Erwachsene & Gruppen

Angebote für Erwachsene & Gruppen

Call 1:
Helper.CultureCode: de-AT
from: 24.02.2019 00:00:00
to:
SectionID: 1
ageFrom:
ageTo:
schoolgradeFrom:
schoolgradeTo:
eventCategory:
ignoreShowinWasistlos: False
eventArticle: 60555eventArticle: 59718eventArticle: 59710eventArticle: 59719eventArticle: 59711eventArticle: 59720eventArticle: 59721eventArticle: 59916eventArticle: 59937eventArticle: 59958eventArticle: 59978eventArticle: 59988eventArticle: 59968eventArticle: 59959eventArticle: 59979eventArticle: 59989eventArticle: 59969eventArticle: 63598eventArticle: 59917eventArticle: 59938eventArticle: 59918eventArticle: 59939eventArticle: 59919eventArticle: 59940eventArticle: 59941eventArticle: 59921eventArticle: 59942eventArticle: 64134eventArticle: 64022eventArticle: 64023eventArticle: 64024eventArticle: 64025eventArticle: 64026eventArticle: 59960eventArticle: 59980eventArticle: 59990eventArticle: 59970eventArticle: 59961eventArticle: 59981eventArticle: 59991eventArticle: 59971eventArticle: 64146eventArticle: 59923eventArticle: 59944eventArticle: 63684eventArticle: 63849eventArticle: 59945eventArticle: 59925eventArticle: 59946eventArticle: 59926eventArticle: 59947eventArticle: 59962eventArticle: 59982eventArticle: 59992eventArticle: 59972eventArticle: 59963eventArticle: 59983eventArticle: 59993eventArticle: 59973eventArticle: 64148eventArticle: 59927eventArticle: 59948eventArticle: 59928eventArticle: 59949eventArticle: 59950eventArticle: 59951eventArticle: 59930eventArticle: 59952eventArticle: 59964eventArticle: 59984eventArticle: 59994eventArticle: 59974eventArticle: 59965eventArticle: 59985eventArticle: 59995eventArticle: 59975eventArticle: 64147eventArticle: 59932eventArticle: 59953eventArticle: 59933eventArticle: 59954eventArticle: 59934eventArticle: 59955eventArticle: 59935eventArticle: 59956eventArticle: 59936eventArticle: 59957eventArticle: 59966eventArticle: 59986eventArticle: 59996eventArticle: 59976eventArticle: 59967eventArticle: 59987eventArticle: 59997eventArticle: 59977eventArticle: 60469eventArticle: 60479eventArticle: 60470eventArticle: 62090eventArticle: 62091eventArticle: 60480eventArticle: 62092eventArticle: 62093eventArticle: 60471eventArticle: 62094eventArticle: 62095eventArticle: 60481eventArticle: 62096eventArticle: 60472eventArticle: 60482eventArticle: 60473eventArticle: 60483eventArticle: 60489eventArticle: 60497eventArticle: 60505eventArticle: 60513eventArticle: 60490eventArticle: 60498eventArticle: 60506eventArticle: 60514eventArticle: 60474eventArticle: 60484eventArticle: 60475eventArticle: 60485eventArticle: 59924eventArticle: 60486eventArticle: 60477eventArticle: 60487eventArticle: 60478eventArticle: 60488eventArticle: 60491eventArticle: 60499eventArticle: 60507eventArticle: 60515eventArticle: 60492eventArticle: 60500eventArticle: 60508eventArticle: 60516eventArticle: 60521eventArticle: 60528eventArticle: 60535eventArticle: 60542eventArticle: 60522eventArticle: 60529eventArticle: 60536eventArticle: 60543eventArticle: 60523eventArticle: 60530eventArticle: 60537eventArticle: 60544eventArticle: 60524eventArticle: 60531eventArticle: 60538eventArticle: 60545eventArticle: 60525eventArticle: 60532eventArticle: 60539eventArticle: 60546eventArticle: 60493eventArticle: 60501eventArticle: 60509eventArticle: 60517eventArticle: 60494eventArticle: 60502eventArticle: 60510eventArticle: 60518eventArticle: 60526eventArticle: 60533eventArticle: 60540eventArticle: 60547eventArticle: 60527eventArticle: 60534eventArticle: 60541eventArticle: 60548eventArticle: 60560eventArticle: 60565eventArticle: 60561eventArticle: 60566eventArticle: 60562eventArticle: 60567eventArticle: 60495eventArticle: 60503eventArticle: 60511eventArticle: 60519eventArticle: 60496eventArticle: 60504eventArticle: 60512eventArticle: 60520eventArticle: 60563eventArticle: 60568eventArticle: 60564eventArticle: 60569eventArticle: 60956eventArticle: 60976eventArticle: 60957eventArticle: 60977eventArticle: 60996eventArticle: 61006eventArticle: 61017eventArticle: 61027eventArticle: 60997eventArticle: 61007eventArticle: 61018eventArticle: 61028eventArticle: 61451eventArticle: 61452eventArticle: 60960eventArticle: 60980eventArticle: 60961eventArticle: 60981eventArticle: 60962eventArticle: 60982eventArticle: 60998eventArticle: 61008eventArticle: 61019eventArticle: 61029eventArticle: 60999eventArticle: 61009eventArticle: 61020eventArticle: 61030eventArticle: 60963eventArticle: 60983eventArticle: 60964eventArticle: 60984eventArticle: 60965eventArticle: 60985eventArticle: 60966eventArticle: 60986eventArticle: 60967eventArticle: 60987eventArticle: 61000eventArticle: 61010eventArticle: 61021eventArticle: 61031eventArticle: 61001eventArticle: 61011eventArticle: 61022eventArticle: 61032eventArticle: 60968eventArticle: 60988eventArticle: 60969eventArticle: 60970eventArticle: 60990eventArticle: 60971eventArticle: 60991eventArticle: 60972eventArticle: 60992eventArticle: 61002eventArticle: 61012eventArticle: 61023eventArticle: 61033eventArticle: 61003eventArticle: 61013eventArticle: 61024eventArticle: 61034eventArticle: 60973eventArticle: 60993eventArticle: 60974eventArticle: 60994eventArticle: 60975eventArticle: 60995eventArticle: 61004eventArticle: 61014eventArticle: 61025eventArticle: 61035eventArticle: 61005eventArticle: 61015eventArticle: 61026eventArticle: 61036eventArticle: 61837eventArticle: 61857eventArticle: 61867eventArticle: 61847eventArticle: 61838eventArticle: 61858eventArticle: 61868eventArticle: 61848eventArticle: 61958eventArticle: 61959eventArticle: 61970eventArticle: 61960eventArticle: 61971eventArticle: 61961eventArticle: 61972eventArticle: 61962eventArticle: 61973eventArticle: 61839eventArticle: 61859eventArticle: 61869eventArticle: 61849eventArticle: 61840eventArticle: 61860eventArticle: 61870eventArticle: 61850eventArticle: 61980eventArticle: 61992eventArticle: 61988eventArticle: 61984eventArticle: 61981eventArticle: 61993eventArticle: 61989eventArticle: 61985eventArticle: 61963eventArticle: 61974eventArticle: 61964eventArticle: 61975eventArticle: 61965eventArticle: 61976eventArticle: 61841eventArticle: 61861eventArticle: 61871eventArticle: 61851eventArticle: 61842eventArticle: 61862eventArticle: 61872eventArticle: 61852eventArticle: 61966eventArticle: 61977eventArticle: 61967eventArticle: 61978eventArticle: 61968eventArticle: 61979eventArticle: 61982eventArticle: 61994eventArticle: 61990eventArticle: 61986eventArticle: 61983eventArticle: 61995eventArticle: 61991eventArticle: 61987eventArticle: 61843eventArticle: 61863eventArticle: 61873eventArticle: 61853eventArticle: 61844eventArticle: 61864eventArticle: 61874eventArticle: 61854eventArticle: 62028eventArticle: 61997eventArticle: 62049eventArticle: 62033eventArticle: 62002eventArticle: 62054eventArticle: 62038eventArticle: 62007eventArticle: 62059eventArticle: 62043eventArticle: 62012eventArticle: 62029eventArticle: 61998eventArticle: 62050eventArticle: 62034eventArticle: 62003eventArticle: 62055eventArticle: 62039eventArticle: 62008eventArticle: 62060eventArticle: 62044eventArticle: 62013eventArticle: 62018eventArticle: 62023eventArticle: 62030eventArticle: 61999eventArticle: 62051eventArticle: 62035eventArticle: 62004eventArticle: 62056eventArticle: 62040eventArticle: 62009eventArticle: 62061eventArticle: 62045eventArticle: 62014eventArticle: 62019eventArticle: 62024eventArticle: 62031eventArticle: 62000eventArticle: 62052eventArticle: 62036eventArticle: 62005eventArticle: 62057eventArticle: 62041eventArticle: 62010eventArticle: 62062eventArticle: 62046eventArticle: 62015eventArticle: 62020eventArticle: 62025eventArticle: 62032eventArticle: 62001eventArticle: 62053eventArticle: 62037eventArticle: 62006eventArticle: 62058eventArticle: 62042eventArticle: 62011eventArticle: 62063eventArticle: 62047eventArticle: 62016eventArticle: 62021eventArticle: 62026eventArticle: 61845eventArticle: 61865eventArticle: 61875eventArticle: 61855eventArticle: 61846eventArticle: 61866eventArticle: 61876eventArticle: 61856eventArticle: 63442eventArticle: 63414eventArticle: 63462eventArticle: 63447eventArticle: 63419eventArticle: 63467eventArticle: 63452eventArticle: 63424eventArticle: 63472eventArticle: 63457eventArticle: 63429eventArticle: 63443eventArticle: 63415eventArticle: 63463eventArticle: 63448eventArticle: 63420eventArticle: 63468eventArticle: 63453eventArticle: 63425eventArticle: 63473eventArticle: 63458eventArticle: 63430eventArticle: 63434eventArticle: 63438eventArticle: 63444eventArticle: 63416eventArticle: 63464eventArticle: 63449eventArticle: 63421eventArticle: 63469eventArticle: 63454eventArticle: 63426eventArticle: 63474eventArticle: 63459eventArticle: 63431eventArticle: 63435eventArticle: 63439eventArticle: 63445eventArticle: 63417eventArticle: 63465eventArticle: 63450eventArticle: 63422eventArticle: 63470eventArticle: 63455eventArticle: 63427eventArticle: 63475eventArticle: 63460eventArticle: 63432eventArticle: 63436eventArticle: 63440eventArticle: 63446eventArticle: 63418eventArticle: 63466eventArticle: 63451eventArticle: 63423eventArticle: 63471eventArticle: 63456eventArticle: 63428eventArticle: 63476eventArticle: 63461eventArticle: 63433eventArticle: 63437eventArticle: 63441eventArticle: 63478eventArticle: 63530eventArticle: 63556eventArticle: 63504eventArticle: 63479eventArticle: 63531eventArticle: 63557eventArticle: 63505eventArticle: 63480eventArticle: 63532eventArticle: 63558eventArticle: 63506eventArticle: 63481eventArticle: 63533eventArticle: 63559eventArticle: 63507eventArticle: 63482eventArticle: 63534eventArticle: 63560eventArticle: 63508eventArticle: 63483eventArticle: 63535eventArticle: 63561eventArticle: 63509eventArticle: 63484eventArticle: 63536eventArticle: 63562eventArticle: 63510eventArticle: 63485eventArticle: 63537eventArticle: 63563eventArticle: 63511eventArticle: 63486eventArticle: 63538eventArticle: 63564eventArticle: 63512eventArticle: 63487eventArticle: 63539eventArticle: 63565eventArticle: 63513eventArticle: 63488eventArticle: 63540eventArticle: 63566eventArticle: 63514eventArticle: 63489eventArticle: 63541eventArticle: 63567eventArticle: 63515eventArticle: 63490eventArticle: 63542eventArticle: 63568eventArticle: 63516eventArticle: 63491eventArticle: 63543eventArticle: 63569eventArticle: 63517eventArticle: 63492eventArticle: 63544eventArticle: 63570eventArticle: 63518eventArticle: 63493eventArticle: 63545eventArticle: 63571eventArticle: 63519eventArticle: 63494eventArticle: 63546eventArticle: 63572eventArticle: 63520eventArticle: 63495eventArticle: 63547eventArticle: 63573eventArticle: 63521eventArticle: 63496eventArticle: 63548eventArticle: 63574eventArticle: 63522eventArticle: 63497eventArticle: 63549eventArticle: 63575eventArticle: 63523eventArticle: 63498eventArticle: 63550eventArticle: 63576eventArticle: 63524eventArticle: 63499eventArticle: 63551eventArticle: 63577eventArticle: 63525eventArticle: 63500eventArticle: 63552eventArticle: 63578eventArticle: 63526eventArticle: 63501eventArticle: 63553eventArticle: 63579eventArticle: 63527eventArticle: 63502eventArticle: 63554eventArticle: 63580eventArticle: 63528eventArticle: 63503eventArticle: 63555eventArticle: 63581eventArticle: 63529eventArticle: 63884eventArticle: 63946eventArticle: 63977eventArticle: 63915eventArticle: 63885eventArticle: 63947eventArticle: 63978eventArticle: 63916eventArticle: 63886eventArticle: 63948eventArticle: 63979eventArticle: 63917eventArticle: 63887eventArticle: 63949eventArticle: 63980eventArticle: 63918eventArticle: 63888eventArticle: 63950eventArticle: 63981eventArticle: 63919eventArticle: 63889eventArticle: 63951eventArticle: 63982eventArticle: 63920eventArticle: 63890eventArticle: 63952eventArticle: 63983eventArticle: 63921eventArticle: 63891eventArticle: 63953eventArticle: 63984eventArticle: 63922eventArticle: 63892eventArticle: 63954eventArticle: 63985eventArticle: 63923eventArticle: 63893eventArticle: 63955eventArticle: 63986eventArticle: 63924eventArticle: 63894eventArticle: 63956eventArticle: 63987eventArticle: 63925eventArticle: 63895eventArticle: 63957eventArticle: 63988eventArticle: 63926eventArticle: 63896eventArticle: 63958eventArticle: 63989eventArticle: 63927eventArticle: 63897eventArticle: 63959eventArticle: 63990eventArticle: 63928eventArticle: 63898eventArticle: 63960eventArticle: 63991eventArticle: 63929eventArticle: 63899eventArticle: 63961eventArticle: 63992eventArticle: 63930eventArticle: 63900eventArticle: 63962eventArticle: 63993eventArticle: 63931eventArticle: 63901eventArticle: 63963eventArticle: 63994eventArticle: 63932eventArticle: 63902eventArticle: 63964eventArticle: 63995eventArticle: 63933eventArticle: 63903eventArticle: 63965eventArticle: 63996eventArticle: 63934eventArticle: 63904eventArticle: 63966eventArticle: 63997eventArticle: 63935eventArticle: 63905eventArticle: 63967eventArticle: 63998eventArticle: 63936eventArticle: 63906eventArticle: 63968eventArticle: 63999eventArticle: 63937eventArticle: 63907eventArticle: 63969eventArticle: 64000eventArticle: 63938eventArticle: 63908eventArticle: 63970eventArticle: 64001eventArticle: 63939eventArticle: 63909eventArticle: 63971eventArticle: 64002eventArticle: 63940eventArticle: 63910eventArticle: 63972eventArticle: 64003eventArticle: 63941eventArticle: 63911eventArticle: 63973eventArticle: 64004eventArticle: 63942eventArticle: 63912eventArticle: 63974eventArticle: 64005eventArticle: 63943eventArticle: 63913eventArticle: 63975eventArticle: 64006eventArticle: 63944eventArticle: 63914eventArticle: 63976eventArticle: 64007eventArticle: 63945eventArticle: -1eventArticle: -1
 • BERGwerk_237
  Tägliche Führung

  Bergwerk

  Wie wird tief unter der Erde gearbeitet? Besuchen Sie das bis ins kleinste Detail original nachgebaute Bergwerk unter dem Technischen Museum Wien!

 • Gleitentladung_hochspannung
  Tägliche Führung

  Hochspannungsvorführung

  Eine beeindruckende Show im Technischen Museum Wien entführt Sie in die Welt der Ladungen und Ströme!

 • mITTEL LOK  10875
  Führung

  LOK.Vorführung

  „Zug fährt ab!“ – Erleben Sie eine ganz besondere Dampflok in Aktion!

 • AUP-014-L_18007525_3D-Drucker.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  Zukunft produzieren

  Können wir zukünftig Produkte nach unseren Vorstellungen selbst gestalten und trotzdem günstig kaufen? Welche Technik steckt dahinter und was bedeutet das für unsere zukünftige Arbeitswelt?

 • Zugeschnitten_Ada.jpg
  Führung (Erwachsene)

  Patente Frauen

  Wissenschaft und Forschung waren immer schon auch Frauensache. Doch lange blieben die Leistungen von Frauen unbemerkt. Erfahre mehr über beeindruckende Forscherinnen und ihre Entdeckungen!

 • Robots24[1].jpg
  EIN ERLEBNIS NICHT NUR FÜR CINEASTEN

  Ö1 Filmnacht

  Im Rahmen der neuen Ausstellung „Arbeit & Produktion“ & dem zeitgleichen "Internationalen Frauentag" präsentiert das Technische Museum Wien in Kooperation mit Ö1 und ray Filmmagazin am Fr. 08.03.2019 eine spannende Kinonacht!

 • 039_20111018_IN_ARBEIT
  Führung (Erwachsene)

  Highlight-Führung

  Im Technischen Museum Wien wird Technik auf über 22.000 m² zum Erlebnis. Wir zeigen Ihnen unsere größten Schätze und machen Lust auf eigene Entdeckungsreisen durch das Haus!

 • P1000957.JPG
  PÄDAGOGINNEN-FÜHRUNG

  Plastik Fantastik? Wertstoff, Kunststoff, Problemstoff

  Nutzen Sie diese kostenlose Führung für PädagogInnen und informieren Sie sich über unsere neue Aktionsführung zum Thema Umweltschutz: „Plastik Fantastik? Wertstoff, Kunststoff, Problemstoff“

 • DOKU ON-OFF_17008309.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  ON/OFF: Unser Stromnetz

  Welche Arten der Stromerzeugung gibt es? Wie sieht das österreichische Stromnetz aus? Kommen Sie mit auf eine Reise durch Gegenwart und Zukunft der Stromversorgung!

 • Talentetage_web.jpg
  Veranstaltung (von 10–15 Jahren)

  Talentetage

  Bei den Talentetagen am 02. und 03.04.2019 erzählen Lehrlinge und FachtechnikerInnen aus ihrem Berufsleben. Sichern Sie Ihrer Schulklasse einen Platz bei den "Technik-Talks" und entdecken Sie gemeinsam die Unternehmensstationen!

Member of