Erwachsene & Gruppen

Angebote für Erwachsene & Gruppen

Call 1:
Helper.CultureCode: de-AT
from: 14.07.2020 00:00:00
to:
SectionID: 1
ageFrom:
ageTo:
schoolgradeFrom:
schoolgradeTo:
eventCategory:
ignoreShowinWasistlos: False
eventArticle: 69680eventArticle: 69764eventArticle: 69681eventArticle: 69765eventArticle: 69737eventArticle: 69709eventArticle: 69682eventArticle: 69766eventArticle: 69738eventArticle: 69683eventArticle: 69767eventArticle: 69739eventArticle: 71927eventArticle: 69684eventArticle: 69768eventArticle: 69740eventArticle: 69712eventArticle: 71928eventArticle: 69685eventArticle: 69769eventArticle: 69741eventArticle: 69713eventArticle: 71905eventArticle: 69686eventArticle: 69770eventArticle: 69742eventArticle: 69714eventArticle: 69687eventArticle: 69771eventArticle: 69743eventArticle: 69688eventArticle: 69772eventArticle: 69744eventArticle: 69716eventArticle: 69689eventArticle: 69773eventArticle: 69745eventArticle: 69690eventArticle: 69774eventArticle: 69746eventArticle: 71929eventArticle: 69691eventArticle: 69775eventArticle: 69747eventArticle: 69719eventArticle: 71930eventArticle: 69692eventArticle: 69776eventArticle: 69748eventArticle: 69720eventArticle: 71902eventArticle: 69693eventArticle: 69777eventArticle: 69749eventArticle: 69721eventArticle: 72009eventArticle: 69694eventArticle: 69778eventArticle: 69750eventArticle: 69695eventArticle: 69779eventArticle: 69751eventArticle: 69723eventArticle: 69696eventArticle: 69780eventArticle: 69752eventArticle: 69697eventArticle: 69781eventArticle: 69753eventArticle: 71931eventArticle: 70508eventArticle: 70601eventArticle: 70570eventArticle: 70539eventArticle: 70509eventArticle: 70602eventArticle: 70571eventArticle: 70540eventArticle: 71903eventArticle: 70510eventArticle: 70603eventArticle: 70572eventArticle: 70541eventArticle: 70511eventArticle: 70604eventArticle: 70573eventArticle: 70512eventArticle: 70605eventArticle: 70574eventArticle: 70543eventArticle: 70513eventArticle: 70606eventArticle: 70575eventArticle: 70514eventArticle: 70607eventArticle: 70576eventArticle: 71933eventArticle: 70515eventArticle: 70608eventArticle: 70577eventArticle: 70546eventArticle: 71934eventArticle: 70516eventArticle: 70609eventArticle: 70578eventArticle: 70547eventArticle: 71906eventArticle: 70517eventArticle: 70610eventArticle: 70579eventArticle: 70548eventArticle: 70518eventArticle: 70611eventArticle: 70580eventArticle: 70519eventArticle: 70612eventArticle: 70581eventArticle: 70550eventArticle: 70520eventArticle: 70613eventArticle: 70582eventArticle: 70521eventArticle: 70583eventArticle: 71935eventArticle: 70522eventArticle: 70615eventArticle: 70584eventArticle: 70553eventArticle: 71936eventArticle: 70523eventArticle: 70616eventArticle: 70585eventArticle: 70554eventArticle: 71908eventArticle: 70524eventArticle: 70617eventArticle: 70525eventArticle: 70618eventArticle: 70587eventArticle: 70526eventArticle: 70619eventArticle: 70588eventArticle: 70557eventArticle: 70527eventArticle: 70620eventArticle: 70589eventArticle: 70528eventArticle: 70621eventArticle: 70590eventArticle: 71937eventArticle: 70529eventArticle: 70622eventArticle: 70591eventArticle: 70560eventArticle: 71938eventArticle: 70530eventArticle: 70623eventArticle: 70592eventArticle: 70561eventArticle: 71910eventArticle: 70531eventArticle: 70624eventArticle: 70593eventArticle: 70562eventArticle: 70532eventArticle: 70625eventArticle: 70594eventArticle: 70533eventArticle: 70626eventArticle: 70595eventArticle: 70564eventArticle: 70534eventArticle: 70627eventArticle: 70596eventArticle: 70535eventArticle: 70628eventArticle: 70597eventArticle: 71939eventArticle: 70536eventArticle: 70598eventArticle: 70567eventArticle: 71940eventArticle: 70537eventArticle: 70630eventArticle: 70599eventArticle: 70568eventArticle: 71904eventArticle: 70538eventArticle: 70631eventArticle: 70600eventArticle: 70569eventArticle: 71298eventArticle: 71306eventArticle: 71302eventArticle: 71299eventArticle: 71307eventArticle: 71303eventArticle: 71300eventArticle: 71308eventArticle: 71304eventArticle: 71301eventArticle: 71309eventArticle: 71313eventArticle: 71305eventArticle: 71314eventArticle: 71330eventArticle: 71338eventArticle: 71322eventArticle: 71315eventArticle: 71331eventArticle: 71339eventArticle: 71323eventArticle: 71346eventArticle: 71364eventArticle: 71347eventArticle: 71365eventArticle: 71348eventArticle: 71366eventArticle: 71349eventArticle: 71758eventArticle: 71350eventArticle: 71368eventArticle: 71316eventArticle: 71332eventArticle: 71340eventArticle: 71324eventArticle: 71317eventArticle: 71333eventArticle: 71341eventArticle: 71325eventArticle: 71351eventArticle: 71369eventArticle: 71352eventArticle: 71370eventArticle: 71353eventArticle: 71371eventArticle: 71354eventArticle: 71372eventArticle: 71355eventArticle: 71373eventArticle: 71318eventArticle: 71334eventArticle: 71342eventArticle: 71326eventArticle: 71319eventArticle: 71335eventArticle: 71343eventArticle: 71327eventArticle: 71357eventArticle: 71375eventArticle: 71358eventArticle: 71376eventArticle: 71359eventArticle: 71377eventArticle: 71360eventArticle: 71378eventArticle: 71320eventArticle: 71336eventArticle: 71344eventArticle: 71328eventArticle: 71873eventArticle: 71321eventArticle: 71337eventArticle: 71345eventArticle: 71329eventArticle: 71361eventArticle: 71379eventArticle: 71362eventArticle: 71380eventArticle: 71363eventArticle: 71381eventArticle: 71404eventArticle: 71405eventArticle: 71428eventArticle: 71446eventArticle: 71437eventArticle: 71429eventArticle: 71447eventArticle: 71438eventArticle: 71406eventArticle: 71407eventArticle: 71408eventArticle: 71409eventArticle: 71410eventArticle: 71430eventArticle: 71448eventArticle: 71457eventArticle: 71439eventArticle: 71431eventArticle: 71449eventArticle: 71458eventArticle: 71440eventArticle: 71389eventArticle: 71411eventArticle: 71390eventArticle: 71412eventArticle: 71391eventArticle: 71413eventArticle: 71392eventArticle: 71414eventArticle: 71393eventArticle: 71415eventArticle: 71432eventArticle: 71450eventArticle: 71459eventArticle: 71441eventArticle: 71433eventArticle: 71451eventArticle: 71460eventArticle: 71442eventArticle: 71394eventArticle: 71416eventArticle: 71395eventArticle: 71417eventArticle: 71396eventArticle: 71418eventArticle: 71397eventArticle: 71419eventArticle: 71398eventArticle: 71420eventArticle: 71434eventArticle: 71452eventArticle: 71461eventArticle: 71443eventArticle: 71435eventArticle: 71453eventArticle: 71462eventArticle: 71444eventArticle: 71560eventArticle: 71568eventArticle: 71572eventArticle: 71564eventArticle: 71561eventArticle: 71569eventArticle: 71573eventArticle: 71565eventArticle: 71562eventArticle: 71570eventArticle: 71574eventArticle: 71566eventArticle: 71563eventArticle: 71571eventArticle: 71575eventArticle: 71567eventArticle: 71436eventArticle: 71454eventArticle: 71463eventArticle: 71445eventArticle: 71511eventArticle: 71529eventArticle: 71538eventArticle: 71520eventArticle: 71576eventArticle: 71578eventArticle: 71579eventArticle: 71577eventArticle: 71470eventArticle: 71491eventArticle: 71471eventArticle: 71492eventArticle: 71472eventArticle: 71493eventArticle: 71473eventArticle: 71494eventArticle: 71512eventArticle: 71530eventArticle: 71539eventArticle: 71521eventArticle: 71513eventArticle: 71531eventArticle: 71540eventArticle: 71522eventArticle: 71475eventArticle: 71496eventArticle: 71476eventArticle: 71497eventArticle: 71477eventArticle: 71498eventArticle: 71478eventArticle: 71499eventArticle: 71514eventArticle: 71532eventArticle: 71541eventArticle: 71523eventArticle: 71515eventArticle: 71533eventArticle: 71542eventArticle: 71524eventArticle: 71479eventArticle: 71500eventArticle: 71480eventArticle: 71501eventArticle: 71481eventArticle: 71502eventArticle: 71482eventArticle: 71503eventArticle: 71483eventArticle: 71504eventArticle: 71516eventArticle: 71534eventArticle: 71543eventArticle: 71525eventArticle: 71517eventArticle: 71535eventArticle: 71544eventArticle: 71526eventArticle: 71484eventArticle: 71505eventArticle: 71485eventArticle: 71506eventArticle: 71486eventArticle: 71507eventArticle: 71487eventArticle: 71508eventArticle: 71488eventArticle: 71509eventArticle: 71518eventArticle: 71536eventArticle: 71545eventArticle: 71527eventArticle: 71519eventArticle: 71537eventArticle: 71546eventArticle: 71528eventArticle: 71489eventArticle: 71510eventArticle: 71602eventArticle: 71615eventArticle: 71603eventArticle: 71616eventArticle: 71604eventArticle: 71617eventArticle: 71605eventArticle: 71618eventArticle: 71639eventArticle: 71657eventArticle: 71666eventArticle: 71647eventArticle: 71640eventArticle: 71658eventArticle: 71667eventArticle: 71648eventArticle: 71606eventArticle: 71619eventArticle: 71655eventArticle: 71665eventArticle: 71674eventArticle: 71656eventArticle: 71607eventArticle: 71620eventArticle: 71608eventArticle: 71621eventArticle: 71609eventArticle: 71622eventArticle: 71641eventArticle: 71659eventArticle: 71668eventArticle: 71649eventArticle: 71642eventArticle: 71660eventArticle: 71669eventArticle: 71650eventArticle: 71610eventArticle: 71623eventArticle: 71611eventArticle: 71624eventArticle: 71612eventArticle: 71625eventArticle: 71613eventArticle: 71626eventArticle: 71614eventArticle: 71627eventArticle: 71643eventArticle: 71661eventArticle: 71670eventArticle: 71651eventArticle: 71644eventArticle: 71662eventArticle: 71671eventArticle: 71652eventArticle: 71689eventArticle: 71680eventArticle: 71683eventArticle: 71686eventArticle: 71690eventArticle: 71681eventArticle: 71684eventArticle: 71687eventArticle: 71691eventArticle: 71682eventArticle: 71685eventArticle: 71688eventArticle: 71645eventArticle: 71663eventArticle: 71672eventArticle: 71653eventArticle: 71646eventArticle: 71664eventArticle: 71673eventArticle: 71654eventArticle: 71693eventArticle: 71699eventArticle: 71702eventArticle: 71696eventArticle: 71694eventArticle: 71700eventArticle: 71703eventArticle: 71697eventArticle: 71695eventArticle: 71701eventArticle: 71704eventArticle: 71698eventArticle: 72083eventArticle: 72103eventArticle: 72113eventArticle: 72093eventArticle: 72084eventArticle: 72104eventArticle: 72114eventArticle: 72094eventArticle: 72123eventArticle: 72129eventArticle: 72132eventArticle: 72126eventArticle: 72124eventArticle: 72130eventArticle: 72133eventArticle: 72127eventArticle: 72125eventArticle: 72131eventArticle: 72134eventArticle: 72128eventArticle: 72035eventArticle: 72052eventArticle: 72036eventArticle: 72053eventArticle: 72085eventArticle: 72105eventArticle: 72115eventArticle: 72095eventArticle: 72086eventArticle: 72106eventArticle: 72116eventArticle: 72096eventArticle: 72037eventArticle: 72054eventArticle: 72038eventArticle: 72055eventArticle: 72039eventArticle: 72056eventArticle: 72040eventArticle: 72057eventArticle: 72041eventArticle: 72058eventArticle: 72087eventArticle: 72107eventArticle: 72117eventArticle: 72097eventArticle: 72088eventArticle: 72108eventArticle: 72118eventArticle: 72098eventArticle: 72042eventArticle: 72059eventArticle: 72043eventArticle: 72060eventArticle: 72044eventArticle: 72061eventArticle: 72045eventArticle: 72062eventArticle: 72046eventArticle: 72063eventArticle: 72089eventArticle: 72109eventArticle: 72119eventArticle: 72099eventArticle: 72090eventArticle: 72110eventArticle: 72120eventArticle: 72100eventArticle: 72047eventArticle: 72064eventArticle: 72048eventArticle: 72065eventArticle: 72049eventArticle: 72066eventArticle: 72050eventArticle: 72067eventArticle: 72051eventArticle: 72068eventArticle: 72091eventArticle: 72111eventArticle: 72121eventArticle: 72101eventArticle: 72092eventArticle: 72112eventArticle: 72122eventArticle: 72102eventArticle: -1eventArticle: -1
 • Gleitentladung_hochspannung
  Tägliche Führung

  Hochspannungsvorführung

  Eine beeindruckende Show im Technischen Museum Wien entführt Sie in die Welt der Ladungen und Ströme!

 • mITTEL LOK  10875
  Führung

  LOK.Vorführung

  „Zug fährt ab!“ – Erleben Sie eine ganz besondere Dampflok in Aktion!

 • BERGwerk_237
  Tägliche Führung

  Bergwerk

  Wie wird tief unter der Erde gearbeitet? Besuchen Sie das bis ins kleinste Detail original nachgebaute Bergwerk unter dem Technischen Museum Wien!

 • TMW_20002685_corona.jpg
  Erwachsenen-Führung

  Corona.Impact

  Wir laden BesucherInnen zu einer Führung mit Raum für gegenseitigen Austausch. Denken Sie, dass die gegenwärtige Krise die Gesellschaft, in der wir leben, verändern wird?

 • Energie_Erwachsene
  Führung (Erwachsene)

  Energie – Von der Muskelkraft zum Kraftwerk

  Handy, Computer, Licht – vieles in unserem Alltag braucht Strom, um zu funktionieren. Aber wie wurden früher Geräte ohne Strom betrieben und schwere Arbeiten verrichtet?

 • 039_20111018_IN_ARBEIT
  Führung (Erwachsene)

  Highlight-Führung

  Im Technischen Museum Wien wird Technik auf über 22.000 m² zum Erlebnis. Wir zeigen Ihnen unsere größten Schätze und machen Lust auf eigene Entdeckungsreisen durch das Haus!

 • Folder_Fotos1_techlab.jpg
  Online-Workshop | Jugendliche und Erwachsene

  Arduino programmieren – Basics

  Dich hat codieren schon immer interessiert? Dann bist du bei den Online-Workshops zum Thema „Coding“ genau richtig. Hier erfährt man die Basics, wie elektronische Bauteile verbunden und von selbst geschriebenen Programmen gesteuert werden können.

 • Mercedes Silberpfeil_Ausstellung Mobilität_(c)TMW kpic.at.jpg
  ADULTS

  Guided tour: Highlight

  At the Technisches Museum Wien, technology is a thrilling experience that plays out over more than 22,000 m² of exhibition space. It’s where we showcase our greatest treasures, hopefully whetting your appetite to embark on your own voyages of discovery in our Museum!

 • CU3A1852_1_k02_ SPECIAL EFFECTS.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE UND JUGENDLICHE AB 10 JAHREN)

  Film.Geschichte(n)

  Filme erzählen Geschichten – wir erzählen Filmgeschichte(n). Erfahren Sie von den Anfängen der Filmproduktion bis hin zu modernen Spezialeffekten, die beeindruckende Filmwelten entstehen lassen.

 • Ada Lovelace
  Sonderführung: Tag des Denkmals

  Patente Frauen in Technik und Naturwissenschaften

  Das Technische Museum Wien bietet einen interessanten Programmpunkt zum „Tag des Denkmals“ am 29.09.2019. Erfahren Sie im Rahmen einer Sonderführung mehr zum Thema "Patente Frauen in Technik und Naturwissenschaften".

Member of