Erwachsene & Gruppen

Angebote für Erwachsene & Gruppen

Call 1:
Helper.CultureCode: de-AT
from: 18.08.2019 00:00:00
to:
SectionID: 1
ageFrom:
ageTo:
schoolgradeFrom:
schoolgradeTo:
eventCategory:
ignoreShowinWasistlos: False
eventArticle: 63901eventArticle: 63963eventArticle: 63994eventArticle: 63932eventArticle: 65549eventArticle: 63902eventArticle: 63964eventArticle: 63995eventArticle: 63933eventArticle: 63903eventArticle: 63965eventArticle: 63996eventArticle: 63934eventArticle: 63904eventArticle: 63966eventArticle: 63997eventArticle: 63935eventArticle: 63905eventArticle: 63967eventArticle: 63998eventArticle: 63936eventArticle: 63906eventArticle: 63968eventArticle: 63999eventArticle: 63937eventArticle: 63907eventArticle: 63969eventArticle: 64000eventArticle: 63938eventArticle: 63908eventArticle: 63970eventArticle: 64001eventArticle: 63939eventArticle: 65555eventArticle: 63909eventArticle: 63971eventArticle: 64002eventArticle: 63940eventArticle: 63910eventArticle: 63972eventArticle: 64003eventArticle: 63941eventArticle: 63911eventArticle: 63973eventArticle: 64004eventArticle: 63942eventArticle: 63912eventArticle: 63974eventArticle: 64005eventArticle: 63943eventArticle: 63913eventArticle: 63975eventArticle: 64006eventArticle: 63944eventArticle: 63914eventArticle: 63976eventArticle: 64007eventArticle: 63945eventArticle: 64659eventArticle: 64667eventArticle: 64617eventArticle: 64638eventArticle: 64618eventArticle: 64639eventArticle: 64619eventArticle: 64640eventArticle: 64620eventArticle: 66416eventArticle: 64621eventArticle: 64642eventArticle: 64660eventArticle: 64668eventArticle: 64676eventArticle: 64684eventArticle: 64661eventArticle: 64669eventArticle: 64677eventArticle: 64685eventArticle: 65816eventArticle: 64622eventArticle: 64643eventArticle: 64623eventArticle: 64644eventArticle: 64624eventArticle: 64645eventArticle: 64625eventArticle: 64646eventArticle: 64626eventArticle: 64647eventArticle: 64662eventArticle: 64670eventArticle: 64678eventArticle: 64686eventArticle: 64663eventArticle: 64671eventArticle: 64679eventArticle: 64687eventArticle: 64627eventArticle: 64648eventArticle: 64628eventArticle: 64649eventArticle: 64629eventArticle: 64650eventArticle: 64630eventArticle: 64651eventArticle: 64631eventArticle: 64652eventArticle: 64664eventArticle: 64672eventArticle: 64680eventArticle: 64688eventArticle: 64665eventArticle: 64673eventArticle: 64681eventArticle: 64689eventArticle: 66573eventArticle: 64632eventArticle: 64633eventArticle: 64654eventArticle: 64634eventArticle: 64655eventArticle: 64635eventArticle: 64656eventArticle: 64636eventArticle: 64657eventArticle: 64666eventArticle: 64674eventArticle: 64682eventArticle: 64690eventArticle: 64717eventArticle: 64719eventArticle: 64720eventArticle: 64718eventArticle: 64691eventArticle: 64637eventArticle: 64658eventArticle: 65098eventArticle: 65122eventArticle: 65099eventArticle: 65123eventArticle: 65100eventArticle: 65124eventArticle: 65101eventArticle: 65125eventArticle: 65145eventArticle: 65161eventArticle: 65169eventArticle: 65153eventArticle: 65146eventArticle: 65162eventArticle: 65170eventArticle: 65154eventArticle: 65102eventArticle: 65126eventArticle: 65103eventArticle: 65127eventArticle: 65104eventArticle: 65128eventArticle: 65105eventArticle: 65129eventArticle: 65106eventArticle: 65130eventArticle: 65147eventArticle: 65163eventArticle: 65171eventArticle: 65155eventArticle: 65148eventArticle: 65164eventArticle: 65172eventArticle: 65156eventArticle: 65107eventArticle: 65131eventArticle: 65108eventArticle: 65132eventArticle: 66373eventArticle: 65110eventArticle: 65134eventArticle: 65111eventArticle: 65135eventArticle: 65149eventArticle: 65165eventArticle: 65173eventArticle: 65157eventArticle: 65150eventArticle: 65166eventArticle: 65174eventArticle: 65158eventArticle: 65112eventArticle: 65136eventArticle: 65113eventArticle: 65137eventArticle: 65114eventArticle: 65138eventArticle: 65115eventArticle: 65139eventArticle: 65116eventArticle: 65140eventArticle: 65152eventArticle: 65168eventArticle: 65176eventArticle: 65160eventArticle: 65117eventArticle: 65141eventArticle: 65118eventArticle: 65142eventArticle: 65119eventArticle: 65143eventArticle: 65120eventArticle: 65144eventArticle: 65632eventArticle: 65650eventArticle: 65659eventArticle: 65641eventArticle: 65633eventArticle: 65651eventArticle: 65660eventArticle: 65642eventArticle: 65594eventArticle: 65613eventArticle: 65595eventArticle: 65614eventArticle: 65596eventArticle: 65615eventArticle: 65597eventArticle: 65616eventArticle: 65598eventArticle: 65617eventArticle: 65634eventArticle: 65652eventArticle: 65661eventArticle: 65643eventArticle: 65635eventArticle: 65653eventArticle: 65662eventArticle: 65644eventArticle: 65599eventArticle: 65618eventArticle: 66570eventArticle: 65600eventArticle: 65619eventArticle: 65601eventArticle: 65620eventArticle: 65602eventArticle: 65621eventArticle: 65636eventArticle: 65654eventArticle: 65663eventArticle: 65645eventArticle: 65637eventArticle: 65655eventArticle: 65664eventArticle: 65646eventArticle: 65604eventArticle: 65623eventArticle: 65605eventArticle: 65624eventArticle: 65625eventArticle: 65607eventArticle: 65626eventArticle: 65638eventArticle: 65656eventArticle: 65665eventArticle: 65647eventArticle: 65639eventArticle: 65657eventArticle: 65666eventArticle: 65648eventArticle: 65608eventArticle: 65627eventArticle: 65609eventArticle: 65628eventArticle: 65610eventArticle: 65629eventArticle: 65611eventArticle: 65630eventArticle: 65612eventArticle: 65631eventArticle: 65640eventArticle: 65658eventArticle: 65667eventArticle: 65649eventArticle: 66065eventArticle: 66070eventArticle: 66075eventArticle: 66080eventArticle: 66032eventArticle: 66047eventArticle: 66033eventArticle: 66048eventArticle: 66034eventArticle: 66049eventArticle: 66035eventArticle: 66050eventArticle: 66036eventArticle: 66051eventArticle: 66066eventArticle: 66071eventArticle: 66076eventArticle: 66081eventArticle: 66067eventArticle: 66072eventArticle: 66077eventArticle: 66082eventArticle: 66037eventArticle: 66052eventArticle: 66038eventArticle: 66053eventArticle: 66568eventArticle: 66039eventArticle: 66054eventArticle: 66040eventArticle: 66055eventArticle: 66041eventArticle: 66056eventArticle: 66068eventArticle: 66073eventArticle: 66078eventArticle: 66083eventArticle: 66069eventArticle: 66074eventArticle: 66079eventArticle: 66084eventArticle: 66042eventArticle: 66057eventArticle: 66043eventArticle: 66058eventArticle: 66044eventArticle: 66059eventArticle: 66045eventArticle: 66060eventArticle: 66046eventArticle: 66061eventArticle: 66596eventArticle: 66639eventArticle: 66626eventArticle: 66609eventArticle: 66597eventArticle: 66640eventArticle: 66627eventArticle: 66610eventArticle: 66598eventArticle: 66641eventArticle: 66628eventArticle: 66611eventArticle: 66599eventArticle: 66644eventArticle: 66629eventArticle: 66614eventArticle: 66600eventArticle: 66645eventArticle: 66630eventArticle: 66615eventArticle: 66601eventArticle: 66646eventArticle: 66631eventArticle: 66616eventArticle: 66602eventArticle: 66647eventArticle: 66632eventArticle: 66617eventArticle: 66603eventArticle: 66648eventArticle: 66633eventArticle: 66618eventArticle: 66604eventArticle: 66651eventArticle: 66634eventArticle: 66621eventArticle: 66605eventArticle: 66652eventArticle: 66635eventArticle: 66622eventArticle: 66606eventArticle: 66653eventArticle: 66636eventArticle: 66623eventArticle: 66607eventArticle: 66654eventArticle: 66637eventArticle: 66624eventArticle: 66608eventArticle: 66655eventArticle: 66638eventArticle: 66625eventArticle: 66479eventArticle: 66516eventArticle: 66480eventArticle: 66517eventArticle: 66481eventArticle: 66518eventArticle: 66482eventArticle: 66519eventArticle: 66498eventArticle: 66504eventArticle: 66510eventArticle: 66535eventArticle: 66499eventArticle: 66505eventArticle: 66511eventArticle: 66536eventArticle: 66483eventArticle: 66520eventArticle: 66484eventArticle: 66521eventArticle: 66485eventArticle: 66522eventArticle: 66486eventArticle: 66523eventArticle: 66487eventArticle: 66524eventArticle: 66500eventArticle: 66506eventArticle: 66512eventArticle: 66537eventArticle: 66501eventArticle: 66507eventArticle: 66513eventArticle: 66538eventArticle: 66488eventArticle: 66525eventArticle: 66489eventArticle: 66526eventArticle: 66490eventArticle: 66527eventArticle: 66491eventArticle: 66528eventArticle: 66492eventArticle: 66529eventArticle: 66502eventArticle: 66508eventArticle: 66514eventArticle: 66539eventArticle: 66503eventArticle: 66509eventArticle: 66515eventArticle: 66540eventArticle: 66493eventArticle: 66530eventArticle: 66494eventArticle: 66531eventArticle: 66495eventArticle: 66532eventArticle: 66496eventArticle: 66533eventArticle: 66497eventArticle: 66534eventArticle: 66810eventArticle: 66854eventArticle: 66845eventArticle: 66836eventArticle: 66819eventArticle: 66855eventArticle: 66846eventArticle: 66828eventArticle: 66820eventArticle: 66856eventArticle: 66847eventArticle: 66838eventArticle: 66821eventArticle: 66857eventArticle: 66848eventArticle: 66839eventArticle: 66822eventArticle: 66858eventArticle: 66849eventArticle: 66840eventArticle: 66823eventArticle: 66859eventArticle: 66850eventArticle: 66841eventArticle: 66816eventArticle: 66860eventArticle: 66851eventArticle: 66842eventArticle: 66817eventArticle: 66861eventArticle: 66852eventArticle: 66843eventArticle: 66818eventArticle: 66862eventArticle: 66853eventArticle: 66844eventArticle: 66886eventArticle: 66891eventArticle: 66887eventArticle: 66892eventArticle: 66888eventArticle: 66893eventArticle: 66889eventArticle: 66894eventArticle: 66890eventArticle: 66895eventArticle: 66873eventArticle: 66875eventArticle: 66863eventArticle: 66874eventArticle: 66896eventArticle: 66906eventArticle: 66897eventArticle: 66907eventArticle: 66569eventArticle: 66898eventArticle: 66908eventArticle: 66899eventArticle: 66909eventArticle: 66900eventArticle: 66910eventArticle: 66876eventArticle: 66878eventArticle: 66870eventArticle: 66880eventArticle: 66877eventArticle: 66879eventArticle: 66871eventArticle: 66881eventArticle: 66901eventArticle: 66916eventArticle: 66902eventArticle: 66917eventArticle: 66903eventArticle: 66918eventArticle: 66904eventArticle: 66919eventArticle: 66905eventArticle: 66920eventArticle: 66883eventArticle: 66885eventArticle: 66882eventArticle: 66884eventArticle: 66567eventArticle: -1eventArticle: -1
 • Gleitentladung_hochspannung
  Tägliche Führung

  Hochspannungsvorführung

  Eine beeindruckende Show im Technischen Museum Wien entführt Sie in die Welt der Ladungen und Ströme!

 • BPA-016814_19000463_Frauen_HighMoon.jpg
  Kostenlose Kurzführungen

  High Moon

  Zum 50. Jahrestag der Mondlandung lässt das Technische Museum Wien diese technische Großtat wieder aufleben und zeigt die Objekte zur Apollo-Mission aus seinem Depot. Begeben Sie sich bei dieser Kurzführung auf eine Reise zum Mond!

 • BERGwerk_237
  Tägliche Führung

  Bergwerk

  Wie wird tief unter der Erde gearbeitet? Besuchen Sie das bis ins kleinste Detail original nachgebaute Bergwerk unter dem Technischen Museum Wien!

 • 039_20111018_IN_ARBEIT
  Führung (Erwachsene)

  Highlight-Führung

  Im Technischen Museum Wien wird Technik auf über 22.000 m² zum Erlebnis. Wir zeigen Ihnen unsere größten Schätze und machen Lust auf eigene Entdeckungsreisen durch das Haus!

 • mITTEL LOK  10875
  Führung

  LOK.Vorführung

  „Zug fährt ab!“ – Erleben Sie eine ganz besondere Dampflok in Aktion!

 • AUP-014-L_18007525_3D-Drucker.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  Zukunft produzieren

  Können wir zukünftig Produkte nach unseren Vorstellungen selbst gestalten und trotzdem günstig kaufen? Welche Technik steckt dahinter und was bedeutet das für unsere zukünftige Arbeitswelt?

 • Ada Lovelace
  Sonderführungen: Tag des Denkmals

  Patente Frauen in Technik und Naturwissenschaften

  Das Technische Museum Wien bietet einen interessanten Programmpunkt zum „Tag des Denkmals“ am 29.09.2019. Erfahren Sie im Rahmen einer Sonderführung mehr zum Thema "Patente Frauen in Technik und Naturwissenschaften".

 • TMW_Nov.16-012.jpg
  PÄDAGOGINNEN-FÜHRUNG

  SPECIAL EFFECTS - Preview

  Erstmalig findet am Di 15.10.2019 vor einer Ausstellungs-Eröffnung ein „Preview“-Termin für interessierte PädagogInnen statt. Nutzen Sie die Gelegenheit und informieren Sie sich über das gesamte Schul-Programm zur Ausstellung SPECIAL EFFECTS - Die interaktive Ausstellung für Filmfans.

 • 0000158344_MarieCurie.jpg
  PädagogInnen-Führung

  Patente Frauen

  Frauen in der Technik – ein Widerspruch? Sowohl Frauen als auch Männer haben die Technikgeschichte geprägt. In einer spannenden Führung decken wir auf, wie viel „Frau“ hinter der Technik steckt.

 • 120_20181115_Arbeit_Produktion_web.jpg
  PädagogInnen-Führung

  Arbeit & Produktion.

  Nutzen Sie diese kostenlose Führung für PädagogInnen und informieren Sie sich über das Vermittlungsprogramm zur Ausstellung „Arbeit & Produktion. weiter_gedacht_"!

Mehr anzeigen

Member of