Erwachsene & Gruppen

Angebote für Erwachsene & Gruppen

Call 1:
Helper.CultureCode: de-AT
from: 20.05.2019 00:00:00
to:
SectionID: 1
ageFrom:
ageTo:
schoolgradeFrom:
schoolgradeTo:
eventCategory:
ignoreShowinWasistlos: False
eventArticle: 60968eventArticle: 60988eventArticle: 60969eventArticle: 63701eventArticle: 60970eventArticle: 60990eventArticle: 65362eventArticle: 60991eventArticle: 65197eventArticle: 60992eventArticle: 61002eventArticle: 61012eventArticle: 61023eventArticle: 61033eventArticle: 61003eventArticle: 61013eventArticle: 61024eventArticle: 61034eventArticle: 64596eventArticle: 60973eventArticle: 60993eventArticle: 65671eventArticle: 60974eventArticle: 60994eventArticle: 60975eventArticle: 60995eventArticle: 61004eventArticle: 61014eventArticle: 61025eventArticle: 61035eventArticle: 61005eventArticle: 61015eventArticle: 61026eventArticle: 61036eventArticle: 61837eventArticle: 61857eventArticle: 61867eventArticle: 61847eventArticle: 61838eventArticle: 61858eventArticle: 61868eventArticle: 61848eventArticle: 64595eventArticle: 61958eventArticle: 64392eventArticle: 61959eventArticle: 61970eventArticle: 65843eventArticle: 61960eventArticle: 61971eventArticle: 61961eventArticle: 61972eventArticle: 61962eventArticle: 61973eventArticle: 61839eventArticle: 61859eventArticle: 61869eventArticle: 61849eventArticle: 61840eventArticle: 61860eventArticle: 61870eventArticle: 61850eventArticle: 64597eventArticle: 61980eventArticle: 61992eventArticle: 61988eventArticle: 61984eventArticle: 61981eventArticle: 61993eventArticle: 61989eventArticle: 61985eventArticle: 65822eventArticle: 61963eventArticle: 61974eventArticle: 61964eventArticle: 61975eventArticle: 61965eventArticle: 61976eventArticle: 61841eventArticle: 61861eventArticle: 61871eventArticle: 61851eventArticle: 61842eventArticle: 61862eventArticle: 61872eventArticle: 61852eventArticle: 64599eventArticle: 61966eventArticle: 61978eventArticle: 61968eventArticle: 61979eventArticle: 61982eventArticle: 61994eventArticle: 61990eventArticle: 61986eventArticle: 61983eventArticle: 61995eventArticle: 61991eventArticle: 61987eventArticle: 61843eventArticle: 61863eventArticle: 61873eventArticle: 61853eventArticle: 61844eventArticle: 61864eventArticle: 61874eventArticle: 61854eventArticle: 64600eventArticle: 62028eventArticle: 61997eventArticle: 62049eventArticle: 62033eventArticle: 62002eventArticle: 62054eventArticle: 62038eventArticle: 62007eventArticle: 62059eventArticle: 62043eventArticle: 62029eventArticle: 61998eventArticle: 62050eventArticle: 65900eventArticle: 62034eventArticle: 62003eventArticle: 62055eventArticle: 65901eventArticle: 62039eventArticle: 62008eventArticle: 62060eventArticle: 65902eventArticle: 62044eventArticle: 62013eventArticle: 62018eventArticle: 62023eventArticle: 62030eventArticle: 61999eventArticle: 62051eventArticle: 62035eventArticle: 62004eventArticle: 62056eventArticle: 62040eventArticle: 62009eventArticle: 62061eventArticle: 62045eventArticle: 62014eventArticle: 62019eventArticle: 62024eventArticle: 62031eventArticle: 62000eventArticle: 62052eventArticle: 62036eventArticle: 62005eventArticle: 62057eventArticle: 62041eventArticle: 62010eventArticle: 62062eventArticle: 62046eventArticle: 62015eventArticle: 62020eventArticle: 62025eventArticle: 62032eventArticle: 62053eventArticle: 65907eventArticle: 62011eventArticle: 62063eventArticle: 65910eventArticle: 62021eventArticle: 62026eventArticle: 61845eventArticle: 61865eventArticle: 61875eventArticle: 61855eventArticle: 61846eventArticle: 61866eventArticle: 61876eventArticle: 61856eventArticle: 64601eventArticle: 63442eventArticle: 63414eventArticle: 63462eventArticle: 63447eventArticle: 63419eventArticle: 63467eventArticle: 63452eventArticle: 63424eventArticle: 63472eventArticle: 63457eventArticle: 63429eventArticle: 63443eventArticle: 63415eventArticle: 63463eventArticle: 63448eventArticle: 63420eventArticle: 63468eventArticle: 63453eventArticle: 63425eventArticle: 63473eventArticle: 63458eventArticle: 63430eventArticle: 63434eventArticle: 63438eventArticle: 63444eventArticle: 63416eventArticle: 63464eventArticle: 63449eventArticle: 63421eventArticle: 63469eventArticle: 63454eventArticle: 63426eventArticle: 63474eventArticle: 63459eventArticle: 63431eventArticle: 63435eventArticle: 63439eventArticle: 63445eventArticle: 63417eventArticle: 63465eventArticle: 63450eventArticle: 63422eventArticle: 63470eventArticle: 63455eventArticle: 63427eventArticle: 63475eventArticle: 63460eventArticle: 63432eventArticle: 63436eventArticle: 63440eventArticle: 63428eventArticle: 63476eventArticle: 63478eventArticle: 63530eventArticle: 63556eventArticle: 63504eventArticle: 63479eventArticle: 63531eventArticle: 63557eventArticle: 63505eventArticle: 65548eventArticle: 63480eventArticle: 63532eventArticle: 63558eventArticle: 63506eventArticle: 63481eventArticle: 63533eventArticle: 63559eventArticle: 63507eventArticle: 63482eventArticle: 63534eventArticle: 63560eventArticle: 63508eventArticle: 63483eventArticle: 63535eventArticle: 63561eventArticle: 63509eventArticle: 63484eventArticle: 63536eventArticle: 63562eventArticle: 63510eventArticle: 63485eventArticle: 63537eventArticle: 63563eventArticle: 63511eventArticle: 63486eventArticle: 63538eventArticle: 63564eventArticle: 63512eventArticle: 65552eventArticle: 63487eventArticle: 63539eventArticle: 63565eventArticle: 63513eventArticle: 63488eventArticle: 63540eventArticle: 63566eventArticle: 63514eventArticle: 63489eventArticle: 63541eventArticle: 63567eventArticle: 63515eventArticle: 63490eventArticle: 63542eventArticle: 63568eventArticle: 63516eventArticle: 63491eventArticle: 63543eventArticle: 63569eventArticle: 63517eventArticle: 63492eventArticle: 63544eventArticle: 63570eventArticle: 63518eventArticle: 63493eventArticle: 63545eventArticle: 63571eventArticle: 63519eventArticle: 65550eventArticle: 63494eventArticle: 63546eventArticle: 63572eventArticle: 63520eventArticle: 63495eventArticle: 63547eventArticle: 63573eventArticle: 63521eventArticle: 63496eventArticle: 63548eventArticle: 63574eventArticle: 63522eventArticle: 63497eventArticle: 63549eventArticle: 63575eventArticle: 63523eventArticle: 63498eventArticle: 63550eventArticle: 63576eventArticle: 63524eventArticle: 63499eventArticle: 63551eventArticle: 63577eventArticle: 63525eventArticle: 63500eventArticle: 63552eventArticle: 63578eventArticle: 63526eventArticle: 65553eventArticle: 63501eventArticle: 63553eventArticle: 63579eventArticle: 63527eventArticle: 63502eventArticle: 63554eventArticle: 63580eventArticle: 63528eventArticle: 63503eventArticle: 63555eventArticle: 63581eventArticle: 63529eventArticle: 63884eventArticle: 63946eventArticle: 63977eventArticle: 63915eventArticle: 63885eventArticle: 63947eventArticle: 63978eventArticle: 63916eventArticle: 63886eventArticle: 63948eventArticle: 63979eventArticle: 63917eventArticle: 63887eventArticle: 63949eventArticle: 63980eventArticle: 63918eventArticle: 65551eventArticle: 63888eventArticle: 63950eventArticle: 63981eventArticle: 63919eventArticle: 63889eventArticle: 63951eventArticle: 63982eventArticle: 63920eventArticle: 63890eventArticle: 63952eventArticle: 63983eventArticle: 63921eventArticle: 63891eventArticle: 63953eventArticle: 63984eventArticle: 63922eventArticle: 63892eventArticle: 63954eventArticle: 63985eventArticle: 63923eventArticle: 63893eventArticle: 63955eventArticle: 63986eventArticle: 63924eventArticle: 63894eventArticle: 63956eventArticle: 63987eventArticle: 63925eventArticle: 65554eventArticle: 63895eventArticle: 63957eventArticle: 63988eventArticle: 63926eventArticle: 63896eventArticle: 63958eventArticle: 63989eventArticle: 63927eventArticle: 63897eventArticle: 63959eventArticle: 63990eventArticle: 63928eventArticle: 63898eventArticle: 63960eventArticle: 63991eventArticle: 63929eventArticle: 63899eventArticle: 63961eventArticle: 63992eventArticle: 63930eventArticle: 63900eventArticle: 63962eventArticle: 63993eventArticle: 63931eventArticle: 63901eventArticle: 63963eventArticle: 63994eventArticle: 63932eventArticle: 65549eventArticle: 63902eventArticle: 63964eventArticle: 63995eventArticle: 63933eventArticle: 63903eventArticle: 63965eventArticle: 63996eventArticle: 63934eventArticle: 63904eventArticle: 63966eventArticle: 63997eventArticle: 63935eventArticle: 63905eventArticle: 63967eventArticle: 63998eventArticle: 63936eventArticle: 63906eventArticle: 63968eventArticle: 63999eventArticle: 63937eventArticle: 63907eventArticle: 63969eventArticle: 64000eventArticle: 63938eventArticle: 63908eventArticle: 63970eventArticle: 64001eventArticle: 63939eventArticle: 65555eventArticle: 63909eventArticle: 63971eventArticle: 64002eventArticle: 63940eventArticle: 63910eventArticle: 63972eventArticle: 64003eventArticle: 63941eventArticle: 63911eventArticle: 63973eventArticle: 64004eventArticle: 63942eventArticle: 63912eventArticle: 63974eventArticle: 64005eventArticle: 63943eventArticle: 63913eventArticle: 63975eventArticle: 64006eventArticle: 63944eventArticle: 63914eventArticle: 63976eventArticle: 64007eventArticle: 63945eventArticle: 64659eventArticle: 64667eventArticle: 64675eventArticle: 64683eventArticle: 65760eventArticle: 64617eventArticle: 64638eventArticle: 64618eventArticle: 64639eventArticle: 64619eventArticle: 64640eventArticle: 64620eventArticle: 64641eventArticle: 64621eventArticle: 64642eventArticle: 64660eventArticle: 64668eventArticle: 64676eventArticle: 64684eventArticle: 64661eventArticle: 64669eventArticle: 64677eventArticle: 64685eventArticle: 64622eventArticle: 64643eventArticle: 64623eventArticle: 64644eventArticle: 64624eventArticle: 64645eventArticle: 64625eventArticle: 64646eventArticle: 64626eventArticle: 64647eventArticle: 64662eventArticle: 64670eventArticle: 64678eventArticle: 64686eventArticle: 64663eventArticle: 64671eventArticle: 64679eventArticle: 64687eventArticle: 64627eventArticle: 64648eventArticle: 64628eventArticle: 64649eventArticle: 64629eventArticle: 64650eventArticle: 64630eventArticle: 64651eventArticle: 64631eventArticle: 64652eventArticle: 64664eventArticle: 64672eventArticle: 64680eventArticle: 64688eventArticle: 64665eventArticle: 64673eventArticle: 64681eventArticle: 64689eventArticle: 64632eventArticle: 64653eventArticle: 64633eventArticle: 64654eventArticle: 64634eventArticle: 64655eventArticle: 64635eventArticle: 64656eventArticle: 64636eventArticle: 64657eventArticle: 64666eventArticle: 64674eventArticle: 64682eventArticle: 64690eventArticle: 64717eventArticle: 64719eventArticle: 64720eventArticle: 64718eventArticle: 64637eventArticle: 64658eventArticle: 65098eventArticle: 65122eventArticle: 65099eventArticle: 65123eventArticle: 65100eventArticle: 65124eventArticle: 65101eventArticle: 65125eventArticle: 65145eventArticle: 65161eventArticle: 65169eventArticle: 65153eventArticle: 65146eventArticle: 65162eventArticle: 65170eventArticle: 65154eventArticle: 65102eventArticle: 65126eventArticle: 65103eventArticle: 65127eventArticle: 65104eventArticle: 65128eventArticle: 65105eventArticle: 65129eventArticle: 65106eventArticle: 65130eventArticle: 65147eventArticle: 65163eventArticle: 65171eventArticle: 65155eventArticle: 65148eventArticle: 65164eventArticle: 65172eventArticle: 65156eventArticle: 65107eventArticle: 65131eventArticle: 65108eventArticle: 65132eventArticle: 65109eventArticle: 65133eventArticle: 65110eventArticle: 65134eventArticle: 65111eventArticle: 65135eventArticle: 65149eventArticle: 65165eventArticle: 65173eventArticle: 65157eventArticle: 65150eventArticle: 65166eventArticle: 65174eventArticle: 65158eventArticle: 65112eventArticle: 65136eventArticle: 65113eventArticle: 65137eventArticle: 65114eventArticle: 65138eventArticle: 65115eventArticle: 65139eventArticle: 65116eventArticle: 65140eventArticle: 65152eventArticle: 65168eventArticle: 65176eventArticle: 65160eventArticle: 65117eventArticle: 65141eventArticle: 65118eventArticle: 65142eventArticle: 65119eventArticle: 65143eventArticle: 65120eventArticle: 65144eventArticle: 65632eventArticle: 65650eventArticle: 65659eventArticle: 65641eventArticle: 65633eventArticle: 65651eventArticle: 65660eventArticle: 65642eventArticle: 65594eventArticle: 65613eventArticle: 65595eventArticle: 65614eventArticle: 65596eventArticle: 65615eventArticle: 65597eventArticle: 65616eventArticle: 65598eventArticle: 65617eventArticle: 65634eventArticle: 65652eventArticle: 65661eventArticle: 65643eventArticle: 65635eventArticle: 65653eventArticle: 65662eventArticle: 65644eventArticle: 65599eventArticle: 65618eventArticle: 65600eventArticle: 65619eventArticle: 65601eventArticle: 65620eventArticle: 65602eventArticle: 65621eventArticle: 65636eventArticle: 65654eventArticle: 65663eventArticle: 65645eventArticle: 65637eventArticle: 65655eventArticle: 65664eventArticle: 65646eventArticle: 65603eventArticle: 65622eventArticle: 65604eventArticle: 65623eventArticle: 65605eventArticle: 65624eventArticle: 65606eventArticle: 65625eventArticle: 65607eventArticle: 65626eventArticle: 65638eventArticle: 65656eventArticle: 65665eventArticle: 65647eventArticle: 65639eventArticle: 65657eventArticle: 65666eventArticle: 65648eventArticle: 65608eventArticle: 65627eventArticle: 65609eventArticle: 65628eventArticle: 65610eventArticle: 65629eventArticle: 65611eventArticle: 65630eventArticle: 65612eventArticle: 65631eventArticle: 65640eventArticle: 65658eventArticle: 65667eventArticle: 65649eventArticle: -1eventArticle: -1eventArticle: -1
 • BERGwerk_237
  Tägliche Führung

  Bergwerk

  Wie wird tief unter der Erde gearbeitet? Besuchen Sie das bis ins kleinste Detail original nachgebaute Bergwerk unter dem Technischen Museum Wien!

 • Gleitentladung_hochspannung
  Tägliche Führung

  Hochspannungsvorführung

  Eine beeindruckende Show im Technischen Museum Wien entführt Sie in die Welt der Ladungen und Ströme!

 • mITTEL LOK  10875
  Führung

  LOK.Vorführung

  „Zug fährt ab!“ – Erleben Sie eine ganz besondere Dampflok in Aktion!

 • AUP-014-L_18007525_3D-Drucker.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  Zukunft produzieren

  Können wir zukünftig Produkte nach unseren Vorstellungen selbst gestalten und trotzdem günstig kaufen? Welche Technik steckt dahinter und was bedeutet das für unsere zukünftige Arbeitswelt?

 • as11-44-6551_orig_HighMoon.jpg
  50 Jahre Mondlandung im TMW

  High Moon

  Zum 50. Jahrestag der Mondlandung lässt das Technische Museum Wien die technische Großtat wieder aufleben und zeigt am 27.5. anlässlich der Sonderschau die legendäre ORF-Live-Übertragung der Mondlandung.

 • BPA-016814_19000463_Frauen_HighMoon.jpg
  Kostenlose Kurzführungen

  High Moon

  Zum 50. Jahrestag der Mondlandung lässt das Technische Museum Wien diese technische Großtat wieder aufleben und zeigt die Objekte zur Apollo-Mission aus seinem Depot. Begeben Sie sich bei dieser Kurzführung auf eine Reise zum Mond!

 • 039_20111018_IN_ARBEIT
  Führung (Erwachsene)

  Highlight-Führung

  Im Technischen Museum Wien wird Technik auf über 22.000 m² zum Erlebnis. Wir zeigen Ihnen unsere größten Schätze und machen Lust auf eigene Entdeckungsreisen durch das Haus!

 • 120_20181115_Arbeit_Produktion_web.jpg
  PädagogInnen-Führung

  Arbeit & Produktion.

  Nutzen Sie diese kostenlose Führung für PädagogInnen und informieren Sie sich über das Vermittlungsprogramm zur Ausstellung „Arbeit & Produktion. weiter_gedacht_"!

 • CRD_5594_Pilotenschule
  Führung (Erwachsene)

  Mobilität einst und jetzt

  Wie sind die Menschen früher gereist – als es weder Flugzeug, noch Auto oder Eisenbahn gab? Wie hat sich unser Alltag durch die wachsende Mobilität verändert? Entdecken Sie Verkehrsmittel im Wandel der Zeit!

 • FA-121723
  Führung (Erwachsene)

  Musik liegt in der Luft

  „Alles Walzer!“ heißt es (manchmal), wenn eines der selbstspielenden Instrumente des Technischen Museums Wien erklingt und damit eine Schallwelle entsteht. Doch wann hören wir ein Schallereignis als Musik?

Mehr anzeigen

Member of