Erwachsene & Gruppen

Angebote für Erwachsene & Gruppen

Call 1:
Helper.CultureCode: de-AT
from: 14.12.2018 00:00:00
to:
SectionID: 1
ageFrom:
ageTo:
schoolgradeFrom:
schoolgradeTo:
eventCategory:
ignoreShowinWasistlos: False
eventArticle: 58832eventArticle: 58842eventArticle: 58845eventArticle: 58853eventArticle: 58857eventArticle: 58849eventArticle: 58846eventArticle: 58854eventArticle: 58858eventArticle: 58850eventArticle: 60890eventArticle: 58868eventArticle: 58883eventArticle: 58873eventArticle: 58888eventArticle: 58878eventArticle: 58893eventArticle: 58831eventArticle: 59862eventArticle: 58874eventArticle: 60930eventArticle: 58894eventArticle: 58870eventArticle: 60787eventArticle: 58875eventArticle: 58890eventArticle: 58880eventArticle: 58895eventArticle: 58871eventArticle: 58886eventArticle: 58876eventArticle: 58891eventArticle: 58896eventArticle: 58872eventArticle: 58887eventArticle: 58877eventArticle: 58892eventArticle: 58882eventArticle: 58897eventArticle: 58898eventArticle: 58912eventArticle: 58919eventArticle: 58905eventArticle: 58899eventArticle: 58913eventArticle: 58920eventArticle: 58906eventArticle: 60888eventArticle: 60423eventArticle: 60424eventArticle: 60428eventArticle: 60425eventArticle: 60426eventArticle: 60429eventArticle: 60427eventArticle: 60430eventArticle: 58900eventArticle: 58914eventArticle: 58921eventArticle: 58907eventArticle: 58926eventArticle: 58901eventArticle: 58915eventArticle: 58922eventArticle: 58908eventArticle: 60880eventArticle: 58928eventArticle: 58927eventArticle: 58902eventArticle: 58916eventArticle: 61157eventArticle: 58909eventArticle: 60886eventArticle: 58929eventArticle: 58903eventArticle: 58917eventArticle: 61158eventArticle: 58910eventArticle: 58904eventArticle: 58918eventArticle: 58925eventArticle: 58911eventArticle: 59586eventArticle: 59731eventArticle: 59581eventArticle: 59587eventArticle: 59588eventArticle: 59732eventArticle: 59582eventArticle: 59592eventArticle: 61159eventArticle: 59589eventArticle: 59733eventArticle: 59583eventArticle: 59593eventArticle: 60891eventArticle: 59590eventArticle: 59723eventArticle: 59584eventArticle: 59594eventArticle: 59591eventArticle: 59724eventArticle: 59585eventArticle: 59595eventArticle: 59596eventArticle: 59602eventArticle: 59597eventArticle: 59603eventArticle: 59598eventArticle: 59604eventArticle: 59599eventArticle: 59605eventArticle: 59600eventArticle: 59606eventArticle: 59613eventArticle: 59725eventArticle: 59615eventArticle: 59614eventArticle: 59726eventArticle: 59608eventArticle: 59616eventArticle: 60889eventArticle: 59625eventArticle: 59632eventArticle: 59626eventArticle: 59633eventArticle: 60905eventArticle: 59627eventArticle: 59634eventArticle: 60908eventArticle: 59628eventArticle: 59635eventArticle: 59629eventArticle: 59636eventArticle: 59617eventArticle: 59727eventArticle: 59609eventArticle: 59619eventArticle: 59618eventArticle: 59728eventArticle: 59610eventArticle: 59620eventArticle: 60892eventArticle: 59637eventArticle: 59642eventArticle: 59638eventArticle: 59643eventArticle: 59639eventArticle: 59644eventArticle: 59640eventArticle: 59641eventArticle: 59646eventArticle: 59621eventArticle: 59729eventArticle: 59623eventArticle: 59622eventArticle: 59730eventArticle: 59612eventArticle: 59624eventArticle: 60903eventArticle: 59647eventArticle: 59651eventArticle: 59648eventArticle: 59652eventArticle: 59649eventArticle: 59653eventArticle: 59650eventArticle: 59655eventArticle: 59656eventArticle: 59657eventArticle: 59381eventArticle: 59675eventArticle: 59666eventArticle: 59658eventArticle: 59382eventArticle: 59676eventArticle: 59667eventArticle: 60893eventArticle: 59659eventArticle: 59383eventArticle: 59677eventArticle: 59668eventArticle: 59660eventArticle: 59384eventArticle: 59678eventArticle: 59669eventArticle: 59661eventArticle: 59385eventArticle: 59679eventArticle: 59670eventArticle: 59662eventArticle: 59386eventArticle: 59680eventArticle: 59671eventArticle: 59663eventArticle: 59387eventArticle: 59681eventArticle: 59672eventArticle: 59664eventArticle: 59388eventArticle: 59682eventArticle: 59673eventArticle: 59665eventArticle: 59389eventArticle: 59683eventArticle: 59674eventArticle: 59685eventArticle: 59690eventArticle: 59686eventArticle: 59691eventArticle: 59687eventArticle: 59692eventArticle: 59688eventArticle: 59693eventArticle: 59689eventArticle: 59694eventArticle: 59698eventArticle: 59390eventArticle: 59695eventArticle: 59701eventArticle: 59699eventArticle: 59391eventArticle: 59696eventArticle: 59702eventArticle: 59713eventArticle: 59705eventArticle: 59714eventArticle: 59706eventArticle: 59715eventArticle: 59707eventArticle: 59716eventArticle: 60909eventArticle: 59708eventArticle: 59717eventArticle: 59700eventArticle: 59392eventArticle: 59697eventArticle: 59703eventArticle: 60555eventArticle: 59718eventArticle: 59710eventArticle: 59719eventArticle: 59711eventArticle: 59720eventArticle: 59712eventArticle: 59721eventArticle: 59916eventArticle: 59937eventArticle: 59958eventArticle: 59978eventArticle: 59988eventArticle: 59968eventArticle: 59959eventArticle: 59979eventArticle: 59989eventArticle: 59969eventArticle: 59917eventArticle: 59938eventArticle: 59918eventArticle: 59939eventArticle: 59919eventArticle: 59940eventArticle: 59920eventArticle: 59941eventArticle: 59921eventArticle: 59942eventArticle: 59960eventArticle: 59980eventArticle: 59990eventArticle: 59970eventArticle: 59961eventArticle: 59981eventArticle: 59991eventArticle: 59971eventArticle: 59923eventArticle: 59944eventArticle: 59924eventArticle: 59945eventArticle: 59925eventArticle: 59946eventArticle: 59926eventArticle: 59947eventArticle: 59962eventArticle: 59982eventArticle: 59992eventArticle: 59972eventArticle: 59963eventArticle: 59983eventArticle: 59993eventArticle: 59973eventArticle: 59927eventArticle: 59948eventArticle: 59928eventArticle: 59949eventArticle: 59929eventArticle: 59950eventArticle: 59930eventArticle: 59951eventArticle: 59931eventArticle: 59952eventArticle: 59964eventArticle: 59984eventArticle: 59994eventArticle: 59974eventArticle: 59965eventArticle: 59985eventArticle: 59995eventArticle: 59975eventArticle: 59932eventArticle: 59953eventArticle: 59933eventArticle: 59954eventArticle: 59934eventArticle: 59955eventArticle: 59935eventArticle: 59956eventArticle: 59936eventArticle: 59957eventArticle: 59966eventArticle: 59986eventArticle: 59996eventArticle: 59976eventArticle: 59967eventArticle: 59987eventArticle: 59997eventArticle: 59977eventArticle: 60469eventArticle: 60479eventArticle: 60470eventArticle: 60480eventArticle: 60471eventArticle: 60481eventArticle: 60472eventArticle: 60482eventArticle: 60473eventArticle: 60483eventArticle: 60489eventArticle: 60497eventArticle: 60505eventArticle: 60513eventArticle: 60490eventArticle: 60498eventArticle: 60506eventArticle: 60514eventArticle: 60474eventArticle: 60484eventArticle: 60475eventArticle: 60485eventArticle: 60476eventArticle: 60486eventArticle: 60477eventArticle: 60487eventArticle: 60478eventArticle: 60488eventArticle: 60491eventArticle: 60499eventArticle: 60507eventArticle: 60515eventArticle: 60492eventArticle: 60500eventArticle: 60508eventArticle: 60516eventArticle: 60521eventArticle: 60528eventArticle: 60535eventArticle: 60542eventArticle: 60522eventArticle: 60529eventArticle: 60536eventArticle: 60543eventArticle: 60523eventArticle: 60530eventArticle: 60537eventArticle: 60544eventArticle: 60524eventArticle: 60531eventArticle: 60538eventArticle: 60545eventArticle: 60525eventArticle: 60532eventArticle: 60539eventArticle: 60546eventArticle: 60493eventArticle: 60501eventArticle: 60509eventArticle: 60517eventArticle: 60494eventArticle: 60502eventArticle: 60510eventArticle: 60518eventArticle: 60526eventArticle: 60533eventArticle: 60540eventArticle: 60547eventArticle: 60527eventArticle: 60534eventArticle: 60541eventArticle: 60548eventArticle: 60560eventArticle: 60565eventArticle: 60561eventArticle: 60566eventArticle: 60562eventArticle: 60567eventArticle: 60495eventArticle: 60503eventArticle: 60511eventArticle: 60519eventArticle: 60496eventArticle: 60504eventArticle: 60512eventArticle: 60520eventArticle: 60563eventArticle: 60568eventArticle: 60564eventArticle: 60569eventArticle: 60956eventArticle: 60976eventArticle: 60957eventArticle: 60977eventArticle: 60996eventArticle: 61006eventArticle: 61017eventArticle: 61027eventArticle: 60997eventArticle: 61007eventArticle: 61018eventArticle: 61028eventArticle: 61451eventArticle: 61452eventArticle: 60959eventArticle: 60979eventArticle: 60960eventArticle: 60980eventArticle: 60961eventArticle: 60981eventArticle: 60962eventArticle: 60982eventArticle: 60998eventArticle: 61008eventArticle: 61019eventArticle: 61029eventArticle: 60999eventArticle: 61009eventArticle: 61020eventArticle: 61030eventArticle: 60963eventArticle: 60983eventArticle: 60964eventArticle: 60984eventArticle: 60965eventArticle: 60985eventArticle: 60966eventArticle: 60986eventArticle: 60967eventArticle: 60987eventArticle: 61000eventArticle: 61010eventArticle: 61021eventArticle: 61031eventArticle: 61001eventArticle: 61011eventArticle: 61022eventArticle: 61032eventArticle: 60968eventArticle: 60988eventArticle: 60969eventArticle: 60989eventArticle: 60970eventArticle: 60990eventArticle: 60971eventArticle: 60991eventArticle: 60972eventArticle: 60992eventArticle: 61002eventArticle: 61012eventArticle: 61023eventArticle: 61033eventArticle: 61003eventArticle: 61013eventArticle: 61024eventArticle: 61034eventArticle: 60973eventArticle: 60993eventArticle: 60974eventArticle: 60994eventArticle: 60975eventArticle: 60995eventArticle: 61004eventArticle: 61014eventArticle: 61025eventArticle: 61035eventArticle: 61005eventArticle: 61015eventArticle: 61026eventArticle: 61036eventArticle: 61837eventArticle: 61857eventArticle: 61867eventArticle: 61847eventArticle: 61838eventArticle: 61858eventArticle: 61868eventArticle: 61848eventArticle: 61958eventArticle: 61969eventArticle: 61959eventArticle: 61970eventArticle: 61960eventArticle: 61971eventArticle: 61961eventArticle: 61972eventArticle: 61962eventArticle: 61973eventArticle: 61839eventArticle: 61859eventArticle: 61869eventArticle: 61849eventArticle: 61840eventArticle: 61860eventArticle: 61870eventArticle: 61850eventArticle: 61980eventArticle: 61992eventArticle: 61988eventArticle: 61984eventArticle: 61981eventArticle: 61993eventArticle: 61989eventArticle: 61985eventArticle: 61963eventArticle: 61974eventArticle: 61964eventArticle: 61975eventArticle: 61965eventArticle: 61976eventArticle: 61841eventArticle: 61861eventArticle: 61871eventArticle: 61851eventArticle: 61842eventArticle: 61862eventArticle: 61872eventArticle: 61852eventArticle: 61966eventArticle: 61977eventArticle: 61967eventArticle: 61978eventArticle: 61968eventArticle: 61979eventArticle: 61982eventArticle: 61994eventArticle: 61990eventArticle: 61986eventArticle: 61983eventArticle: 61995eventArticle: 61991eventArticle: 61987eventArticle: 61843eventArticle: 61863eventArticle: 61873eventArticle: 61853eventArticle: 61844eventArticle: 61864eventArticle: 61874eventArticle: 61854eventArticle: 62028eventArticle: 61997eventArticle: 62049eventArticle: 62033eventArticle: 62002eventArticle: 62054eventArticle: 62038eventArticle: 62007eventArticle: 62059eventArticle: 62043eventArticle: 62012eventArticle: 62017eventArticle: 62022eventArticle: 62029eventArticle: 61998eventArticle: 62050eventArticle: 62034eventArticle: 62003eventArticle: 62055eventArticle: 62039eventArticle: 62008eventArticle: 62060eventArticle: 62044eventArticle: 62013eventArticle: 62018eventArticle: 62023eventArticle: 62030eventArticle: 61999eventArticle: 62051eventArticle: 62035eventArticle: 62004eventArticle: 62056eventArticle: 62040eventArticle: 62009eventArticle: 62061eventArticle: 62045eventArticle: 62014eventArticle: 62019eventArticle: 62024eventArticle: 62031eventArticle: 62000eventArticle: 62052eventArticle: 62036eventArticle: 62005eventArticle: 62057eventArticle: 62041eventArticle: 62010eventArticle: 62062eventArticle: 62046eventArticle: 62015eventArticle: 62020eventArticle: 62025eventArticle: 62032eventArticle: 62001eventArticle: 62053eventArticle: 62037eventArticle: 62006eventArticle: 62058eventArticle: 62042eventArticle: 62011eventArticle: 62063eventArticle: 62047eventArticle: 62016eventArticle: 62021eventArticle: 62026eventArticle: 61845eventArticle: 61865eventArticle: 61875eventArticle: 61855eventArticle: 61846eventArticle: 61866eventArticle: 61876eventArticle: 61856eventArticle: -1eventArticle: -1
 • BERGwerk_237
  Tägliche Führung

  Bergwerk

  Wie wird tief unter der Erde gearbeitet? Besuchen Sie das bis ins kleinste Detail original nachgebaute Bergwerk unter dem Technischen Museum Wien!

 • Gleitentladung_hochspannung
  Tägliche Führung

  Hochspannungsvorführung

  Eine beeindruckende Show im Technischen Museum Wien entführt Sie in die Welt der Ladungen und Ströme!

 • mITTEL LOK  10875
  Tägliche Führung

  LOK.Vorführung

  „Zug fährt ab!“ – Erleben Sie eine ganz besondere Dampflok in Aktion!

 • AUP-014-L_18007525_3D-Drucker.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  Zukunft produzieren

  Können wir zukünftig Produkte nach unseren Vorstellungen selbst gestalten und trotzdem günstig kaufen? Welche Technik steckt dahinter und was bedeutet das für unsere zukünftige Arbeitswelt?

 • DOKU ON-OFF_17008309.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  ON/OFF: Unser Stromnetz

  Welche Arten der Stromerzeugung gibt es? Wie sieht das österreichische Stromnetz aus? Kommen Sie mit auf eine Reise durch Gegenwart und Zukunft der Stromversorgung!

 • 039_20111018_IN_ARBEIT
  Führung (Erwachsene)

  Highlight-Führung

  Im Technischen Museum Wien wird Technik auf über 22.000 m² zum Erlebnis. Wir zeigen Ihnen unsere größten Schätze und machen Lust auf eigene Entdeckungsreisen durch das Haus!

 • Mercedes Silberpfeil_Ausstellung Mobilität_(c)TMW kpic.at.jpg
  ADULTS

  Guided tour: Highlight

  In the Technisches Museum Wien (Vienna Technical Museum), technology becomes an adventure over 22,000 m². We'll show you our greatest treasures and put you in the mood for your own journey of discovery through the museum!

 • FA-121723
  Führung (Erwachsene)

  Musik liegt in der Luft

  „Alles Walzer!“ heißt es (manchmal), wenn eines der selbstspielenden Instrumente des Technischen Museums Wien erklingt und damit eine Schallwelle entsteht. Doch wann hören wir ein Schallereignis als Musik?

 • 120_20181115_Arbeit_Produktion_web.jpg

  Arbeit & Produktion.

  Nutzen Sie diese kostenlose Führung für PädagogInnen und informieren Sie sich über das Vermittlungsprogramm zur neuen Ausstellung „Arbeit & Produktion. weiter_gedacht_"!

 • IMG_7237.JPG
  KuratorInnenführung „Arbeit & Produktion. weiter_gedacht_“

  Curator’s Interest

  Im Rahmen dieser neuen Reihe führt jeweils ein/e KuratorIn durch den von ihnen kuratierten Bereich. Erfahren Sie die ganz persönlichen Zugänge die KuratorInnen zu ihren Themen, Arbeitsweisen und Vermittlungsarten.

Member of