Erwachsene & Gruppen

Angebote für Erwachsene & Gruppen

Call 1:
Helper.CultureCode: de-AT
from: 17.09.2019 00:00:00
to:
SectionID: 1
ageFrom:
ageTo:
schoolgradeFrom:
schoolgradeTo:
eventCategory:
ignoreShowinWasistlos: False
eventArticle: 64628eventArticle: 67724eventArticle: 64650eventArticle: 64630eventArticle: 64651eventArticle: 64631eventArticle: 64652eventArticle: 64664eventArticle: 64672eventArticle: 64680eventArticle: 64688eventArticle: 64665eventArticle: 64673eventArticle: 64681eventArticle: 64689eventArticle: 66573eventArticle: 64632eventArticle: 64633eventArticle: 64654eventArticle: 64634eventArticle: 64655eventArticle: 64635eventArticle: 64656eventArticle: 64636eventArticle: 64657eventArticle: 67189eventArticle: 64666eventArticle: 64674eventArticle: 64682eventArticle: 67187eventArticle: 64690eventArticle: 64717eventArticle: 64719eventArticle: 64720eventArticle: 67194eventArticle: 64718eventArticle: 64691eventArticle: 64637eventArticle: 64658eventArticle: 65098eventArticle: 65122eventArticle: 65099eventArticle: 65123eventArticle: 65100eventArticle: 65124eventArticle: 67195eventArticle: 65101eventArticle: 65125eventArticle: 67196eventArticle: 65145eventArticle: 65161eventArticle: 65169eventArticle: 67197eventArticle: 65153eventArticle: 63797eventArticle: 65146eventArticle: 65162eventArticle: 67188eventArticle: 65170eventArticle: 65154eventArticle: 66703eventArticle: 65102eventArticle: 65126eventArticle: 65103eventArticle: 65127eventArticle: 65128eventArticle: 65105eventArticle: 65129eventArticle: 65106eventArticle: 65130eventArticle: 65147eventArticle: 65163eventArticle: 65171eventArticle: 65155eventArticle: 65148eventArticle: 65164eventArticle: 65172eventArticle: 65156eventArticle: 66711eventArticle: 65107eventArticle: 65131eventArticle: 65108eventArticle: 65132eventArticle: 66373eventArticle: 65110eventArticle: 65134eventArticle: 65111eventArticle: 65135eventArticle: 65149eventArticle: 65165eventArticle: 65173eventArticle: 65157eventArticle: 65150eventArticle: 65166eventArticle: 65174eventArticle: 65158eventArticle: 65112eventArticle: 65136eventArticle: 65113eventArticle: 65137eventArticle: 65114eventArticle: 65138eventArticle: 65115eventArticle: 65139eventArticle: 65116eventArticle: 65140eventArticle: 65152eventArticle: 65168eventArticle: 65176eventArticle: 65160eventArticle: 66712eventArticle: 65141eventArticle: 65118eventArticle: 65142eventArticle: 65119eventArticle: 65143eventArticle: 65120eventArticle: 65144eventArticle: 65632eventArticle: 65650eventArticle: 65659eventArticle: 65641eventArticle: 65633eventArticle: 65651eventArticle: 65660eventArticle: 65642eventArticle: 65594eventArticle: 65613eventArticle: 65595eventArticle: 65614eventArticle: 65596eventArticle: 65615eventArticle: 65597eventArticle: 65616eventArticle: 65598eventArticle: 65617eventArticle: 65634eventArticle: 65652eventArticle: 65661eventArticle: 65643eventArticle: 65635eventArticle: 65653eventArticle: 65662eventArticle: 65644eventArticle: 66713eventArticle: 65599eventArticle: 65618eventArticle: 66570eventArticle: 65600eventArticle: 65619eventArticle: 65620eventArticle: 65602eventArticle: 65621eventArticle: 65636eventArticle: 65654eventArticle: 65663eventArticle: 65645eventArticle: 65637eventArticle: 65655eventArticle: 65664eventArticle: 65646eventArticle: 66704eventArticle: 65604eventArticle: 65623eventArticle: 65605eventArticle: 65624eventArticle: 65625eventArticle: 65607eventArticle: 65626eventArticle: 65638eventArticle: 65656eventArticle: 65665eventArticle: 65647eventArticle: 65639eventArticle: 65657eventArticle: 65666eventArticle: 65648eventArticle: 66714eventArticle: 65608eventArticle: 65627eventArticle: 65609eventArticle: 65628eventArticle: 65610eventArticle: 65629eventArticle: 65611eventArticle: 65630eventArticle: 65612eventArticle: 65631eventArticle: 65640eventArticle: 65658eventArticle: 65667eventArticle: 65649eventArticle: 66065eventArticle: 66070eventArticle: 66075eventArticle: 66080eventArticle: 66032eventArticle: 66047eventArticle: 66033eventArticle: 66048eventArticle: 66034eventArticle: 66049eventArticle: 66035eventArticle: 66050eventArticle: 66036eventArticle: 66051eventArticle: 66066eventArticle: 66071eventArticle: 66076eventArticle: 66081eventArticle: 66067eventArticle: 66072eventArticle: 66077eventArticle: 66082eventArticle: 66037eventArticle: 66052eventArticle: 66038eventArticle: 66053eventArticle: 66568eventArticle: 66039eventArticle: 66054eventArticle: 66040eventArticle: 66055eventArticle: 66041eventArticle: 66056eventArticle: 66068eventArticle: 66073eventArticle: 66078eventArticle: 66083eventArticle: 66069eventArticle: 66074eventArticle: 66079eventArticle: 66084eventArticle: 66042eventArticle: 66057eventArticle: 66043eventArticle: 66058eventArticle: 66044eventArticle: 66059eventArticle: 66045eventArticle: 66060eventArticle: 66046eventArticle: 66061eventArticle: 66596eventArticle: 66639eventArticle: 66626eventArticle: 66609eventArticle: 66597eventArticle: 66640eventArticle: 66627eventArticle: 66610eventArticle: 66598eventArticle: 66641eventArticle: 66628eventArticle: 66611eventArticle: 66599eventArticle: 66644eventArticle: 66629eventArticle: 66614eventArticle: 66600eventArticle: 66645eventArticle: 66630eventArticle: 66615eventArticle: 66601eventArticle: 66646eventArticle: 66631eventArticle: 66616eventArticle: 66602eventArticle: 66647eventArticle: 66632eventArticle: 66617eventArticle: 66603eventArticle: 66648eventArticle: 66633eventArticle: 66618eventArticle: 66604eventArticle: 66651eventArticle: 66634eventArticle: 66621eventArticle: 66605eventArticle: 66652eventArticle: 66635eventArticle: 66622eventArticle: 66606eventArticle: 66653eventArticle: 66636eventArticle: 66623eventArticle: 66607eventArticle: 66654eventArticle: 66637eventArticle: 66624eventArticle: 66608eventArticle: 66655eventArticle: 66638eventArticle: 66625eventArticle: 66479eventArticle: 66516eventArticle: 66480eventArticle: 66517eventArticle: 66481eventArticle: 66518eventArticle: 66482eventArticle: 66519eventArticle: 66498eventArticle: 66504eventArticle: 66510eventArticle: 66535eventArticle: 66499eventArticle: 66505eventArticle: 66511eventArticle: 66536eventArticle: 66483eventArticle: 66520eventArticle: 66484eventArticle: 66521eventArticle: 66485eventArticle: 66522eventArticle: 66486eventArticle: 66523eventArticle: 66487eventArticle: 66524eventArticle: 66500eventArticle: 66506eventArticle: 66512eventArticle: 66537eventArticle: 66501eventArticle: 66507eventArticle: 66513eventArticle: 66538eventArticle: 66488eventArticle: 66525eventArticle: 66489eventArticle: 66526eventArticle: 66490eventArticle: 66527eventArticle: 66491eventArticle: 66528eventArticle: 66492eventArticle: 66529eventArticle: 66502eventArticle: 66508eventArticle: 66514eventArticle: 66539eventArticle: 66503eventArticle: 66509eventArticle: 66515eventArticle: 66540eventArticle: 66493eventArticle: 66530eventArticle: 66494eventArticle: 66531eventArticle: 66495eventArticle: 66532eventArticle: 66496eventArticle: 66533eventArticle: 66497eventArticle: 66534eventArticle: 66810eventArticle: 66854eventArticle: 66845eventArticle: 66836eventArticle: 66819eventArticle: 66855eventArticle: 66846eventArticle: 66828eventArticle: 66820eventArticle: 66856eventArticle: 66847eventArticle: 66838eventArticle: 66821eventArticle: 66857eventArticle: 66848eventArticle: 66839eventArticle: 66822eventArticle: 66858eventArticle: 66849eventArticle: 66840eventArticle: 66823eventArticle: 66859eventArticle: 66850eventArticle: 66841eventArticle: 66816eventArticle: 66860eventArticle: 66851eventArticle: 66842eventArticle: 66817eventArticle: 66861eventArticle: 66852eventArticle: 66843eventArticle: 66818eventArticle: 66862eventArticle: 66853eventArticle: 66844eventArticle: 66886eventArticle: 66891eventArticle: 66887eventArticle: 66892eventArticle: 66888eventArticle: 66893eventArticle: 66889eventArticle: 66894eventArticle: 66890eventArticle: 66895eventArticle: 66873eventArticle: 66875eventArticle: 66863eventArticle: 66874eventArticle: 66896eventArticle: 66906eventArticle: 66897eventArticle: 66907eventArticle: 66569eventArticle: 66898eventArticle: 66908eventArticle: 66899eventArticle: 66909eventArticle: 66900eventArticle: 66910eventArticle: 66876eventArticle: 66878eventArticle: 66870eventArticle: 66880eventArticle: 66877eventArticle: 66879eventArticle: 66871eventArticle: 66881eventArticle: 66901eventArticle: 66916eventArticle: 66902eventArticle: 66917eventArticle: 66903eventArticle: 66918eventArticle: 66904eventArticle: 66919eventArticle: 66905eventArticle: 66920eventArticle: 66883eventArticle: 66885eventArticle: 66882eventArticle: 66884eventArticle: 67383eventArticle: 67392eventArticle: 67401eventArticle: 67410eventArticle: 67339eventArticle: 67361eventArticle: 67340eventArticle: 67362eventArticle: 67341eventArticle: 67363eventArticle: 67342eventArticle: 67364eventArticle: 67343eventArticle: 67365eventArticle: 67384eventArticle: 67393eventArticle: 67402eventArticle: 67411eventArticle: 67385eventArticle: 67394eventArticle: 67403eventArticle: 67412eventArticle: 67344eventArticle: 67366eventArticle: 67345eventArticle: 67367eventArticle: 66567eventArticle: 67346eventArticle: 67368eventArticle: 67347eventArticle: 67369eventArticle: 67348eventArticle: 67370eventArticle: 67386eventArticle: 67395eventArticle: 67404eventArticle: 67413eventArticle: 67387eventArticle: 67396eventArticle: 67405eventArticle: 67414eventArticle: 67349eventArticle: 67371eventArticle: 67350eventArticle: 67372eventArticle: 67351eventArticle: 67373eventArticle: 67352eventArticle: 67374eventArticle: 67353eventArticle: 67375eventArticle: 67388eventArticle: 67397eventArticle: 67406eventArticle: 67415eventArticle: 67389eventArticle: 67398eventArticle: 67407eventArticle: 67416eventArticle: 67354eventArticle: 67376eventArticle: 67355eventArticle: 67377eventArticle: 67356eventArticle: 67378eventArticle: 67357eventArticle: 67379eventArticle: 67358eventArticle: 67380eventArticle: 67390eventArticle: 67399eventArticle: 67408eventArticle: 67417eventArticle: 67391eventArticle: 67400eventArticle: 67409eventArticle: 67418eventArticle: 67359eventArticle: 67381eventArticle: 67360eventArticle: 67382eventArticle: -1eventArticle: -1
 • BERGwerk_237
  Tägliche Führung

  Bergwerk

  Wie wird tief unter der Erde gearbeitet? Besuchen Sie das bis ins kleinste Detail original nachgebaute Bergwerk unter dem Technischen Museum Wien!

 • Gleitentladung_hochspannung
  Tägliche Führung

  Hochspannungsvorführung

  Eine beeindruckende Show im Technischen Museum Wien entführt Sie in die Welt der Ladungen und Ströme!

 • mITTEL LOK  10875
  Führung

  LOK.Vorführung

  „Zug fährt ab!“ – Erleben Sie eine ganz besondere Dampflok in Aktion!

 • BPA-016814_19000463_Frauen_HighMoon.jpg
  Kostenlose Kurzführungen

  High Moon

  Zum 50. Jahrestag der Mondlandung lässt das Technische Museum Wien diese technische Großtat wieder aufleben und zeigt die Objekte zur Apollo-Mission aus seinem Depot. Begeben Sie sich bei dieser Kurzführung auf eine Reise zum Mond!

 • AUP-014-L_18007525_3D-Drucker.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  Zukunft produzieren

  Können wir zukünftig Produkte nach unseren Vorstellungen selbst gestalten und trotzdem günstig kaufen? Welche Technik steckt dahinter und was bedeutet das für unsere zukünftige Arbeitswelt?

 • Frauen.Gestalten.Zukunft MAN_4794._viennadesignweekjpg
  WORKSHOP

  techLAB Residency: „Making Materials“

  Democratic-Digital-Design im techLAB? Do it yourself-Materialien zwischen analoger Handarbeit und digitaler Fertigungstechnologie!

 • Bild_techLAB Residency (c) Theresa Unger.jpg
  Programm im Museum

  Vienna Design Week

  Dieses Jahr laden wir von 28.9.–06.10.2019 im Rahmen der Vienna Design Week junge Designschaffende ins neue techLab ein, um die Themen demokratisches Design und digitale Produktionstechnologien zu behandeln.

 • Ada Lovelace
  Sonderführung: Tag des Denkmals

  Patente Frauen in Technik und Naturwissenschaften

  Das Technische Museum Wien bietet einen interessanten Programmpunkt zum „Tag des Denkmals“ am 29.09.2019. Erfahren Sie im Rahmen einer Sonderführung mehr zum Thema "Patente Frauen in Technik und Naturwissenschaften".

 • LNDM19_Sujet_LangeNacht.jpg
  Die Maker-szene zu Besuch

  ORF Lange Nacht der Museen

  „Why don’t we do it in the Museum?“
  Am 5. Oktober 2019 haben Sie Gelegenheit dazu: Das Museum beteiligt sich wie in den vergangenen Jahren an der ORF-Langen Nacht der Museen. Zahlreiche Programmpunkte laden zwischen 18:00 und 1:00 Uhr ein, die Nacht zum Tag werden zu lassen.

 • 039_20111018_IN_ARBEIT
  Führung (Erwachsene)

  Highlight-Führung

  Im Technischen Museum Wien wird Technik auf über 22.000 m² zum Erlebnis. Wir zeigen Ihnen unsere größten Schätze und machen Lust auf eigene Entdeckungsreisen durch das Haus!

Mehr anzeigen

Member of