Erwachsene & Gruppen

Angebote für Erwachsene & Gruppen

Call 1:
Helper.CultureCode: de-AT
from: 18.01.2020 00:00:00
to:
SectionID: 1
ageFrom:
ageTo:
schoolgradeFrom:
schoolgradeTo:
eventCategory:
ignoreShowinWasistlos: False
eventArticle: 68466eventArticle: 66500eventArticle: 66506eventArticle: 66512eventArticle: 66537eventArticle: 66501eventArticle: 66507eventArticle: 66513eventArticle: 66538eventArticle: 66710eventArticle: 66488eventArticle: 69652eventArticle: 66489eventArticle: 66526eventArticle: 67158eventArticle: 66527eventArticle: 66491eventArticle: 66528eventArticle: 66492eventArticle: 66529eventArticle: 69174eventArticle: 66502eventArticle: 66508eventArticle: 66514eventArticle: 66539eventArticle: 66503eventArticle: 66509eventArticle: 66515eventArticle: 66540eventArticle: 66718eventArticle: 66530eventArticle: 66531eventArticle: 66495eventArticle: 69075eventArticle: 66496eventArticle: 66533eventArticle: 66497eventArticle: 66534eventArticle: 66810eventArticle: 66854eventArticle: 66836eventArticle: 66819eventArticle: 66855eventArticle: 66846eventArticle: 66828eventArticle: 66727eventArticle: 68467eventArticle: 66820eventArticle: 66856eventArticle: 66847eventArticle: 66838eventArticle: 66821eventArticle: 66857eventArticle: 66848eventArticle: 66839eventArticle: 66728eventArticle: 66822eventArticle: 66858eventArticle: 66849eventArticle: 66840eventArticle: 66823eventArticle: 66859eventArticle: 66850eventArticle: 66841eventArticle: 66816eventArticle: 66860eventArticle: 66842eventArticle: 66709eventArticle: 66817eventArticle: 66861eventArticle: 66852eventArticle: 66843eventArticle: 66818eventArticle: 66862eventArticle: 66853eventArticle: 66844eventArticle: 66719eventArticle: 66886eventArticle: 66891eventArticle: 66887eventArticle: 66892eventArticle: 66888eventArticle: 66893eventArticle: 66889eventArticle: 66894eventArticle: 66890eventArticle: 66895eventArticle: 66770eventArticle: 70001eventArticle: 66873eventArticle: 66875eventArticle: 66863eventArticle: 66874eventArticle: 66896eventArticle: 70032eventArticle: 66897eventArticle: 70033eventArticle: 66569eventArticle: 66898eventArticle: 70034eventArticle: 66899eventArticle: 70036eventArticle: 66900eventArticle: 70042eventArticle: 69425eventArticle: 66876eventArticle: 66878eventArticle: 66870eventArticle: 66880eventArticle: 66877eventArticle: 66879eventArticle: 66871eventArticle: 66881eventArticle: 66707eventArticle: 66901eventArticle: 66916eventArticle: 66902eventArticle: 66917eventArticle: 66903eventArticle: 66918eventArticle: 66904eventArticle: 66919eventArticle: 66905eventArticle: 66920eventArticle: 66883eventArticle: 66885eventArticle: 66882eventArticle: 66884eventArticle: 67383eventArticle: 67392eventArticle: 67401eventArticle: 67410eventArticle: 66720eventArticle: 67339eventArticle: 67361eventArticle: 67340eventArticle: 67362eventArticle: 67341eventArticle: 68676eventArticle: 67721eventArticle: 67364eventArticle: 67343eventArticle: 67365eventArticle: 67384eventArticle: 67393eventArticle: 67402eventArticle: 67411eventArticle: 67385eventArticle: 67394eventArticle: 67403eventArticle: 67412eventArticle: 67344eventArticle: 67366eventArticle: 67345eventArticle: 67367eventArticle: 66567eventArticle: 67346eventArticle: 67368eventArticle: 67369eventArticle: 67348eventArticle: 67370eventArticle: 67386eventArticle: 67395eventArticle: 67404eventArticle: 67413eventArticle: 67387eventArticle: 67396eventArticle: 67405eventArticle: 67414eventArticle: 67349eventArticle: 67371eventArticle: 67350eventArticle: 67372eventArticle: 67351eventArticle: 67373eventArticle: 67352eventArticle: 67374eventArticle: 67353eventArticle: 67375eventArticle: 67388eventArticle: 67397eventArticle: 67406eventArticle: 67415eventArticle: 67389eventArticle: 67398eventArticle: 67407eventArticle: 67416eventArticle: 67354eventArticle: 67376eventArticle: 67355eventArticle: 67377eventArticle: 67356eventArticle: 67378eventArticle: 67357eventArticle: 67379eventArticle: 67358eventArticle: 67380eventArticle: 67390eventArticle: 67399eventArticle: 67408eventArticle: 67417eventArticle: 67391eventArticle: 67400eventArticle: 67409eventArticle: 67418eventArticle: 67359eventArticle: 67381eventArticle: 67360eventArticle: 67382eventArticle: 67892eventArticle: 67895eventArticle: 67896eventArticle: 67894eventArticle: 67897eventArticle: 67901eventArticle: 67934eventArticle: 67923eventArticle: 67912eventArticle: 67902eventArticle: 67935eventArticle: 68592eventArticle: 67913eventArticle: 67903eventArticle: 67925eventArticle: 67914eventArticle: 67904eventArticle: 67937eventArticle: 67926eventArticle: 67915eventArticle: 67905eventArticle: 67938eventArticle: 67927eventArticle: 67916eventArticle: 67906eventArticle: 67939eventArticle: 67928eventArticle: 67917eventArticle: 67907eventArticle: 67940eventArticle: 67929eventArticle: 67918eventArticle: 67908eventArticle: 67941eventArticle: 67930eventArticle: 67919eventArticle: 67909eventArticle: 67942eventArticle: 67931eventArticle: 67920eventArticle: 67910eventArticle: 67943eventArticle: 67932eventArticle: 67921eventArticle: 67911eventArticle: 67944eventArticle: 67933eventArticle: 67922eventArticle: 67961eventArticle: 67973eventArticle: 67962eventArticle: 67974eventArticle: 67963eventArticle: 67975eventArticle: 67985eventArticle: 67993eventArticle: 67997eventArticle: 67989eventArticle: 67986eventArticle: 67994eventArticle: 67998eventArticle: 67990eventArticle: 67964eventArticle: 67976eventArticle: 69908eventArticle: 67977eventArticle: 67966eventArticle: 67978eventArticle: 69909eventArticle: 67979eventArticle: 69910eventArticle: 67980eventArticle: 67987eventArticle: 67995eventArticle: 67999eventArticle: 67991eventArticle: 67988eventArticle: 67996eventArticle: 68000eventArticle: 67992eventArticle: 67969eventArticle: 67981eventArticle: 67970eventArticle: 67982eventArticle: 67971eventArticle: 67983eventArticle: 67972eventArticle: 67984eventArticle: 68636eventArticle: 68656eventArticle: 68666eventArticle: 68646eventArticle: 68637eventArticle: 68657eventArticle: 68667eventArticle: 68647eventArticle: 68600eventArticle: 68618eventArticle: 68601eventArticle: 68619eventArticle: 68620eventArticle: 68603eventArticle: 68621eventArticle: 68604eventArticle: 68622eventArticle: 68638eventArticle: 68658eventArticle: 68668eventArticle: 68648eventArticle: 68639eventArticle: 68659eventArticle: 68669eventArticle: 68649eventArticle: 68605eventArticle: 68623eventArticle: 68606eventArticle: 68624eventArticle: 68607eventArticle: 68625eventArticle: 68608eventArticle: 68626eventArticle: 68640eventArticle: 68660eventArticle: 68670eventArticle: 68650eventArticle: 68641eventArticle: 68661eventArticle: 68671eventArticle: 68651eventArticle: 68609eventArticle: 68627eventArticle: 68610eventArticle: 68628eventArticle: 68611eventArticle: 68629eventArticle: 69259eventArticle: 69287eventArticle: 69301eventArticle: 69273eventArticle: 69260eventArticle: 69288eventArticle: 69302eventArticle: 69274eventArticle: 68642eventArticle: 68662eventArticle: 68672eventArticle: 68652eventArticle: 68643eventArticle: 68663eventArticle: 68673eventArticle: 68653eventArticle: 68613eventArticle: 68631eventArticle: 68614eventArticle: 68632eventArticle: 68615eventArticle: 68633eventArticle: 68616eventArticle: 68634eventArticle: 68617eventArticle: 68635eventArticle: 68644eventArticle: 68664eventArticle: 68674eventArticle: 68654eventArticle: 68645eventArticle: 68665eventArticle: 68675eventArticle: 68655eventArticle: 69261eventArticle: 69289eventArticle: 69303eventArticle: 69275eventArticle: 69307eventArticle: 69322eventArticle: 69308eventArticle: 69323eventArticle: 69309eventArticle: 69324eventArticle: 69310eventArticle: 69325eventArticle: 69251eventArticle: 69279eventArticle: 69293eventArticle: 69265eventArticle: 69252eventArticle: 69280eventArticle: 69294eventArticle: 69266eventArticle: 69311eventArticle: 69326eventArticle: 69312eventArticle: 69327eventArticle: 69313eventArticle: 69328eventArticle: 69263eventArticle: 69291eventArticle: 69305eventArticle: 69277eventArticle: 69264eventArticle: 69292eventArticle: 69306eventArticle: 69278eventArticle: 69253eventArticle: 69281eventArticle: 69295eventArticle: 69267eventArticle: 69254eventArticle: 69282eventArticle: 69296eventArticle: 69268eventArticle: 69314eventArticle: 69329eventArticle: 69315eventArticle: 69330eventArticle: 69316eventArticle: 69331eventArticle: 69317eventArticle: 69332eventArticle: 69318eventArticle: 69333eventArticle: 69255eventArticle: 69283eventArticle: 69297eventArticle: 69269eventArticle: 69256eventArticle: 69284eventArticle: 69298eventArticle: 69270eventArticle: 69319eventArticle: 69334eventArticle: 69320eventArticle: 69335eventArticle: 69321eventArticle: 69336eventArticle: 69376eventArticle: 69337eventArticle: 69403eventArticle: 69383eventArticle: 69344eventArticle: 69410eventArticle: 69390eventArticle: 69351eventArticle: 69417eventArticle: 69397eventArticle: 69358eventArticle: 69364eventArticle: 69370eventArticle: 69377eventArticle: 69338eventArticle: 69404eventArticle: 69384eventArticle: 69345eventArticle: 69411eventArticle: 69391eventArticle: 69352eventArticle: 69418eventArticle: 69398eventArticle: 69359eventArticle: 69365eventArticle: 69371eventArticle: 69257eventArticle: 69285eventArticle: 69299eventArticle: 69271eventArticle: 69258eventArticle: 69286eventArticle: 69300eventArticle: 69272eventArticle: 69378eventArticle: 69339eventArticle: 69405eventArticle: 69385eventArticle: 69346eventArticle: 69412eventArticle: 69392eventArticle: 69353eventArticle: 69419eventArticle: 69379eventArticle: 69340eventArticle: 69406eventArticle: 69386eventArticle: 69347eventArticle: 69413eventArticle: 69393eventArticle: 69354eventArticle: 69420eventArticle: 69399eventArticle: 69360eventArticle: 69366eventArticle: 69372eventArticle: 69380eventArticle: 69341eventArticle: 69407eventArticle: 69387eventArticle: 69348eventArticle: 69414eventArticle: 69394eventArticle: 69355eventArticle: 69421eventArticle: 69400eventArticle: 69361eventArticle: 69367eventArticle: 69373eventArticle: 69381eventArticle: 69342eventArticle: 69408eventArticle: 69388eventArticle: 69349eventArticle: 69415eventArticle: 69395eventArticle: 69356eventArticle: 69422eventArticle: 69401eventArticle: 69362eventArticle: 69368eventArticle: 69374eventArticle: 69382eventArticle: 69343eventArticle: 69409eventArticle: 69389eventArticle: 69350eventArticle: 69416eventArticle: 69396eventArticle: 69357eventArticle: 69423eventArticle: 69402eventArticle: 69363eventArticle: 69369eventArticle: 69375eventArticle: 69670eventArticle: 69754eventArticle: 69726eventArticle: 69698eventArticle: 69671eventArticle: 69755eventArticle: 69727eventArticle: 69699eventArticle: 69672eventArticle: 69756eventArticle: 69728eventArticle: 69700eventArticle: 69673eventArticle: 69757eventArticle: 69729eventArticle: 69701eventArticle: 69674eventArticle: 69758eventArticle: 69730eventArticle: 69702eventArticle: 69675eventArticle: 69759eventArticle: 69731eventArticle: 69703eventArticle: 69676eventArticle: 69760eventArticle: 69732eventArticle: 69704eventArticle: 69677eventArticle: 69761eventArticle: 69733eventArticle: 69705eventArticle: 69678eventArticle: 69762eventArticle: 69734eventArticle: 69706eventArticle: 69679eventArticle: 69763eventArticle: 69735eventArticle: 69707eventArticle: 69680eventArticle: 69764eventArticle: 69736eventArticle: 69708eventArticle: 69681eventArticle: 69765eventArticle: 69737eventArticle: 69709eventArticle: 69682eventArticle: 69766eventArticle: 69738eventArticle: 69710eventArticle: 69683eventArticle: 69767eventArticle: 69739eventArticle: 69711eventArticle: 69684eventArticle: 69768eventArticle: 69740eventArticle: 69712eventArticle: 69685eventArticle: 69769eventArticle: 69741eventArticle: 69713eventArticle: 69686eventArticle: 69770eventArticle: 69742eventArticle: 69714eventArticle: 69687eventArticle: 69771eventArticle: 69743eventArticle: 69715eventArticle: 69688eventArticle: 69772eventArticle: 69744eventArticle: 69716eventArticle: 69689eventArticle: 69773eventArticle: 69745eventArticle: 69717eventArticle: 69690eventArticle: 69774eventArticle: 69746eventArticle: 69718eventArticle: 69691eventArticle: 69775eventArticle: 69747eventArticle: 69719eventArticle: 69692eventArticle: 69776eventArticle: 69748eventArticle: 69720eventArticle: 69693eventArticle: 69777eventArticle: 69749eventArticle: 69721eventArticle: 69694eventArticle: 69778eventArticle: 69750eventArticle: 69722eventArticle: 69695eventArticle: 69779eventArticle: 69751eventArticle: 69723eventArticle: 69696eventArticle: 69780eventArticle: 69752eventArticle: 69724eventArticle: 69697eventArticle: 69781eventArticle: 69753eventArticle: 69725eventArticle: -1eventArticle: -1
 • BPA-015507_1500533.jpg
  KuratorInnen-Führung

  Dampflokomotive 12.10

  Nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie sich im Rahmen unserer Spezialführungen selbst ein Bild von diesem außergewöhnlichen Projekt!

 • Gleitentladung_hochspannung
  Tägliche Führung

  Hochspannungsvorführung

  Eine beeindruckende Show im Technischen Museum Wien entführt Sie in die Welt der Ladungen und Ströme!

 • mITTEL LOK  10875
  Führung

  LOK.Vorführung

  „Zug fährt ab!“ – Erleben Sie eine ganz besondere Dampflok in Aktion!

 • BERGwerk_237
  Tägliche Führung

  Bergwerk

  Wie wird tief unter der Erde gearbeitet? Besuchen Sie das bis ins kleinste Detail original nachgebaute Bergwerk unter dem Technischen Museum Wien!

 • DOKU ON-OFF_17008309.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  ON/OFF: Unser Stromnetz

  Welche Arten der Stromerzeugung gibt es? Wie sieht das österreichische Stromnetz aus? Kommen Sie mit auf eine Reise durch Gegenwart und Zukunft der Stromversorgung!

 • CU3A2286_1_k02.SpecialEffects.jpg
  Trailer Production (ERWACHSENE)

  Film ab! Spezialeffekte im Filmstudio

  Wie entstehen Spezialeffekte im Kino? In unserem Filmstudio erfahren Sie, wie Filmtricks technisch funktionieren und können diese gleich selbst ausprobieren.

 • AUP-014-L_18007525_3D-Drucker.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  Zukunft produzieren

  Können wir zukünftig Produkte nach unseren Vorstellungen selbst gestalten und trotzdem günstig kaufen? Welche Technik steckt dahinter und was bedeutet das für unsere zukünftige Arbeitswelt?

 • CU3A1852_1_k02_ SPECIAL EFFECTS.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE UND JUGENDLICHE AB 10 JAHREN)

  Film.Geschichte(n)

  Filme erzählen Geschichten – wir erzählen Filmgeschichte(n). Erfahren Sie von den Anfängen der Filmproduktion bis hin zu modernen Spezialeffekten, die beeindruckende Filmwelten entstehen lassen.

 • Mercedes Silberpfeil_Ausstellung Mobilität_(c)TMW kpic.at.jpg
  ADULTS

  Guided tour: Highlight

  At the Technisches Museum Wien, technology is a thrilling experience that plays out over more than 22,000 m² of exhibition space. It’s where we showcase our greatest treasures, hopefully whetting your appetite to embark on your own voyages of discovery in our Museum!

 • CRD_5594_Pilotenschule
  Führung (Erwachsene)

  Mobilität einst und jetzt

  Wie sind die Menschen früher gereist – als es weder Flugzeug, noch Auto oder Eisenbahn gab? Wie hat sich unser Alltag durch die wachsende Mobilität verändert? Entdecken Sie Verkehrsmittel im Wandel der Zeit!

Mehr anzeigen

Member of