Erwachsene & Gruppen

Angebote für Erwachsene & Gruppen

Call 1:
Helper.CultureCode: de-AT
from: 21.11.2018 00:00:00
to:
SectionID: 1
ageFrom:
ageTo:
schoolgradeFrom:
schoolgradeTo:
eventCategory:
ignoreShowinWasistlos: False
eventArticle: 58464eventArticle: 58485eventArticle: 58465eventArticle: 59901eventArticle: 58466eventArticle: 58487eventArticle: 58499eventArticle: 58507eventArticle: 58515eventArticle: 58523eventArticle: 58500eventArticle: 58508eventArticle: 58516eventArticle: 58524eventArticle: 60600eventArticle: 58488eventArticle: 58468eventArticle: 58489eventArticle: 58469eventArticle: 58490eventArticle: 60920eventArticle: 60549eventArticle: 58471eventArticle: 58492eventArticle: 58810eventArticle: 58814eventArticle: 58816eventArticle: 58811eventArticle: 58812eventArticle: 58815eventArticle: 58817eventArticle: 58813eventArticle: 58823eventArticle: 58833eventArticle: 59892eventArticle: 58834eventArticle: 58825eventArticle: 58835eventArticle: 58826eventArticle: 58836eventArticle: 58827eventArticle: 58837eventArticle: 58843eventArticle: 58851eventArticle: 58855eventArticle: 58847eventArticle: 58844eventArticle: 58852eventArticle: 58856eventArticle: 58848eventArticle: 60884eventArticle: 58828eventArticle: 58838eventArticle: 58829eventArticle: 59823eventArticle: 58737eventArticle: 58840eventArticle: 58869eventArticle: 58841eventArticle: 58832eventArticle: 58842eventArticle: 58845eventArticle: 58853eventArticle: 58857eventArticle: 58849eventArticle: 58846eventArticle: 58854eventArticle: 58858eventArticle: 58850eventArticle: 60890eventArticle: 58868eventArticle: 58883eventArticle: 58873eventArticle: 58888eventArticle: 58878eventArticle: 58893eventArticle: 58831eventArticle: 59862eventArticle: 58874eventArticle: 60930eventArticle: 58879eventArticle: 58894eventArticle: 58870eventArticle: 60787eventArticle: 58875eventArticle: 58890eventArticle: 58880eventArticle: 58895eventArticle: 58871eventArticle: 58886eventArticle: 58876eventArticle: 58891eventArticle: 58896eventArticle: 58872eventArticle: 58887eventArticle: 58877eventArticle: 58892eventArticle: 58882eventArticle: 58897eventArticle: 58898eventArticle: 58912eventArticle: 58919eventArticle: 58905eventArticle: 58899eventArticle: 58913eventArticle: 58920eventArticle: 58906eventArticle: 60888eventArticle: 58900eventArticle: 58914eventArticle: 58921eventArticle: 58907eventArticle: 58926eventArticle: 58901eventArticle: 58915eventArticle: 58922eventArticle: 58908eventArticle: 60880eventArticle: 58928eventArticle: 58927eventArticle: 58902eventArticle: 58916eventArticle: 61157eventArticle: 58909eventArticle: 60886eventArticle: 58929eventArticle: 58903eventArticle: 58917eventArticle: 61158eventArticle: 58910eventArticle: 58904eventArticle: 58918eventArticle: 58925eventArticle: 58911eventArticle: 59586eventArticle: 59731eventArticle: 59581eventArticle: 59587eventArticle: 59588eventArticle: 59732eventArticle: 59582eventArticle: 59592eventArticle: 59589eventArticle: 59733eventArticle: 59583eventArticle: 59593eventArticle: 59590eventArticle: 59723eventArticle: 59584eventArticle: 59594eventArticle: 59591eventArticle: 59724eventArticle: 59585eventArticle: 59595eventArticle: 59596eventArticle: 59602eventArticle: 59597eventArticle: 59603eventArticle: 59598eventArticle: 59604eventArticle: 59599eventArticle: 59605eventArticle: 59600eventArticle: 59606eventArticle: 59613eventArticle: 59725eventArticle: 59607eventArticle: 59615eventArticle: 59614eventArticle: 59726eventArticle: 59608eventArticle: 59616eventArticle: 59625eventArticle: 59632eventArticle: 59626eventArticle: 59633eventArticle: 59627eventArticle: 59634eventArticle: 60908eventArticle: 59628eventArticle: 59635eventArticle: 59629eventArticle: 59636eventArticle: 59617eventArticle: 59727eventArticle: 59609eventArticle: 59619eventArticle: 59618eventArticle: 59728eventArticle: 59610eventArticle: 59620eventArticle: 59637eventArticle: 59642eventArticle: 59638eventArticle: 59643eventArticle: 59639eventArticle: 59644eventArticle: 59640eventArticle: 59641eventArticle: 59646eventArticle: 59621eventArticle: 59729eventArticle: 59611eventArticle: 59623eventArticle: 59622eventArticle: 59730eventArticle: 59612eventArticle: 59624eventArticle: 59647eventArticle: 59651eventArticle: 59648eventArticle: 59652eventArticle: 59649eventArticle: 59653eventArticle: 59650eventArticle: 59655eventArticle: 59656eventArticle: 59657eventArticle: 59381eventArticle: 59675eventArticle: 59666eventArticle: 59658eventArticle: 59382eventArticle: 59676eventArticle: 59667eventArticle: 60893eventArticle: 59659eventArticle: 59383eventArticle: 59677eventArticle: 59668eventArticle: 59660eventArticle: 59384eventArticle: 59678eventArticle: 59669eventArticle: 59661eventArticle: 59385eventArticle: 59679eventArticle: 59670eventArticle: 59662eventArticle: 59386eventArticle: 59680eventArticle: 59671eventArticle: 59663eventArticle: 59387eventArticle: 59681eventArticle: 59672eventArticle: 59664eventArticle: 59388eventArticle: 59682eventArticle: 59673eventArticle: 59665eventArticle: 59389eventArticle: 59683eventArticle: 59674eventArticle: 59685eventArticle: 59690eventArticle: 59686eventArticle: 59691eventArticle: 59687eventArticle: 59692eventArticle: 59688eventArticle: 59693eventArticle: 59689eventArticle: 59694eventArticle: 59698eventArticle: 59390eventArticle: 59695eventArticle: 59701eventArticle: 59699eventArticle: 59391eventArticle: 59696eventArticle: 59702eventArticle: 59713eventArticle: 59705eventArticle: 59714eventArticle: 59706eventArticle: 59715eventArticle: 59707eventArticle: 59716eventArticle: 60909eventArticle: 59708eventArticle: 59717eventArticle: 59700eventArticle: 59392eventArticle: 59697eventArticle: 59703eventArticle: 60555eventArticle: 59718eventArticle: 59710eventArticle: 59719eventArticle: 59711eventArticle: 59720eventArticle: 59712eventArticle: 59721eventArticle: 59916eventArticle: 59937eventArticle: 59958eventArticle: 59978eventArticle: 59988eventArticle: 59968eventArticle: 59959eventArticle: 59979eventArticle: 59989eventArticle: 59969eventArticle: 59917eventArticle: 59938eventArticle: 59918eventArticle: 59939eventArticle: 59919eventArticle: 59940eventArticle: 59920eventArticle: 59941eventArticle: 59921eventArticle: 59942eventArticle: 59960eventArticle: 59980eventArticle: 59990eventArticle: 59970eventArticle: 59961eventArticle: 59981eventArticle: 59991eventArticle: 59971eventArticle: 59923eventArticle: 59944eventArticle: 59924eventArticle: 59945eventArticle: 59925eventArticle: 59946eventArticle: 59926eventArticle: 59947eventArticle: 59962eventArticle: 59982eventArticle: 59992eventArticle: 59972eventArticle: 59963eventArticle: 59983eventArticle: 59993eventArticle: 59973eventArticle: 59927eventArticle: 59948eventArticle: 59928eventArticle: 59949eventArticle: 59929eventArticle: 59950eventArticle: 59930eventArticle: 59951eventArticle: 59931eventArticle: 59952eventArticle: 59964eventArticle: 59984eventArticle: 59994eventArticle: 59974eventArticle: 59965eventArticle: 59985eventArticle: 59995eventArticle: 59975eventArticle: 59932eventArticle: 59953eventArticle: 59933eventArticle: 59954eventArticle: 59934eventArticle: 59955eventArticle: 59935eventArticle: 59956eventArticle: 59936eventArticle: 59957eventArticle: 59966eventArticle: 59986eventArticle: 59996eventArticle: 59976eventArticle: 59967eventArticle: 59987eventArticle: 59997eventArticle: 59977eventArticle: 60469eventArticle: 60479eventArticle: 60470eventArticle: 60480eventArticle: 60471eventArticle: 60481eventArticle: 60472eventArticle: 60482eventArticle: 60473eventArticle: 60483eventArticle: 60489eventArticle: 60497eventArticle: 60505eventArticle: 60513eventArticle: 60490eventArticle: 60498eventArticle: 60506eventArticle: 60514eventArticle: 60474eventArticle: 60484eventArticle: 60475eventArticle: 60485eventArticle: 60476eventArticle: 60486eventArticle: 60477eventArticle: 60487eventArticle: 60478eventArticle: 60488eventArticle: 60491eventArticle: 60499eventArticle: 60507eventArticle: 60515eventArticle: 60492eventArticle: 60500eventArticle: 60508eventArticle: 60516eventArticle: 60521eventArticle: 60528eventArticle: 60535eventArticle: 60542eventArticle: 60522eventArticle: 60529eventArticle: 60536eventArticle: 60543eventArticle: 60523eventArticle: 60530eventArticle: 60537eventArticle: 60544eventArticle: 60524eventArticle: 60531eventArticle: 60538eventArticle: 60545eventArticle: 60525eventArticle: 60532eventArticle: 60539eventArticle: 60546eventArticle: 60493eventArticle: 60501eventArticle: 60509eventArticle: 60517eventArticle: 60494eventArticle: 60502eventArticle: 60510eventArticle: 60518eventArticle: 60526eventArticle: 60533eventArticle: 60540eventArticle: 60547eventArticle: 60527eventArticle: 60534eventArticle: 60541eventArticle: 60548eventArticle: 60560eventArticle: 60565eventArticle: 60561eventArticle: 60566eventArticle: 60562eventArticle: 60567eventArticle: 60495eventArticle: 60503eventArticle: 60511eventArticle: 60519eventArticle: 60496eventArticle: 60504eventArticle: 60512eventArticle: 60520eventArticle: 60563eventArticle: 60568eventArticle: 60564eventArticle: 60569eventArticle: 60956eventArticle: 60976eventArticle: 60957eventArticle: 60977eventArticle: 60996eventArticle: 61006eventArticle: 61017eventArticle: 61027eventArticle: 60997eventArticle: 61007eventArticle: 61018eventArticle: 61028eventArticle: 60959eventArticle: 60979eventArticle: 60960eventArticle: 60980eventArticle: 60961eventArticle: 60981eventArticle: 60962eventArticle: 60982eventArticle: 60998eventArticle: 61008eventArticle: 61019eventArticle: 61029eventArticle: 60999eventArticle: 61009eventArticle: 61020eventArticle: 61030eventArticle: 60963eventArticle: 60983eventArticle: 60964eventArticle: 60984eventArticle: 60965eventArticle: 60985eventArticle: 60966eventArticle: 60986eventArticle: 60967eventArticle: 60987eventArticle: 61000eventArticle: 61010eventArticle: 61021eventArticle: 61031eventArticle: 61001eventArticle: 61011eventArticle: 61022eventArticle: 61032eventArticle: 60968eventArticle: 60988eventArticle: 60969eventArticle: 60989eventArticle: 60970eventArticle: 60990eventArticle: 60971eventArticle: 60991eventArticle: 60972eventArticle: 60992eventArticle: 61002eventArticle: 61012eventArticle: 61023eventArticle: 61033eventArticle: 61003eventArticle: 61013eventArticle: 61024eventArticle: 61034eventArticle: 60973eventArticle: 60993eventArticle: 60974eventArticle: 60994eventArticle: 60975eventArticle: 60995eventArticle: 61004eventArticle: 61014eventArticle: 61025eventArticle: 61035eventArticle: 61005eventArticle: 61015eventArticle: 61026eventArticle: 61036eventArticle: -1eventArticle: -1
 • BERGwerk_237
  Tägliche Führung

  Bergwerk

  Wie wird tief unter der Erde gearbeitet? Besuchen Sie das bis ins kleinste Detail original nachgebaute Bergwerk unter dem Technischen Museum Wien!

 • Gleitentladung_hochspannung
  Tägliche Führung

  Hochspannungsvorführung

  Eine beeindruckende Show im Technischen Museum Wien entführt Sie in die Welt der Ladungen und Ströme!

 • Lotterien-Tag-Technisches-Museum-Wien-2018.jpg
  Partnerschaft mit den Österreichischen Lotterien

  Lotterien Tag

  Im Rahmen der Partnerschaft zwischen den Österreichischen Lotterien und dem Technischen Museum Wien gibt es am Freitag, 23.11.2018 einen speziellen Tag für alle Technikinteressierten. Ihr Los oder Ihre Quittung gilt als Eintrittskarte.

 • mITTEL LOK  10875
  Tägliche Führung

  LOK.Vorführung

  „Zug fährt ab!“ – Erleben Sie eine ganz besondere Dampflok in Aktion!

 • DOKU ON-OFF_17008309.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  ON/OFF: Unser Stromnetz

  Welche Arten der Stromerzeugung gibt es? Wie sieht das österreichische Stromnetz aus? Kommen Sie mit auf eine Reise durch Gegenwart und Zukunft der Stromversorgung!

 • Energie_Erwachsene
  Führung (Erwachsene)

  Energie – Von der Muskelkraft zum Kraftwerk

  Handy, Computer, Licht – vieles in unserem Alltag braucht Strom, um zu funktionieren. Aber wie wurden früher Geräte ohne Strom betrieben und schwere Arbeiten verrichtet?

 • gk170822_TMW-2620_rgb_end.tif
  PädagogInnen-Führung

  ON/OFF

  Unser Stromnetz – Wie funktioniert es, woher kommt der Strom und worin liegen die Herausforderungen heute und in Zukunft?

 • AUP-014-L_18007525_3D-Drucker.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  Zukunft produzieren

  Können wir zukünftig Produkte nach unseren Vorstellungen selbst gestalten und trotzdem günstig kaufen? Welche Technik steckt dahinter und was bedeutet das für unsere zukünftige Arbeitswelt?

 • 039_20111018_IN_ARBEIT
  Führung (Erwachsene)

  Highlight-Führung

  Im Technischen Museum Wien wird Technik auf über 22.000 m² zum Erlebnis. Wir zeigen Ihnen unsere größten Schätze und machen Lust auf eigene Entdeckungsreisen durch das Haus!

 • Mercedes Silberpfeil_Ausstellung Mobilität_(c)TMW kpic.at.jpg
  ADULTS

  Guided tour: Highlight

  In the Technisches Museum Wien (Vienna Technical Museum), technology becomes an adventure over 22,000 m². We'll show you our greatest treasures and put you in the mood for your own journey of discovery through the museum!

Mehr anzeigen

Member of