Erwachsene & Gruppen

Angebote für Erwachsene & Gruppen

Call 1:
Helper.CultureCode: de-AT
from: 23.04.2019 00:00:00
to:
SectionID: 1
ageFrom:
ageTo:
schoolgradeFrom:
schoolgradeTo:
eventCategory:
ignoreShowinWasistlos: False
eventArticle: 60527eventArticle: 60534eventArticle: 60541eventArticle: 60548eventArticle: 64780eventArticle: 60560eventArticle: 60565eventArticle: 60561eventArticle: 60566eventArticle: 60562eventArticle: 60567eventArticle: 60495eventArticle: 60503eventArticle: 60511eventArticle: 60519eventArticle: 60496eventArticle: 60504eventArticle: 60512eventArticle: 60520eventArticle: 64285eventArticle: 60563eventArticle: 60568eventArticle: 60564eventArticle: 60569eventArticle: 60956eventArticle: 60976eventArticle: 60957eventArticle: 60977eventArticle: 60996eventArticle: 61006eventArticle: 61017eventArticle: 61027eventArticle: 60997eventArticle: 61007eventArticle: 61018eventArticle: 61028eventArticle: 64593eventArticle: 61451eventArticle: 61452eventArticle: 60960eventArticle: 60980eventArticle: 60961eventArticle: 60981eventArticle: 60962eventArticle: 60982eventArticle: 60998eventArticle: 61008eventArticle: 61019eventArticle: 61029eventArticle: 60999eventArticle: 61009eventArticle: 61020eventArticle: 61030eventArticle: 64594eventArticle: 60963eventArticle: 60983eventArticle: 60964eventArticle: 60984eventArticle: 60965eventArticle: 60985eventArticle: 60966eventArticle: 60987eventArticle: 61000eventArticle: 61010eventArticle: 61021eventArticle: 61031eventArticle: 61001eventArticle: 61011eventArticle: 61022eventArticle: 61032eventArticle: 64598eventArticle: 60968eventArticle: 60988eventArticle: 60969eventArticle: 60970eventArticle: 60990eventArticle: 60991eventArticle: 60992eventArticle: 61002eventArticle: 61012eventArticle: 61023eventArticle: 61033eventArticle: 61003eventArticle: 61013eventArticle: 61024eventArticle: 61034eventArticle: 64596eventArticle: 60973eventArticle: 60993eventArticle: 60974eventArticle: 60994eventArticle: 60975eventArticle: 60995eventArticle: 61004eventArticle: 61014eventArticle: 61025eventArticle: 61035eventArticle: 61005eventArticle: 61015eventArticle: 61026eventArticle: 61036eventArticle: 61837eventArticle: 61857eventArticle: 61867eventArticle: 61847eventArticle: 61838eventArticle: 61858eventArticle: 61868eventArticle: 61848eventArticle: 64595eventArticle: 61958eventArticle: 61959eventArticle: 61970eventArticle: 61960eventArticle: 61971eventArticle: 61961eventArticle: 61972eventArticle: 61962eventArticle: 61973eventArticle: 61839eventArticle: 61859eventArticle: 61869eventArticle: 61849eventArticle: 61840eventArticle: 61860eventArticle: 61870eventArticle: 61850eventArticle: 64597eventArticle: 61980eventArticle: 61992eventArticle: 61988eventArticle: 61984eventArticle: 61981eventArticle: 61993eventArticle: 61989eventArticle: 61985eventArticle: 61963eventArticle: 61974eventArticle: 61964eventArticle: 61975eventArticle: 61965eventArticle: 61976eventArticle: 61841eventArticle: 61861eventArticle: 61871eventArticle: 61851eventArticle: 61842eventArticle: 61862eventArticle: 61872eventArticle: 61852eventArticle: 64599eventArticle: 61966eventArticle: 61977eventArticle: 61967eventArticle: 61978eventArticle: 61968eventArticle: 61979eventArticle: 61982eventArticle: 61994eventArticle: 61990eventArticle: 61986eventArticle: 61983eventArticle: 61995eventArticle: 61991eventArticle: 61987eventArticle: 61843eventArticle: 61863eventArticle: 61873eventArticle: 61853eventArticle: 61844eventArticle: 61864eventArticle: 61874eventArticle: 61854eventArticle: 64600eventArticle: 62028eventArticle: 61997eventArticle: 62049eventArticle: 62033eventArticle: 62002eventArticle: 62054eventArticle: 62038eventArticle: 62007eventArticle: 62059eventArticle: 62043eventArticle: 62012eventArticle: 62029eventArticle: 61998eventArticle: 62050eventArticle: 62034eventArticle: 62003eventArticle: 62055eventArticle: 62039eventArticle: 62008eventArticle: 62060eventArticle: 62044eventArticle: 62013eventArticle: 62018eventArticle: 62023eventArticle: 62030eventArticle: 61999eventArticle: 62051eventArticle: 62035eventArticle: 62004eventArticle: 62056eventArticle: 62040eventArticle: 62009eventArticle: 62061eventArticle: 62045eventArticle: 62014eventArticle: 62019eventArticle: 62024eventArticle: 62031eventArticle: 62000eventArticle: 62052eventArticle: 62036eventArticle: 62005eventArticle: 62057eventArticle: 62041eventArticle: 62010eventArticle: 62062eventArticle: 62046eventArticle: 62015eventArticle: 62020eventArticle: 62025eventArticle: 62032eventArticle: 62001eventArticle: 62053eventArticle: 62037eventArticle: 62006eventArticle: 62058eventArticle: 62042eventArticle: 62011eventArticle: 62063eventArticle: 62047eventArticle: 62016eventArticle: 62021eventArticle: 62026eventArticle: 61845eventArticle: 61865eventArticle: 61875eventArticle: 61855eventArticle: 61846eventArticle: 61866eventArticle: 61876eventArticle: 61856eventArticle: 64601eventArticle: 63442eventArticle: 63414eventArticle: 63462eventArticle: 63447eventArticle: 63419eventArticle: 63467eventArticle: 63452eventArticle: 63424eventArticle: 63472eventArticle: 63457eventArticle: 63429eventArticle: 63443eventArticle: 63415eventArticle: 63463eventArticle: 63448eventArticle: 63420eventArticle: 63468eventArticle: 63453eventArticle: 63425eventArticle: 63473eventArticle: 63458eventArticle: 63430eventArticle: 63434eventArticle: 63438eventArticle: 63444eventArticle: 63416eventArticle: 63464eventArticle: 63449eventArticle: 63421eventArticle: 63469eventArticle: 63454eventArticle: 63426eventArticle: 63474eventArticle: 63459eventArticle: 63431eventArticle: 63435eventArticle: 63439eventArticle: 63445eventArticle: 63417eventArticle: 63465eventArticle: 63450eventArticle: 63422eventArticle: 63470eventArticle: 63455eventArticle: 63427eventArticle: 63475eventArticle: 63460eventArticle: 63432eventArticle: 63436eventArticle: 63440eventArticle: 63446eventArticle: 63466eventArticle: 63451eventArticle: 63423eventArticle: 63471eventArticle: 63456eventArticle: 63428eventArticle: 63476eventArticle: 63461eventArticle: 63433eventArticle: 63437eventArticle: 63478eventArticle: 63530eventArticle: 63556eventArticle: 63504eventArticle: 63479eventArticle: 63531eventArticle: 63557eventArticle: 63505eventArticle: 63480eventArticle: 63532eventArticle: 63558eventArticle: 63506eventArticle: 63481eventArticle: 63533eventArticle: 63559eventArticle: 63507eventArticle: 63482eventArticle: 63534eventArticle: 63560eventArticle: 63508eventArticle: 63483eventArticle: 63535eventArticle: 63561eventArticle: 63509eventArticle: 63484eventArticle: 63536eventArticle: 63562eventArticle: 63510eventArticle: 63485eventArticle: 63537eventArticle: 63563eventArticle: 63511eventArticle: 63486eventArticle: 63538eventArticle: 63564eventArticle: 63512eventArticle: 63487eventArticle: 63539eventArticle: 63565eventArticle: 63513eventArticle: 63488eventArticle: 63540eventArticle: 63566eventArticle: 63514eventArticle: 63489eventArticle: 63541eventArticle: 63567eventArticle: 63515eventArticle: 63490eventArticle: 63542eventArticle: 63568eventArticle: 63516eventArticle: 63491eventArticle: 63543eventArticle: 63569eventArticle: 63517eventArticle: 63492eventArticle: 63544eventArticle: 63570eventArticle: 63518eventArticle: 63493eventArticle: 63545eventArticle: 63571eventArticle: 63519eventArticle: 63494eventArticle: 63546eventArticle: 63572eventArticle: 63520eventArticle: 63495eventArticle: 63547eventArticle: 63573eventArticle: 63521eventArticle: 63496eventArticle: 63548eventArticle: 63574eventArticle: 63522eventArticle: 63497eventArticle: 63549eventArticle: 63575eventArticle: 63523eventArticle: 63498eventArticle: 63550eventArticle: 63576eventArticle: 63524eventArticle: 63499eventArticle: 63551eventArticle: 63577eventArticle: 63525eventArticle: 63500eventArticle: 63552eventArticle: 63578eventArticle: 63526eventArticle: 63501eventArticle: 63553eventArticle: 63579eventArticle: 63527eventArticle: 63502eventArticle: 63554eventArticle: 63580eventArticle: 63528eventArticle: 63503eventArticle: 63555eventArticle: 63581eventArticle: 63529eventArticle: 63884eventArticle: 63946eventArticle: 63977eventArticle: 63915eventArticle: 63885eventArticle: 63947eventArticle: 63978eventArticle: 63916eventArticle: 63886eventArticle: 63948eventArticle: 63979eventArticle: 63917eventArticle: 63887eventArticle: 63949eventArticle: 63980eventArticle: 63918eventArticle: 63888eventArticle: 63950eventArticle: 63981eventArticle: 63919eventArticle: 63889eventArticle: 63951eventArticle: 63982eventArticle: 63920eventArticle: 63890eventArticle: 63952eventArticle: 63983eventArticle: 63921eventArticle: 63891eventArticle: 63953eventArticle: 63984eventArticle: 63922eventArticle: 63892eventArticle: 63954eventArticle: 63985eventArticle: 63923eventArticle: 63893eventArticle: 63955eventArticle: 63986eventArticle: 63924eventArticle: 63894eventArticle: 63956eventArticle: 63987eventArticle: 63925eventArticle: 63895eventArticle: 63957eventArticle: 63988eventArticle: 63926eventArticle: 63896eventArticle: 63958eventArticle: 63989eventArticle: 63927eventArticle: 63897eventArticle: 63959eventArticle: 63990eventArticle: 63928eventArticle: 63898eventArticle: 63960eventArticle: 63991eventArticle: 63929eventArticle: 63899eventArticle: 63961eventArticle: 63992eventArticle: 63930eventArticle: 63900eventArticle: 63962eventArticle: 63993eventArticle: 63931eventArticle: 63901eventArticle: 63963eventArticle: 63994eventArticle: 63932eventArticle: 63902eventArticle: 63964eventArticle: 63995eventArticle: 63933eventArticle: 63903eventArticle: 63965eventArticle: 63996eventArticle: 63934eventArticle: 63904eventArticle: 63966eventArticle: 63997eventArticle: 63935eventArticle: 63905eventArticle: 63967eventArticle: 63998eventArticle: 63936eventArticle: 63906eventArticle: 63968eventArticle: 63999eventArticle: 63937eventArticle: 63907eventArticle: 63969eventArticle: 64000eventArticle: 63938eventArticle: 63908eventArticle: 63970eventArticle: 64001eventArticle: 63939eventArticle: 63909eventArticle: 63971eventArticle: 64002eventArticle: 63940eventArticle: 63910eventArticle: 63972eventArticle: 64003eventArticle: 63941eventArticle: 63911eventArticle: 63973eventArticle: 64004eventArticle: 63942eventArticle: 63912eventArticle: 63974eventArticle: 64005eventArticle: 63943eventArticle: 63913eventArticle: 63975eventArticle: 64006eventArticle: 63944eventArticle: 63914eventArticle: 63976eventArticle: 64007eventArticle: 63945eventArticle: 64659eventArticle: 64667eventArticle: 64675eventArticle: 64683eventArticle: 64617eventArticle: 64638eventArticle: 64618eventArticle: 64639eventArticle: 64619eventArticle: 64640eventArticle: 64620eventArticle: 64641eventArticle: 64621eventArticle: 64642eventArticle: 64660eventArticle: 64668eventArticle: 64676eventArticle: 64684eventArticle: 64661eventArticle: 64669eventArticle: 64677eventArticle: 64685eventArticle: 64622eventArticle: 64643eventArticle: 64623eventArticle: 64644eventArticle: 64624eventArticle: 64645eventArticle: 64625eventArticle: 64646eventArticle: 64626eventArticle: 64647eventArticle: 64662eventArticle: 64670eventArticle: 64678eventArticle: 64686eventArticle: 64663eventArticle: 64671eventArticle: 64679eventArticle: 64687eventArticle: 64627eventArticle: 64648eventArticle: 64628eventArticle: 64649eventArticle: 64629eventArticle: 64650eventArticle: 64630eventArticle: 64651eventArticle: 64631eventArticle: 64652eventArticle: 64664eventArticle: 64672eventArticle: 64680eventArticle: 64688eventArticle: 64665eventArticle: 64673eventArticle: 64681eventArticle: 64689eventArticle: 64632eventArticle: 64653eventArticle: 64633eventArticle: 64654eventArticle: 64634eventArticle: 64655eventArticle: 64635eventArticle: 64656eventArticle: 64636eventArticle: 64657eventArticle: 64666eventArticle: 64674eventArticle: 64682eventArticle: 64690eventArticle: 64717eventArticle: 64719eventArticle: 64720eventArticle: 64718eventArticle: 64637eventArticle: 64658eventArticle: 65098eventArticle: 65122eventArticle: 65099eventArticle: 65123eventArticle: 65100eventArticle: 65124eventArticle: 65101eventArticle: 65125eventArticle: 65145eventArticle: 65161eventArticle: 65169eventArticle: 65153eventArticle: 65146eventArticle: 65162eventArticle: 65170eventArticle: 65154eventArticle: 65102eventArticle: 65126eventArticle: 65103eventArticle: 65127eventArticle: 65104eventArticle: 65128eventArticle: 65105eventArticle: 65129eventArticle: 65106eventArticle: 65130eventArticle: 65147eventArticle: 65163eventArticle: 65171eventArticle: 65155eventArticle: 65148eventArticle: 65164eventArticle: 65172eventArticle: 65156eventArticle: 65107eventArticle: 65131eventArticle: 65108eventArticle: 65132eventArticle: 65109eventArticle: 65133eventArticle: 65110eventArticle: 65134eventArticle: 65111eventArticle: 65135eventArticle: 65149eventArticle: 65165eventArticle: 65173eventArticle: 65157eventArticle: 65150eventArticle: 65166eventArticle: 65174eventArticle: 65158eventArticle: 65112eventArticle: 65136eventArticle: 65113eventArticle: 65137eventArticle: 65114eventArticle: 65138eventArticle: 65115eventArticle: 65139eventArticle: 65116eventArticle: 65140eventArticle: 65152eventArticle: 65168eventArticle: 65176eventArticle: 65160eventArticle: 65117eventArticle: 65141eventArticle: 65118eventArticle: 65142eventArticle: 65119eventArticle: 65143eventArticle: 65120eventArticle: 65144eventArticle: -1eventArticle: -1
 • Gleitentladung_hochspannung
  Tägliche Führung

  Hochspannungsvorführung

  Eine beeindruckende Show im Technischen Museum Wien entführt Sie in die Welt der Ladungen und Ströme!

 • mITTEL LOK  10875
  Führung

  LOK.Vorführung

  „Zug fährt ab!“ – Erleben Sie eine ganz besondere Dampflok in Aktion!

 • BERGwerk_237
  Tägliche Führung

  Bergwerk

  Wie wird tief unter der Erde gearbeitet? Besuchen Sie das bis ins kleinste Detail original nachgebaute Bergwerk unter dem Technischen Museum Wien!

 • CRD_5248 (Medium).JPG
  Spezialitäten des Hauses

  Fokus Liebe

  Erfahren Sie, wie es früher zwischen zwei Verliebten nicht nur metaphorisch, sondern tatsächlich „funken“ konnte oder zu welchem unserer Objekte der berühmte Musiker Alban Berg geradezu eine Liebesbeziehung hatte.

 • ZdA B_18009082_ArbeitundProduktion.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)
  sponsored by voestalpine

  Zukunft produzieren!

  Mit Unterstützung der voestalpine kann das Technische Museum Wien im Rahmen der Ausstellung „Arbeit & Produktion. weiter_gedacht_" Führungen kostenfrei anbieten.

 • CRD_5594_Pilotenschule
  Führung (Erwachsene)

  Mobilität einst und jetzt

  Wie sind die Menschen früher gereist – als es weder Flugzeug, noch Auto oder Eisenbahn gab? Wie hat sich unser Alltag durch die wachsende Mobilität verändert? Entdecken Sie Verkehrsmittel im Wandel der Zeit!

 • 039_20111018_IN_ARBEIT
  Führung (Erwachsene)

  Highlight-Führung

  Im Technischen Museum Wien wird Technik auf über 22.000 m² zum Erlebnis. Wir zeigen Ihnen unsere größten Schätze und machen Lust auf eigene Entdeckungsreisen durch das Haus!

 • CRD_5195
  Führung (Erwachsene)

  Spezialitäten des Hauses

  Lassen Sie sich überraschen! Gehen Sie mit unseren ExpertInnen auf Entdeckungsreise durch das Technische Museum Wien und erleben Sie die versteckten Exponate aus neuen Blickwinkeln!

 • AUP-014-L_18007525_3D-Drucker.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  Zukunft produzieren

  Können wir zukünftig Produkte nach unseren Vorstellungen selbst gestalten und trotzdem günstig kaufen? Welche Technik steckt dahinter und was bedeutet das für unsere zukünftige Arbeitswelt?

 • FA-121723
  Führung (Erwachsene)

  Musik liegt in der Luft

  „Alles Walzer!“ heißt es (manchmal), wenn eines der selbstspielenden Instrumente des Technischen Museums Wien erklingt und damit eine Schallwelle entsteht. Doch wann hören wir ein Schallereignis als Musik?

Mehr anzeigen

Member of