Erwachsene & Gruppen

Angebote für Erwachsene & Gruppen

Call 1:
Helper.CultureCode: de-AT
from: 12.11.2019 00:00:00
to:
SectionID: 1
ageFrom:
ageTo:
schoolgradeFrom:
schoolgradeTo:
eventCategory:
ignoreShowinWasistlos: False
eventArticle: 65599eventArticle: 65618eventArticle: 66570eventArticle: 67877eventArticle: 65619eventArticle: 67256eventArticle: 65620eventArticle: 65602eventArticle: 65621eventArticle: 65636eventArticle: 65654eventArticle: 65663eventArticle: 65645eventArticle: 65637eventArticle: 65655eventArticle: 65664eventArticle: 65646eventArticle: 66704eventArticle: 67695eventArticle: 65623eventArticle: 68693eventArticle: 68373eventArticle: 67120eventArticle: 65625eventArticle: 68079eventArticle: 65626eventArticle: 68593eventArticle: 65638eventArticle: 65656eventArticle: 65665eventArticle: 65647eventArticle: 65639eventArticle: 65657eventArticle: 65666eventArticle: 65648eventArticle: 66714eventArticle: 65608eventArticle: 65627eventArticle: 65609eventArticle: 65628eventArticle: 65610eventArticle: 65629eventArticle: 65611eventArticle: 65630eventArticle: 65612eventArticle: 65631eventArticle: 65640eventArticle: 65658eventArticle: 65667eventArticle: 65649eventArticle: 66065eventArticle: 66070eventArticle: 66075eventArticle: 66080eventArticle: 66708eventArticle: 66047eventArticle: 66033eventArticle: 66048eventArticle: 66034eventArticle: 66049eventArticle: 66557eventArticle: 66050eventArticle: 66036eventArticle: 66051eventArticle: 66066eventArticle: 66071eventArticle: 66076eventArticle: 66081eventArticle: 66067eventArticle: 66072eventArticle: 66077eventArticle: 66082eventArticle: 66705eventArticle: 66037eventArticle: 66052eventArticle: 66053eventArticle: 66568eventArticle: 66039eventArticle: 67156eventArticle: 66040eventArticle: 66055eventArticle: 66041eventArticle: 66056eventArticle: 68594eventArticle: 66068eventArticle: 66073eventArticle: 66083eventArticle: 66069eventArticle: 66074eventArticle: 66079eventArticle: 66084eventArticle: 66715eventArticle: 66042eventArticle: 66057eventArticle: 66043eventArticle: 66058eventArticle: 66044eventArticle: 66059eventArticle: 66045eventArticle: 66060eventArticle: 66046eventArticle: 66061eventArticle: 66596eventArticle: 66639eventArticle: 66626eventArticle: 66609eventArticle: 66597eventArticle: 66640eventArticle: 66627eventArticle: 66610eventArticle: 66725eventArticle: 66598eventArticle: 66641eventArticle: 66628eventArticle: 66611eventArticle: 66599eventArticle: 66644eventArticle: 66629eventArticle: 66614eventArticle: 66600eventArticle: 66645eventArticle: 66630eventArticle: 66615eventArticle: 66721eventArticle: 66601eventArticle: 66646eventArticle: 66631eventArticle: 66616eventArticle: 66602eventArticle: 66647eventArticle: 66632eventArticle: 66617eventArticle: 66716eventArticle: 66603eventArticle: 66648eventArticle: 66633eventArticle: 66618eventArticle: 66604eventArticle: 66651eventArticle: 66722eventArticle: 66621eventArticle: 66605eventArticle: 66652eventArticle: 66622eventArticle: 66706eventArticle: 66606eventArticle: 66653eventArticle: 66636eventArticle: 66623eventArticle: 66607eventArticle: 66654eventArticle: 66637eventArticle: 66624eventArticle: 66726eventArticle: 66608eventArticle: 66655eventArticle: 66638eventArticle: 66625eventArticle: 66479eventArticle: 66516eventArticle: 66480eventArticle: 66517eventArticle: 66481eventArticle: 66518eventArticle: 66482eventArticle: 66519eventArticle: 66498eventArticle: 66504eventArticle: 66510eventArticle: 66535eventArticle: 66499eventArticle: 66505eventArticle: 66511eventArticle: 66536eventArticle: 66717eventArticle: 66483eventArticle: 66520eventArticle: 66484eventArticle: 66521eventArticle: 66485eventArticle: 66522eventArticle: 66486eventArticle: 66523eventArticle: 66487eventArticle: 66524eventArticle: 66500eventArticle: 66506eventArticle: 66512eventArticle: 66537eventArticle: 66501eventArticle: 66507eventArticle: 66513eventArticle: 66538eventArticle: 66710eventArticle: 66488eventArticle: 66525eventArticle: 66489eventArticle: 66526eventArticle: 66527eventArticle: 66491eventArticle: 66528eventArticle: 66492eventArticle: 66529eventArticle: 66502eventArticle: 66508eventArticle: 66514eventArticle: 66539eventArticle: 66503eventArticle: 66509eventArticle: 66515eventArticle: 66540eventArticle: 66718eventArticle: 66493eventArticle: 66530eventArticle: 66494eventArticle: 66531eventArticle: 66495eventArticle: 66532eventArticle: 66496eventArticle: 66533eventArticle: 66497eventArticle: 66534eventArticle: 66810eventArticle: 66854eventArticle: 66836eventArticle: 66819eventArticle: 66855eventArticle: 66846eventArticle: 66828eventArticle: 66727eventArticle: 66820eventArticle: 66856eventArticle: 66847eventArticle: 66838eventArticle: 66821eventArticle: 66857eventArticle: 66848eventArticle: 66839eventArticle: 66728eventArticle: 66822eventArticle: 66858eventArticle: 66849eventArticle: 66840eventArticle: 66823eventArticle: 66859eventArticle: 66850eventArticle: 66841eventArticle: 66816eventArticle: 66860eventArticle: 66842eventArticle: 66709eventArticle: 66817eventArticle: 66861eventArticle: 66852eventArticle: 66843eventArticle: 66818eventArticle: 66862eventArticle: 66853eventArticle: 66844eventArticle: 66719eventArticle: 66886eventArticle: 66891eventArticle: 66887eventArticle: 66892eventArticle: 66888eventArticle: 66893eventArticle: 66889eventArticle: 66894eventArticle: 66890eventArticle: 66895eventArticle: 66770eventArticle: 66873eventArticle: 66875eventArticle: 66863eventArticle: 66874eventArticle: 66896eventArticle: 66897eventArticle: 66569eventArticle: 66898eventArticle: 66899eventArticle: 66900eventArticle: 66876eventArticle: 66878eventArticle: 66870eventArticle: 66880eventArticle: 66877eventArticle: 66879eventArticle: 66871eventArticle: 66881eventArticle: 66707eventArticle: 66901eventArticle: 66916eventArticle: 66902eventArticle: 66917eventArticle: 66903eventArticle: 66918eventArticle: 66904eventArticle: 66919eventArticle: 66905eventArticle: 66920eventArticle: 66883eventArticle: 66885eventArticle: 66882eventArticle: 66884eventArticle: 67383eventArticle: 67392eventArticle: 67401eventArticle: 67410eventArticle: 66720eventArticle: 67339eventArticle: 67361eventArticle: 67340eventArticle: 67362eventArticle: 67341eventArticle: 68676eventArticle: 67721eventArticle: 67364eventArticle: 67343eventArticle: 67365eventArticle: 67384eventArticle: 67393eventArticle: 67402eventArticle: 67411eventArticle: 67385eventArticle: 67394eventArticle: 67403eventArticle: 67412eventArticle: 67344eventArticle: 67366eventArticle: 67345eventArticle: 67367eventArticle: 66567eventArticle: 67346eventArticle: 67368eventArticle: 67347eventArticle: 67369eventArticle: 67348eventArticle: 67370eventArticle: 67386eventArticle: 67395eventArticle: 67404eventArticle: 67413eventArticle: 67387eventArticle: 67396eventArticle: 67405eventArticle: 67414eventArticle: 67349eventArticle: 67371eventArticle: 67350eventArticle: 67372eventArticle: 67351eventArticle: 67373eventArticle: 67352eventArticle: 67374eventArticle: 67353eventArticle: 67375eventArticle: 67388eventArticle: 67397eventArticle: 67406eventArticle: 67415eventArticle: 67389eventArticle: 67398eventArticle: 67407eventArticle: 67416eventArticle: 67354eventArticle: 67376eventArticle: 67355eventArticle: 67377eventArticle: 67356eventArticle: 67378eventArticle: 67357eventArticle: 67379eventArticle: 67358eventArticle: 67380eventArticle: 67390eventArticle: 67399eventArticle: 67408eventArticle: 67417eventArticle: 67391eventArticle: 67400eventArticle: 67409eventArticle: 67418eventArticle: 67359eventArticle: 67381eventArticle: 67360eventArticle: 67382eventArticle: 67892eventArticle: 67895eventArticle: 67893eventArticle: 67896eventArticle: 67894eventArticle: 67897eventArticle: 67901eventArticle: 67934eventArticle: 67923eventArticle: 67912eventArticle: 67902eventArticle: 67935eventArticle: 68592eventArticle: 67913eventArticle: 67903eventArticle: 67925eventArticle: 67914eventArticle: 67904eventArticle: 67937eventArticle: 67926eventArticle: 67915eventArticle: 67905eventArticle: 67938eventArticle: 67927eventArticle: 67916eventArticle: 67906eventArticle: 67939eventArticle: 67928eventArticle: 67917eventArticle: 67907eventArticle: 67940eventArticle: 67929eventArticle: 67918eventArticle: 67908eventArticle: 67941eventArticle: 67930eventArticle: 67919eventArticle: 67909eventArticle: 67942eventArticle: 67931eventArticle: 67920eventArticle: 67910eventArticle: 67943eventArticle: 67932eventArticle: 67921eventArticle: 67911eventArticle: 67944eventArticle: 67933eventArticle: 67922eventArticle: 67961eventArticle: 67973eventArticle: 67962eventArticle: 67974eventArticle: 67963eventArticle: 67975eventArticle: 67985eventArticle: 67993eventArticle: 67997eventArticle: 67989eventArticle: 67986eventArticle: 67994eventArticle: 67998eventArticle: 67990eventArticle: 67964eventArticle: 67976eventArticle: 67965eventArticle: 67977eventArticle: 67966eventArticle: 67978eventArticle: 67967eventArticle: 67979eventArticle: 67968eventArticle: 67980eventArticle: 67987eventArticle: 67995eventArticle: 67999eventArticle: 67991eventArticle: 67988eventArticle: 67996eventArticle: 68000eventArticle: 67992eventArticle: 67969eventArticle: 67981eventArticle: 67970eventArticle: 67982eventArticle: 67971eventArticle: 67983eventArticle: 67972eventArticle: 67984eventArticle: 68636eventArticle: 68656eventArticle: 68666eventArticle: 68646eventArticle: 68637eventArticle: 68657eventArticle: 68667eventArticle: 68647eventArticle: 68600eventArticle: 68618eventArticle: 68601eventArticle: 68619eventArticle: 68602eventArticle: 68620eventArticle: 68603eventArticle: 68621eventArticle: 68604eventArticle: 68622eventArticle: 68638eventArticle: 68658eventArticle: 68668eventArticle: 68648eventArticle: 68639eventArticle: 68659eventArticle: 68669eventArticle: 68649eventArticle: 68605eventArticle: 68623eventArticle: 68606eventArticle: 68624eventArticle: 68607eventArticle: 68625eventArticle: 68608eventArticle: 68626eventArticle: 68640eventArticle: 68660eventArticle: 68670eventArticle: 68650eventArticle: 68641eventArticle: 68661eventArticle: 68671eventArticle: 68651eventArticle: 68609eventArticle: 68627eventArticle: 68610eventArticle: 68628eventArticle: 68611eventArticle: 68629eventArticle: 68612eventArticle: 68630eventArticle: 68642eventArticle: 68662eventArticle: 68672eventArticle: 68652eventArticle: 68643eventArticle: 68663eventArticle: 68673eventArticle: 68653eventArticle: 68613eventArticle: 68631eventArticle: 68614eventArticle: 68632eventArticle: 68615eventArticle: 68633eventArticle: 68616eventArticle: 68634eventArticle: 68617eventArticle: 68635eventArticle: 68644eventArticle: 68664eventArticle: 68674eventArticle: 68654eventArticle: 68645eventArticle: 68665eventArticle: 68675eventArticle: 68655eventArticle: -1eventArticle: -1
 • BERGwerk_237
  Tägliche Führung

  Bergwerk

  Wie wird tief unter der Erde gearbeitet? Besuchen Sie das bis ins kleinste Detail original nachgebaute Bergwerk unter dem Technischen Museum Wien!

 • Gleitentladung_hochspannung
  Tägliche Führung

  Hochspannungsvorführung

  Eine beeindruckende Show im Technischen Museum Wien entführt Sie in die Welt der Ladungen und Ströme!

 • 0000158344_MarieCurie.jpg
  PädagogInnen-Führung

  Patente Frauen

  Frauen in der Technik – ein Widerspruch? Sowohl Frauen als auch Männer haben die Technikgeschichte geprägt. In einer spannenden Führung decken wir auf, wie viel „Frau“ hinter der Technik steckt.

 • mITTEL LOK  10875
  Führung

  LOK.Vorführung

  „Zug fährt ab!“ – Erleben Sie eine ganz besondere Dampflok in Aktion!

 • 039_20111018_IN_ARBEIT
  Führung (Erwachsene)

  Highlight-Führung

  Im Technischen Museum Wien wird Technik auf über 22.000 m² zum Erlebnis. Wir zeigen Ihnen unsere größten Schätze und machen Lust auf eigene Entdeckungsreisen durch das Haus!

 • CU3A2286_1_k02.SpecialEffects.jpg
  Trailer Production (ERWACHSENE)

  Film ab! Spezialeffekte im Filmstudio

  Wie entstehen Spezialeffekte im Kino? In unserem Filmstudio erfahren Sie, wie Filmtricks technisch funktionieren und könne diese gleich selbst ausprobieren.

 • AUP-014-L_18007525_3D-Drucker.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  Zukunft produzieren

  Können wir zukünftig Produkte nach unseren Vorstellungen selbst gestalten und trotzdem günstig kaufen? Welche Technik steckt dahinter und was bedeutet das für unsere zukünftige Arbeitswelt?

 • Energie_Erwachsene
  Führung (Erwachsene)

  Energie – Von der Muskelkraft zum Kraftwerk

  Handy, Computer, Licht – vieles in unserem Alltag braucht Strom, um zu funktionieren. Aber wie wurden früher Geräte ohne Strom betrieben und schwere Arbeiten verrichtet?

 • 120_20181115_Arbeit_Produktion_web.jpg
  PädagogInnen-Führung

  Arbeit & Produktion.

  Nutzen Sie diese kostenlose Führung für PädagogInnen und informieren Sie sich über das Vermittlungsprogramm zur Ausstellung „Arbeit & Produktion. weiter_gedacht_"!

 • CU3A1852_1_k02_ SPECIAL EFFECTS.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE UND JUGENDLICHE AB 10 JAHREN)

  Film.Geschichte(n)

  Filme erzählen Geschichten – wir erzählen Filmgeschichte(n). Erfahren Sie von den Anfängen der Filmproduktion bis hin zu modernen Spezialeffekten, die beeindruckende Filmwelten entstehen lassen.

Mehr anzeigen

Member of