Erwachsene & Gruppen

Angebote für Erwachsene & Gruppen

Call 1:
Helper.CultureCode: de-AT
from: 23.03.2019 00:00:00
to:
SectionID: 1
ageFrom:
ageTo:
schoolgradeFrom:
schoolgradeTo:
eventCategory:
ignoreShowinWasistlos: False
eventArticle: 59964eventArticle: 59984eventArticle: 59994eventArticle: 59974eventArticle: 59965eventArticle: 59985eventArticle: 59995eventArticle: 59975eventArticle: 64147eventArticle: 59932eventArticle: 59953eventArticle: 59933eventArticle: 59954eventArticle: 59934eventArticle: 59955eventArticle: 64824eventArticle: 59935eventArticle: 59956eventArticle: 59936eventArticle: 59957eventArticle: 59966eventArticle: 59986eventArticle: 59996eventArticle: 59976eventArticle: 59967eventArticle: 59987eventArticle: 59997eventArticle: 59977eventArticle: 64284eventArticle: 60469eventArticle: 60479eventArticle: 60470eventArticle: 62090eventArticle: 62091eventArticle: 60480eventArticle: 62092eventArticle: 62093eventArticle: 60471eventArticle: 62094eventArticle: 62095eventArticle: 60481eventArticle: 62096eventArticle: 60482eventArticle: 60483eventArticle: 60489eventArticle: 60497eventArticle: 60505eventArticle: 60513eventArticle: 60490eventArticle: 60498eventArticle: 60506eventArticle: 60514eventArticle: 60474eventArticle: 60484eventArticle: 60475eventArticle: 60485eventArticle: 64713eventArticle: 59924eventArticle: 60486eventArticle: 64767eventArticle: 60477eventArticle: 60487eventArticle: 60478eventArticle: 60488eventArticle: 60491eventArticle: 60499eventArticle: 60507eventArticle: 60515eventArticle: 60492eventArticle: 60500eventArticle: 60508eventArticle: 60516eventArticle: 60521eventArticle: 60528eventArticle: 60535eventArticle: 60542eventArticle: 60522eventArticle: 60529eventArticle: 60536eventArticle: 60543eventArticle: 60523eventArticle: 60530eventArticle: 60537eventArticle: 60544eventArticle: 60524eventArticle: 60531eventArticle: 60538eventArticle: 60545eventArticle: 64138eventArticle: 60525eventArticle: 60532eventArticle: 60539eventArticle: 60546eventArticle: 60493eventArticle: 60501eventArticle: 60509eventArticle: 60517eventArticle: 60494eventArticle: 60502eventArticle: 60510eventArticle: 60518eventArticle: 64472eventArticle: 60526eventArticle: 60533eventArticle: 60540eventArticle: 60547eventArticle: 64748eventArticle: 60527eventArticle: 60534eventArticle: 60541eventArticle: 60548eventArticle: 64780eventArticle: 60560eventArticle: 60565eventArticle: 60561eventArticle: 60566eventArticle: 60562eventArticle: 60567eventArticle: 60495eventArticle: 60503eventArticle: 60511eventArticle: 60519eventArticle: 60496eventArticle: 60504eventArticle: 60512eventArticle: 60520eventArticle: 64285eventArticle: 60563eventArticle: 60568eventArticle: 60564eventArticle: 60569eventArticle: 60956eventArticle: 60976eventArticle: 60957eventArticle: 60977eventArticle: 60996eventArticle: 61006eventArticle: 61017eventArticle: 61027eventArticle: 60997eventArticle: 61007eventArticle: 61018eventArticle: 61028eventArticle: 61451eventArticle: 61452eventArticle: 60960eventArticle: 60980eventArticle: 60961eventArticle: 60981eventArticle: 60962eventArticle: 60982eventArticle: 60998eventArticle: 61008eventArticle: 61019eventArticle: 61029eventArticle: 60999eventArticle: 61009eventArticle: 61020eventArticle: 61030eventArticle: 60963eventArticle: 60983eventArticle: 60964eventArticle: 60984eventArticle: 60965eventArticle: 60985eventArticle: 60966eventArticle: 60987eventArticle: 61000eventArticle: 61010eventArticle: 61021eventArticle: 61031eventArticle: 61001eventArticle: 61011eventArticle: 61022eventArticle: 61032eventArticle: 60968eventArticle: 60988eventArticle: 60969eventArticle: 60970eventArticle: 60990eventArticle: 60971eventArticle: 60991eventArticle: 60972eventArticle: 60992eventArticle: 61002eventArticle: 61012eventArticle: 61023eventArticle: 61033eventArticle: 61003eventArticle: 61013eventArticle: 61024eventArticle: 61034eventArticle: 60973eventArticle: 60993eventArticle: 60974eventArticle: 60994eventArticle: 60975eventArticle: 60995eventArticle: 61004eventArticle: 61014eventArticle: 61025eventArticle: 61035eventArticle: 61005eventArticle: 61015eventArticle: 61026eventArticle: 61036eventArticle: 61837eventArticle: 61857eventArticle: 61867eventArticle: 61847eventArticle: 61838eventArticle: 61858eventArticle: 61868eventArticle: 61848eventArticle: 61958eventArticle: 61959eventArticle: 61970eventArticle: 61960eventArticle: 61971eventArticle: 61961eventArticle: 61972eventArticle: 61962eventArticle: 61973eventArticle: 61839eventArticle: 61859eventArticle: 61869eventArticle: 61849eventArticle: 61840eventArticle: 61860eventArticle: 61870eventArticle: 61850eventArticle: 61980eventArticle: 61992eventArticle: 61988eventArticle: 61984eventArticle: 61981eventArticle: 61993eventArticle: 61989eventArticle: 61985eventArticle: 61963eventArticle: 61974eventArticle: 61964eventArticle: 61975eventArticle: 61965eventArticle: 61976eventArticle: 61841eventArticle: 61861eventArticle: 61871eventArticle: 61851eventArticle: 61842eventArticle: 61862eventArticle: 61872eventArticle: 61852eventArticle: 61966eventArticle: 61977eventArticle: 61967eventArticle: 61978eventArticle: 61968eventArticle: 61979eventArticle: 61982eventArticle: 61994eventArticle: 61990eventArticle: 61986eventArticle: 61983eventArticle: 61995eventArticle: 61991eventArticle: 61987eventArticle: 61843eventArticle: 61863eventArticle: 61873eventArticle: 61853eventArticle: 61844eventArticle: 61864eventArticle: 61874eventArticle: 61854eventArticle: 62028eventArticle: 61997eventArticle: 62049eventArticle: 62033eventArticle: 62002eventArticle: 62054eventArticle: 62038eventArticle: 62007eventArticle: 62059eventArticle: 62043eventArticle: 62012eventArticle: 62029eventArticle: 61998eventArticle: 62050eventArticle: 62034eventArticle: 62003eventArticle: 62055eventArticle: 62039eventArticle: 62008eventArticle: 62060eventArticle: 62044eventArticle: 62013eventArticle: 62018eventArticle: 62023eventArticle: 62030eventArticle: 61999eventArticle: 62051eventArticle: 62035eventArticle: 62004eventArticle: 62056eventArticle: 62040eventArticle: 62009eventArticle: 62061eventArticle: 62045eventArticle: 62014eventArticle: 62019eventArticle: 62024eventArticle: 62031eventArticle: 62000eventArticle: 62052eventArticle: 62036eventArticle: 62005eventArticle: 62057eventArticle: 62041eventArticle: 62010eventArticle: 62062eventArticle: 62046eventArticle: 62015eventArticle: 62020eventArticle: 62025eventArticle: 62032eventArticle: 62001eventArticle: 62053eventArticle: 62037eventArticle: 62006eventArticle: 62058eventArticle: 62042eventArticle: 62011eventArticle: 62063eventArticle: 62047eventArticle: 62016eventArticle: 62021eventArticle: 62026eventArticle: 61845eventArticle: 61865eventArticle: 61875eventArticle: 61855eventArticle: 61846eventArticle: 61866eventArticle: 61876eventArticle: 61856eventArticle: 63442eventArticle: 63414eventArticle: 63462eventArticle: 63447eventArticle: 63419eventArticle: 63467eventArticle: 63452eventArticle: 63424eventArticle: 63472eventArticle: 63457eventArticle: 63429eventArticle: 63443eventArticle: 63415eventArticle: 63463eventArticle: 63448eventArticle: 63420eventArticle: 63468eventArticle: 63453eventArticle: 63425eventArticle: 63473eventArticle: 63458eventArticle: 63430eventArticle: 63434eventArticle: 63438eventArticle: 63444eventArticle: 63416eventArticle: 63464eventArticle: 63449eventArticle: 63421eventArticle: 63469eventArticle: 63454eventArticle: 63426eventArticle: 63474eventArticle: 63459eventArticle: 63431eventArticle: 63435eventArticle: 63439eventArticle: 63445eventArticle: 63417eventArticle: 63465eventArticle: 63450eventArticle: 63422eventArticle: 63470eventArticle: 63455eventArticle: 63427eventArticle: 63475eventArticle: 63460eventArticle: 63432eventArticle: 63436eventArticle: 63440eventArticle: 63446eventArticle: 63418eventArticle: 63466eventArticle: 63451eventArticle: 63423eventArticle: 63471eventArticle: 63456eventArticle: 63428eventArticle: 63476eventArticle: 63461eventArticle: 63433eventArticle: 63437eventArticle: 63441eventArticle: 63478eventArticle: 63530eventArticle: 63556eventArticle: 63504eventArticle: 63479eventArticle: 63531eventArticle: 63557eventArticle: 63505eventArticle: 63480eventArticle: 63532eventArticle: 63558eventArticle: 63506eventArticle: 63481eventArticle: 63533eventArticle: 63559eventArticle: 63507eventArticle: 63482eventArticle: 63534eventArticle: 63560eventArticle: 63508eventArticle: 63483eventArticle: 63535eventArticle: 63561eventArticle: 63509eventArticle: 63484eventArticle: 63536eventArticle: 63562eventArticle: 63510eventArticle: 63485eventArticle: 63537eventArticle: 63563eventArticle: 63511eventArticle: 63486eventArticle: 63538eventArticle: 63564eventArticle: 63512eventArticle: 63487eventArticle: 63539eventArticle: 63565eventArticle: 63513eventArticle: 63488eventArticle: 63540eventArticle: 63566eventArticle: 63514eventArticle: 63489eventArticle: 63541eventArticle: 63567eventArticle: 63515eventArticle: 63490eventArticle: 63542eventArticle: 63568eventArticle: 63516eventArticle: 63491eventArticle: 63543eventArticle: 63569eventArticle: 63517eventArticle: 63492eventArticle: 63544eventArticle: 63570eventArticle: 63518eventArticle: 63493eventArticle: 63545eventArticle: 63571eventArticle: 63519eventArticle: 63494eventArticle: 63546eventArticle: 63572eventArticle: 63520eventArticle: 63495eventArticle: 63547eventArticle: 63573eventArticle: 63521eventArticle: 63496eventArticle: 63548eventArticle: 63574eventArticle: 63522eventArticle: 63497eventArticle: 63549eventArticle: 63575eventArticle: 63523eventArticle: 63498eventArticle: 63550eventArticle: 63576eventArticle: 63524eventArticle: 63499eventArticle: 63551eventArticle: 63577eventArticle: 63525eventArticle: 63500eventArticle: 63552eventArticle: 63578eventArticle: 63526eventArticle: 63501eventArticle: 63553eventArticle: 63579eventArticle: 63527eventArticle: 63502eventArticle: 63554eventArticle: 63580eventArticle: 63528eventArticle: 63503eventArticle: 63555eventArticle: 63581eventArticle: 63529eventArticle: 63884eventArticle: 63946eventArticle: 63977eventArticle: 63915eventArticle: 63885eventArticle: 63947eventArticle: 63978eventArticle: 63916eventArticle: 63886eventArticle: 63948eventArticle: 63979eventArticle: 63917eventArticle: 63887eventArticle: 63949eventArticle: 63980eventArticle: 63918eventArticle: 63888eventArticle: 63950eventArticle: 63981eventArticle: 63919eventArticle: 63889eventArticle: 63951eventArticle: 63982eventArticle: 63920eventArticle: 63890eventArticle: 63952eventArticle: 63983eventArticle: 63921eventArticle: 63891eventArticle: 63953eventArticle: 63984eventArticle: 63922eventArticle: 63892eventArticle: 63954eventArticle: 63985eventArticle: 63923eventArticle: 63893eventArticle: 63955eventArticle: 63986eventArticle: 63924eventArticle: 63894eventArticle: 63956eventArticle: 63987eventArticle: 63925eventArticle: 63895eventArticle: 63957eventArticle: 63988eventArticle: 63926eventArticle: 63896eventArticle: 63958eventArticle: 63989eventArticle: 63927eventArticle: 63897eventArticle: 63959eventArticle: 63990eventArticle: 63928eventArticle: 63898eventArticle: 63960eventArticle: 63991eventArticle: 63929eventArticle: 63899eventArticle: 63961eventArticle: 63992eventArticle: 63930eventArticle: 63900eventArticle: 63962eventArticle: 63993eventArticle: 63931eventArticle: 63901eventArticle: 63963eventArticle: 63994eventArticle: 63932eventArticle: 63902eventArticle: 63964eventArticle: 63995eventArticle: 63933eventArticle: 63903eventArticle: 63965eventArticle: 63996eventArticle: 63934eventArticle: 63904eventArticle: 63966eventArticle: 63997eventArticle: 63935eventArticle: 63905eventArticle: 63967eventArticle: 63998eventArticle: 63936eventArticle: 63906eventArticle: 63968eventArticle: 63999eventArticle: 63937eventArticle: 63907eventArticle: 63969eventArticle: 64000eventArticle: 63938eventArticle: 63908eventArticle: 63970eventArticle: 64001eventArticle: 63939eventArticle: 63909eventArticle: 63971eventArticle: 64002eventArticle: 63940eventArticle: 63910eventArticle: 63972eventArticle: 64003eventArticle: 63941eventArticle: 63911eventArticle: 63973eventArticle: 64004eventArticle: 63942eventArticle: 63912eventArticle: 63974eventArticle: 64005eventArticle: 63943eventArticle: 63913eventArticle: 63975eventArticle: 64006eventArticle: 63944eventArticle: 63914eventArticle: 63976eventArticle: 64007eventArticle: 63945eventArticle: 64659eventArticle: 64667eventArticle: 64675eventArticle: 64683eventArticle: 64617eventArticle: 64638eventArticle: 64618eventArticle: 64639eventArticle: 64619eventArticle: 64640eventArticle: 64620eventArticle: 64641eventArticle: 64621eventArticle: 64642eventArticle: 64660eventArticle: 64668eventArticle: 64676eventArticle: 64684eventArticle: 64661eventArticle: 64669eventArticle: 64677eventArticle: 64685eventArticle: 64622eventArticle: 64643eventArticle: 64623eventArticle: 64644eventArticle: 64624eventArticle: 64645eventArticle: 64625eventArticle: 64646eventArticle: 64626eventArticle: 64647eventArticle: 64662eventArticle: 64670eventArticle: 64678eventArticle: 64686eventArticle: 64663eventArticle: 64671eventArticle: 64679eventArticle: 64687eventArticle: 64627eventArticle: 64648eventArticle: 64628eventArticle: 64649eventArticle: 64629eventArticle: 64650eventArticle: 64630eventArticle: 64651eventArticle: 64631eventArticle: 64652eventArticle: 64664eventArticle: 64672eventArticle: 64680eventArticle: 64688eventArticle: 64665eventArticle: 64673eventArticle: 64681eventArticle: 64689eventArticle: 64632eventArticle: 64653eventArticle: 64633eventArticle: 64654eventArticle: 64634eventArticle: 64655eventArticle: 64635eventArticle: 64656eventArticle: 64636eventArticle: 64657eventArticle: 64666eventArticle: 64674eventArticle: 64682eventArticle: 64690eventArticle: 64717eventArticle: 64719eventArticle: 64720eventArticle: 64718eventArticle: 64637eventArticle: 64658eventArticle: -1eventArticle: -1
 • Gleitentladung_hochspannung
  Tägliche Führung

  Hochspannungsvorführung

  Eine beeindruckende Show im Technischen Museum Wien entführt Sie in die Welt der Ladungen und Ströme!

 • mITTEL LOK  10875
  Führung

  LOK.Vorführung

  „Zug fährt ab!“ – Erleben Sie eine ganz besondere Dampflok in Aktion!

 • BERGwerk_237
  Tägliche Führung

  Bergwerk

  Wie wird tief unter der Erde gearbeitet? Besuchen Sie das bis ins kleinste Detail original nachgebaute Bergwerk unter dem Technischen Museum Wien!

 • 039_20111018_IN_ARBEIT
  Führung (Erwachsene)

  Highlight-Führung

  Im Technischen Museum Wien wird Technik auf über 22.000 m² zum Erlebnis. Wir zeigen Ihnen unsere größten Schätze und machen Lust auf eigene Entdeckungsreisen durch das Haus!

 • Zugeschnitten_Ada.jpg
  Führung (Erwachsene)

  Patente Frauen

  Wissenschaft und Forschung waren immer schon auch Frauensache. Doch lange blieben die Leistungen von Frauen unbemerkt. Erfahre mehr über beeindruckende Forscherinnen und ihre Entdeckungen!

 • ZdA B_18009082_ArbeitundProduktion.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)
  sponsored by voestalpine

  Zukunft produzieren!

  Mit Unterstützung der voestalpine kann das Technische Museum Wien im Rahmen der Ausstellung „Arbeit & Produktion. weiter_gedacht_" Führungen kostenfrei anbieten.

 • Talentetage_web.jpg
  Veranstaltung (von 10–15 Jahren)

  Talentetage

  Bei den Talentetagen am 02. und 03.04.2019 erzählen Lehrlinge und FachtechnikerInnen aus ihrem Berufsleben. Entdecken Sie mit Ihrer Schulklasse technische Berufe!

 • CRD_5610.JPG
  PädagogInnen-Führung

  Die Klassiker

  In dieser PädagogInnen-Führung dreht sich alles um die „Klassiker“ des Technischen Museums! Begleiten Sie uns auf dem Weg durch das originalgetreu nachgebaute Bergwerk und die Hochspannungsvorführung!

 • Ausstellung_1938
  Führung durch die Ausstellung „Inv. Nr. 1938“

  Provenienzforschung am Technischen Museum Wien

  Im Rahmen der Ausstellung "Inventarnummer 1938" bieten wir am Mi 10.04.2019 mit einer Führung am Tag der Provenienzforschung Einblicke in die Geschichte der Hauses in der NS-Zeit und zur Provenienzforschung am Technischen Museum Wien.

 • Mercedes Silberpfeil_Ausstellung Mobilität_(c)TMW kpic.at.jpg
  ADULTS

  Guided tour: Highlight

  At the Technisches Museum Wien, technology is a thrilling experience that plays out over more than 22,000 m² of exhibition space. It’s where we showcase our greatest treasures, hopefully whetting your appetite to embark on your own voyages of discovery in our Museum!

Mehr anzeigen

Member of