Erwachsene & Gruppen

Angebote für Erwachsene & Gruppen

Call 1:
Helper.CultureCode: de-AT
from: 21.07.2019 00:00:00
to:
SectionID: 1
ageFrom:
ageTo:
schoolgradeFrom:
schoolgradeTo:
eventCategory:
ignoreShowinWasistlos: False
eventArticle: 63493eventArticle: 63545eventArticle: 63571eventArticle: 66547eventArticle: 66547eventArticle: 63519eventArticle: 65550eventArticle: 63494eventArticle: 63546eventArticle: 63572eventArticle: 63520eventArticle: 63495eventArticle: 63547eventArticle: 63573eventArticle: 63521eventArticle: 63496eventArticle: 63548eventArticle: 63574eventArticle: 63522eventArticle: 63497eventArticle: 63549eventArticle: 63575eventArticle: 63523eventArticle: 63498eventArticle: 63550eventArticle: 63576eventArticle: 63524eventArticle: 63499eventArticle: 63551eventArticle: 63577eventArticle: 63525eventArticle: 63500eventArticle: 63552eventArticle: 63578eventArticle: 63526eventArticle: 65553eventArticle: 63501eventArticle: 63553eventArticle: 63579eventArticle: 63527eventArticle: 63502eventArticle: 63554eventArticle: 63580eventArticle: 63528eventArticle: 63503eventArticle: 63555eventArticle: 63581eventArticle: 63529eventArticle: 63884eventArticle: 63946eventArticle: 63977eventArticle: 63915eventArticle: 63885eventArticle: 63947eventArticle: 63978eventArticle: 63916eventArticle: 63886eventArticle: 63948eventArticle: 63979eventArticle: 63917eventArticle: 63887eventArticle: 63949eventArticle: 63980eventArticle: 63918eventArticle: 65551eventArticle: 63888eventArticle: 63950eventArticle: 63981eventArticle: 63919eventArticle: 66384eventArticle: 63889eventArticle: 63951eventArticle: 63982eventArticle: 63920eventArticle: 63890eventArticle: 63952eventArticle: 63983eventArticle: 63921eventArticle: 66386eventArticle: 63891eventArticle: 63953eventArticle: 63984eventArticle: 63922eventArticle: 66376eventArticle: 63892eventArticle: 63954eventArticle: 63985eventArticle: 63923eventArticle: 66385eventArticle: 63893eventArticle: 63955eventArticle: 63986eventArticle: 63924eventArticle: 63894eventArticle: 63956eventArticle: 63987eventArticle: 63925eventArticle: 65554eventArticle: 63895eventArticle: 63957eventArticle: 63988eventArticle: 63926eventArticle: 66387eventArticle: 63896eventArticle: 63958eventArticle: 63989eventArticle: 63927eventArticle: 63897eventArticle: 63959eventArticle: 63990eventArticle: 63928eventArticle: 66382eventArticle: 63898eventArticle: 63960eventArticle: 63991eventArticle: 63929eventArticle: 63899eventArticle: 63961eventArticle: 63992eventArticle: 63930eventArticle: 63900eventArticle: 63962eventArticle: 63993eventArticle: 63931eventArticle: 63901eventArticle: 63963eventArticle: 63994eventArticle: 63932eventArticle: 65549eventArticle: 63902eventArticle: 63964eventArticle: 63995eventArticle: 63933eventArticle: 63903eventArticle: 63965eventArticle: 63996eventArticle: 63934eventArticle: 63904eventArticle: 63966eventArticle: 63997eventArticle: 63935eventArticle: 63905eventArticle: 63967eventArticle: 63998eventArticle: 63936eventArticle: 63906eventArticle: 63968eventArticle: 63999eventArticle: 63937eventArticle: 63907eventArticle: 63969eventArticle: 64000eventArticle: 63938eventArticle: 63908eventArticle: 63970eventArticle: 64001eventArticle: 63939eventArticle: 65555eventArticle: 63909eventArticle: 63971eventArticle: 64002eventArticle: 63940eventArticle: 63910eventArticle: 63972eventArticle: 64003eventArticle: 63941eventArticle: 63911eventArticle: 63973eventArticle: 64004eventArticle: 63942eventArticle: 63912eventArticle: 63974eventArticle: 64005eventArticle: 63943eventArticle: 63913eventArticle: 63975eventArticle: 64006eventArticle: 63944eventArticle: 63914eventArticle: 63976eventArticle: 64007eventArticle: 63945eventArticle: 64659eventArticle: 64667eventArticle: 64617eventArticle: 64638eventArticle: 64618eventArticle: 64639eventArticle: 64619eventArticle: 64640eventArticle: 64620eventArticle: 66416eventArticle: 64621eventArticle: 64642eventArticle: 64660eventArticle: 64668eventArticle: 64676eventArticle: 64684eventArticle: 64661eventArticle: 64669eventArticle: 64677eventArticle: 64685eventArticle: 64622eventArticle: 64643eventArticle: 64623eventArticle: 64644eventArticle: 64624eventArticle: 64645eventArticle: 64625eventArticle: 64646eventArticle: 64626eventArticle: 64647eventArticle: 64662eventArticle: 64670eventArticle: 64678eventArticle: 64686eventArticle: 64663eventArticle: 64671eventArticle: 64679eventArticle: 64687eventArticle: 64627eventArticle: 64648eventArticle: 64628eventArticle: 64649eventArticle: 64629eventArticle: 64650eventArticle: 64630eventArticle: 64651eventArticle: 64631eventArticle: 64652eventArticle: 64664eventArticle: 64672eventArticle: 64680eventArticle: 64688eventArticle: 64665eventArticle: 64673eventArticle: 64681eventArticle: 64689eventArticle: 64632eventArticle: 64633eventArticle: 64654eventArticle: 64634eventArticle: 64655eventArticle: 64635eventArticle: 64656eventArticle: 64636eventArticle: 64657eventArticle: 64666eventArticle: 64674eventArticle: 64682eventArticle: 64690eventArticle: 64717eventArticle: 64719eventArticle: 64720eventArticle: 64718eventArticle: 64637eventArticle: 64658eventArticle: 65098eventArticle: 65122eventArticle: 65099eventArticle: 65123eventArticle: 65100eventArticle: 65124eventArticle: 65101eventArticle: 65125eventArticle: 65145eventArticle: 65161eventArticle: 65169eventArticle: 65153eventArticle: 65146eventArticle: 65162eventArticle: 65170eventArticle: 65154eventArticle: 65102eventArticle: 65126eventArticle: 65103eventArticle: 65127eventArticle: 65104eventArticle: 65128eventArticle: 65105eventArticle: 65129eventArticle: 65106eventArticle: 65130eventArticle: 65147eventArticle: 65163eventArticle: 65171eventArticle: 65155eventArticle: 65148eventArticle: 65164eventArticle: 65172eventArticle: 65156eventArticle: 65107eventArticle: 65131eventArticle: 65108eventArticle: 65132eventArticle: 66373eventArticle: 65110eventArticle: 65134eventArticle: 65111eventArticle: 65135eventArticle: 65149eventArticle: 65165eventArticle: 65173eventArticle: 65157eventArticle: 65150eventArticle: 65166eventArticle: 65174eventArticle: 65158eventArticle: 65112eventArticle: 65136eventArticle: 65113eventArticle: 65137eventArticle: 65114eventArticle: 65138eventArticle: 65115eventArticle: 65139eventArticle: 65116eventArticle: 65140eventArticle: 65152eventArticle: 65168eventArticle: 65176eventArticle: 65160eventArticle: 65117eventArticle: 65141eventArticle: 65118eventArticle: 65142eventArticle: 65119eventArticle: 65143eventArticle: 65120eventArticle: 65144eventArticle: 65632eventArticle: 65650eventArticle: 65659eventArticle: 65641eventArticle: 65633eventArticle: 65651eventArticle: 65660eventArticle: 65642eventArticle: 65594eventArticle: 65613eventArticle: 65595eventArticle: 65614eventArticle: 65596eventArticle: 65615eventArticle: 65597eventArticle: 65616eventArticle: 65598eventArticle: 65617eventArticle: 65634eventArticle: 65652eventArticle: 65661eventArticle: 65643eventArticle: 65635eventArticle: 65653eventArticle: 65662eventArticle: 65644eventArticle: 65599eventArticle: 65618eventArticle: 66570eventArticle: 65600eventArticle: 65619eventArticle: 65601eventArticle: 65620eventArticle: 65602eventArticle: 65621eventArticle: 65636eventArticle: 65654eventArticle: 65663eventArticle: 65645eventArticle: 65637eventArticle: 65655eventArticle: 65664eventArticle: 65646eventArticle: 65604eventArticle: 65623eventArticle: 65605eventArticle: 65624eventArticle: 65606eventArticle: 65625eventArticle: 65607eventArticle: 65626eventArticle: 65638eventArticle: 65656eventArticle: 65665eventArticle: 65647eventArticle: 65639eventArticle: 65657eventArticle: 65666eventArticle: 65648eventArticle: 65608eventArticle: 65627eventArticle: 65609eventArticle: 65628eventArticle: 65610eventArticle: 65629eventArticle: 65611eventArticle: 65630eventArticle: 65612eventArticle: 65631eventArticle: 65640eventArticle: 65658eventArticle: 65667eventArticle: 65649eventArticle: 66065eventArticle: 66070eventArticle: 66075eventArticle: 66080eventArticle: 66032eventArticle: 66047eventArticle: 66033eventArticle: 66048eventArticle: 66034eventArticle: 66049eventArticle: 66035eventArticle: 66050eventArticle: 66036eventArticle: 66051eventArticle: 66066eventArticle: 66071eventArticle: 66076eventArticle: 66081eventArticle: 66067eventArticle: 66072eventArticle: 66077eventArticle: 66082eventArticle: 66037eventArticle: 66052eventArticle: 66038eventArticle: 66053eventArticle: 66568eventArticle: 66039eventArticle: 66054eventArticle: 66040eventArticle: 66055eventArticle: 66041eventArticle: 66056eventArticle: 66068eventArticle: 66073eventArticle: 66078eventArticle: 66083eventArticle: 66069eventArticle: 66074eventArticle: 66079eventArticle: 66084eventArticle: 66042eventArticle: 66057eventArticle: 66043eventArticle: 66058eventArticle: 66044eventArticle: 66059eventArticle: 66045eventArticle: 66060eventArticle: 66046eventArticle: 66061eventArticle: 66596eventArticle: 66639eventArticle: 66626eventArticle: 66609eventArticle: 66597eventArticle: 66640eventArticle: 66627eventArticle: 66610eventArticle: 66598eventArticle: 66641eventArticle: 66628eventArticle: 66611eventArticle: 66599eventArticle: 66644eventArticle: 66629eventArticle: 66614eventArticle: 66600eventArticle: 66645eventArticle: 66630eventArticle: 66615eventArticle: 66601eventArticle: 66646eventArticle: 66631eventArticle: 66616eventArticle: 66602eventArticle: 66647eventArticle: 66632eventArticle: 66617eventArticle: 66603eventArticle: 66648eventArticle: 66633eventArticle: 66618eventArticle: 66604eventArticle: 66651eventArticle: 66634eventArticle: 66621eventArticle: 66605eventArticle: 66652eventArticle: 66635eventArticle: 66622eventArticle: 66606eventArticle: 66653eventArticle: 66636eventArticle: 66623eventArticle: 66607eventArticle: 66654eventArticle: 66637eventArticle: 66624eventArticle: 66608eventArticle: 66655eventArticle: 66638eventArticle: 66625eventArticle: 66479eventArticle: 66516eventArticle: 66480eventArticle: 66517eventArticle: 66481eventArticle: 66518eventArticle: 66482eventArticle: 66519eventArticle: 66498eventArticle: 66504eventArticle: 66510eventArticle: 66535eventArticle: 66499eventArticle: 66505eventArticle: 66511eventArticle: 66536eventArticle: 66483eventArticle: 66520eventArticle: 66484eventArticle: 66521eventArticle: 66485eventArticle: 66522eventArticle: 66486eventArticle: 66523eventArticle: 66487eventArticle: 66524eventArticle: 66500eventArticle: 66506eventArticle: 66512eventArticle: 66537eventArticle: 66501eventArticle: 66507eventArticle: 66513eventArticle: 66538eventArticle: 66488eventArticle: 66525eventArticle: 66489eventArticle: 66526eventArticle: 66490eventArticle: 66527eventArticle: 66491eventArticle: 66528eventArticle: 66492eventArticle: 66529eventArticle: 66502eventArticle: 66508eventArticle: 66514eventArticle: 66539eventArticle: 66503eventArticle: 66509eventArticle: 66515eventArticle: 66540eventArticle: 66493eventArticle: 66530eventArticle: 66494eventArticle: 66531eventArticle: 66495eventArticle: 66532eventArticle: 66496eventArticle: 66533eventArticle: 66497eventArticle: 66534eventArticle: 66569eventArticle: 66567eventArticle: -1eventArticle: -1
 • Gleitentladung_hochspannung
  Tägliche Führung

  Hochspannungsvorführung

  Eine beeindruckende Show im Technischen Museum Wien entführt Sie in die Welt der Ladungen und Ströme!

 • mITTEL LOK  10875
  Führung

  LOK.Vorführung

  „Zug fährt ab!“ – Erleben Sie eine ganz besondere Dampflok in Aktion!

 • BERGwerk_237
  Tägliche Führung

  Bergwerk

  Wie wird tief unter der Erde gearbeitet? Besuchen Sie das bis ins kleinste Detail original nachgebaute Bergwerk unter dem Technischen Museum Wien!

 • Curator’s Interest_KuratorInnen Führung
  KuratorInnenführung „Arbeit & Produktion. weiter_gedacht_“

  Curator’s Interest

  Im Rahmen dieser neuen Reihe führt jeweils ein/e KuratorIn durch den von ihnen kuratierten Bereich. Erfahren Sie die ganz persönlichen Zugänge die KuratorInnen zu ihren Themen, Arbeitsweisen und Vermittlungsarten.

 • as11-40-5866_HighMoon.jpg
  KURATOREN-FÜHRUNG

  High Moon

  Zum 50. Jahrestag der Mondlandung am 21. Juli 2019 lässt das Museum diese technische Großtat wieder aufleben und zeigt die Objekte zur Apollo-Mission aus seinem Depot. Die Führung wird vom Kurator abgehalten und gibt auch Einblicke hinter die Kulissen.

 • Energie_Erwachsene
  Führung (Erwachsene)

  Energie – Von der Muskelkraft zum Kraftwerk

  Handy, Computer, Licht – vieles in unserem Alltag braucht Strom, um zu funktionieren. Aber wie wurden früher Geräte ohne Strom betrieben und schwere Arbeiten verrichtet?

 • BPA-016814_19000463_Frauen_HighMoon.jpg
  Kostenlose Kurzführungen

  High Moon

  Zum 50. Jahrestag der Mondlandung lässt das Technische Museum Wien diese technische Großtat wieder aufleben und zeigt die Objekte zur Apollo-Mission aus seinem Depot. Begeben Sie sich bei dieser Kurzführung auf eine Reise zum Mond!

 • AUP-014-L_18007525_3D-Drucker.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  Zukunft produzieren

  Können wir zukünftig Produkte nach unseren Vorstellungen selbst gestalten und trotzdem günstig kaufen? Welche Technik steckt dahinter und was bedeutet das für unsere zukünftige Arbeitswelt?

 • CRD_5594_Pilotenschule
  Führung (Erwachsene)

  Mobilität einst und jetzt

  Wie sind die Menschen früher gereist – als es weder Flugzeug, noch Auto oder Eisenbahn gab? Wie hat sich unser Alltag durch die wachsende Mobilität verändert? Entdecken Sie Verkehrsmittel im Wandel der Zeit!

 • 039_20111018_IN_ARBEIT
  Führung (Erwachsene)

  Highlight-Führung

  Im Technischen Museum Wien wird Technik auf über 22.000 m² zum Erlebnis. Wir zeigen Ihnen unsere größten Schätze und machen Lust auf eigene Entdeckungsreisen durch das Haus!

Mehr anzeigen

Member of