Erwachsene & Gruppen

Angebote für Erwachsene & Gruppen

Call 1:
Helper.CultureCode: de-AT
from: 24.01.2020 00:00:00
to:
SectionID: 1
ageFrom:
ageTo:
schoolgradeFrom:
schoolgradeTo:
eventCategory:
ignoreShowinWasistlos: False
eventArticle: 66492eventArticle: 66529eventArticle: 69174eventArticle: 66502eventArticle: 66508eventArticle: 66514eventArticle: 66539eventArticle: 66503eventArticle: 66509eventArticle: 66515eventArticle: 66540eventArticle: 66718eventArticle: 66530eventArticle: 66531eventArticle: 66495eventArticle: 69075eventArticle: 66496eventArticle: 66533eventArticle: 66497eventArticle: 66534eventArticle: 66810eventArticle: 66854eventArticle: 66836eventArticle: 66819eventArticle: 66855eventArticle: 66846eventArticle: 66828eventArticle: 66727eventArticle: 68467eventArticle: 66820eventArticle: 66856eventArticle: 66847eventArticle: 66838eventArticle: 66821eventArticle: 66857eventArticle: 66848eventArticle: 66839eventArticle: 66728eventArticle: 66822eventArticle: 66858eventArticle: 66849eventArticle: 66840eventArticle: 66823eventArticle: 66859eventArticle: 66850eventArticle: 66841eventArticle: 66816eventArticle: 66860eventArticle: 66842eventArticle: 66709eventArticle: 66817eventArticle: 66861eventArticle: 66852eventArticle: 66843eventArticle: 66818eventArticle: 66862eventArticle: 66853eventArticle: 66844eventArticle: 66719eventArticle: 66886eventArticle: 66891eventArticle: 66887eventArticle: 66892eventArticle: 66888eventArticle: 66893eventArticle: 66889eventArticle: 66894eventArticle: 66890eventArticle: 66770eventArticle: 70001eventArticle: 66873eventArticle: 66875eventArticle: 66863eventArticle: 66874eventArticle: 66896eventArticle: 70032eventArticle: 66897eventArticle: 70033eventArticle: 66569eventArticle: 66898eventArticle: 70034eventArticle: 66899eventArticle: 70036eventArticle: 66900eventArticle: 70042eventArticle: 69425eventArticle: 66876eventArticle: 66878eventArticle: 66870eventArticle: 66880eventArticle: 66877eventArticle: 66879eventArticle: 66871eventArticle: 66881eventArticle: 66707eventArticle: 66901eventArticle: 66916eventArticle: 66902eventArticle: 66917eventArticle: 66903eventArticle: 66918eventArticle: 66904eventArticle: 66919eventArticle: 66905eventArticle: 69854eventArticle: 66883eventArticle: 66885eventArticle: 66882eventArticle: 66884eventArticle: 67383eventArticle: 67392eventArticle: 67401eventArticle: 67410eventArticle: 66720eventArticle: 67339eventArticle: 67361eventArticle: 67340eventArticle: 67362eventArticle: 67341eventArticle: 68676eventArticle: 67721eventArticle: 67364eventArticle: 67343eventArticle: 67365eventArticle: 67384eventArticle: 67393eventArticle: 67402eventArticle: 67411eventArticle: 67385eventArticle: 67394eventArticle: 67403eventArticle: 67412eventArticle: 67344eventArticle: 67366eventArticle: 67345eventArticle: 67367eventArticle: 66567eventArticle: 67346eventArticle: 67368eventArticle: 67369eventArticle: 67348eventArticle: 67370eventArticle: 67386eventArticle: 67395eventArticle: 67404eventArticle: 67413eventArticle: 67387eventArticle: 67396eventArticle: 67405eventArticle: 67414eventArticle: 67349eventArticle: 67350eventArticle: 67372eventArticle: 67351eventArticle: 67373eventArticle: 67352eventArticle: 67374eventArticle: 67353eventArticle: 67375eventArticle: 67388eventArticle: 67397eventArticle: 67406eventArticle: 67415eventArticle: 67389eventArticle: 67398eventArticle: 67407eventArticle: 67416eventArticle: 67354eventArticle: 67376eventArticle: 67355eventArticle: 67377eventArticle: 67356eventArticle: 67378eventArticle: 67357eventArticle: 67379eventArticle: 67358eventArticle: 67380eventArticle: 67390eventArticle: 67399eventArticle: 67408eventArticle: 67417eventArticle: 67391eventArticle: 67400eventArticle: 67409eventArticle: 67418eventArticle: 67359eventArticle: 67381eventArticle: 67360eventArticle: 67382eventArticle: 67892eventArticle: 67895eventArticle: 67896eventArticle: 67894eventArticle: 67897eventArticle: 67901eventArticle: 67934eventArticle: 67923eventArticle: 67912eventArticle: 67902eventArticle: 67935eventArticle: 68592eventArticle: 67913eventArticle: 67903eventArticle: 67925eventArticle: 67914eventArticle: 67904eventArticle: 67937eventArticle: 67926eventArticle: 67915eventArticle: 67905eventArticle: 67938eventArticle: 67927eventArticle: 67916eventArticle: 67906eventArticle: 67939eventArticle: 67928eventArticle: 67917eventArticle: 67907eventArticle: 67940eventArticle: 67929eventArticle: 67918eventArticle: 67908eventArticle: 67941eventArticle: 67930eventArticle: 67919eventArticle: 67909eventArticle: 67942eventArticle: 67931eventArticle: 67920eventArticle: 67910eventArticle: 67943eventArticle: 67932eventArticle: 67921eventArticle: 67911eventArticle: 67944eventArticle: 67933eventArticle: 67922eventArticle: 67961eventArticle: 67973eventArticle: 67962eventArticle: 67974eventArticle: 67963eventArticle: 67975eventArticle: 67985eventArticle: 67993eventArticle: 67997eventArticle: 67989eventArticle: 67986eventArticle: 67994eventArticle: 67998eventArticle: 67990eventArticle: 67964eventArticle: 67976eventArticle: 69908eventArticle: 67977eventArticle: 67966eventArticle: 67978eventArticle: 69909eventArticle: 67979eventArticle: 69910eventArticle: 67980eventArticle: 67987eventArticle: 67995eventArticle: 67999eventArticle: 67991eventArticle: 67988eventArticle: 67996eventArticle: 68000eventArticle: 67992eventArticle: 67969eventArticle: 67981eventArticle: 67970eventArticle: 67982eventArticle: 67971eventArticle: 67983eventArticle: 67972eventArticle: 67984eventArticle: 68636eventArticle: 68656eventArticle: 68666eventArticle: 68646eventArticle: 68637eventArticle: 68657eventArticle: 68667eventArticle: 68647eventArticle: 68600eventArticle: 68618eventArticle: 68601eventArticle: 68619eventArticle: 68620eventArticle: 68603eventArticle: 68621eventArticle: 68604eventArticle: 68622eventArticle: 68638eventArticle: 68658eventArticle: 68668eventArticle: 68648eventArticle: 68639eventArticle: 68659eventArticle: 68669eventArticle: 68649eventArticle: 68605eventArticle: 68623eventArticle: 68606eventArticle: 68624eventArticle: 68607eventArticle: 68625eventArticle: 68608eventArticle: 68626eventArticle: 68640eventArticle: 68660eventArticle: 68670eventArticle: 68650eventArticle: 68641eventArticle: 68661eventArticle: 68671eventArticle: 68651eventArticle: 68609eventArticle: 68627eventArticle: 68610eventArticle: 68628eventArticle: 68611eventArticle: 68629eventArticle: 69259eventArticle: 69287eventArticle: 69301eventArticle: 69273eventArticle: 69260eventArticle: 69288eventArticle: 69302eventArticle: 69274eventArticle: 68642eventArticle: 68662eventArticle: 68672eventArticle: 68652eventArticle: 68643eventArticle: 68663eventArticle: 68673eventArticle: 68653eventArticle: 68613eventArticle: 68631eventArticle: 68614eventArticle: 68632eventArticle: 68615eventArticle: 68633eventArticle: 68616eventArticle: 68634eventArticle: 68617eventArticle: 68635eventArticle: 68644eventArticle: 68664eventArticle: 68674eventArticle: 68654eventArticle: 68645eventArticle: 68665eventArticle: 68675eventArticle: 68655eventArticle: 69261eventArticle: 69289eventArticle: 69303eventArticle: 69275eventArticle: 69307eventArticle: 69322eventArticle: 69308eventArticle: 69323eventArticle: 69309eventArticle: 69324eventArticle: 69310eventArticle: 69325eventArticle: 69251eventArticle: 69279eventArticle: 69293eventArticle: 69265eventArticle: 69252eventArticle: 69280eventArticle: 69294eventArticle: 69266eventArticle: 69311eventArticle: 69326eventArticle: 69312eventArticle: 69327eventArticle: 69313eventArticle: 69328eventArticle: 69263eventArticle: 69291eventArticle: 69305eventArticle: 69277eventArticle: 69264eventArticle: 69292eventArticle: 69306eventArticle: 69278eventArticle: 69253eventArticle: 69281eventArticle: 69295eventArticle: 69267eventArticle: 69254eventArticle: 69282eventArticle: 69296eventArticle: 69268eventArticle: 69314eventArticle: 69329eventArticle: 69315eventArticle: 69330eventArticle: 69316eventArticle: 69331eventArticle: 69317eventArticle: 69332eventArticle: 69318eventArticle: 69333eventArticle: 69255eventArticle: 69283eventArticle: 69297eventArticle: 69269eventArticle: 69256eventArticle: 69284eventArticle: 69298eventArticle: 69270eventArticle: 69319eventArticle: 69334eventArticle: 69320eventArticle: 69335eventArticle: 69321eventArticle: 69336eventArticle: 69376eventArticle: 69337eventArticle: 69403eventArticle: 69383eventArticle: 69344eventArticle: 69410eventArticle: 69390eventArticle: 69351eventArticle: 69417eventArticle: 69397eventArticle: 69358eventArticle: 69364eventArticle: 69370eventArticle: 69377eventArticle: 69338eventArticle: 69404eventArticle: 69384eventArticle: 69345eventArticle: 69411eventArticle: 69391eventArticle: 69352eventArticle: 69418eventArticle: 69398eventArticle: 69359eventArticle: 69365eventArticle: 69371eventArticle: 69257eventArticle: 69285eventArticle: 69299eventArticle: 69271eventArticle: 69258eventArticle: 69286eventArticle: 69300eventArticle: 69272eventArticle: 69378eventArticle: 69339eventArticle: 69405eventArticle: 69385eventArticle: 69346eventArticle: 69412eventArticle: 69392eventArticle: 69353eventArticle: 69419eventArticle: 69379eventArticle: 69340eventArticle: 69406eventArticle: 69386eventArticle: 69347eventArticle: 69413eventArticle: 69393eventArticle: 69354eventArticle: 69420eventArticle: 69399eventArticle: 69360eventArticle: 69366eventArticle: 69372eventArticle: 69380eventArticle: 69341eventArticle: 69407eventArticle: 69387eventArticle: 69348eventArticle: 69414eventArticle: 69394eventArticle: 69355eventArticle: 69421eventArticle: 69400eventArticle: 69361eventArticle: 69367eventArticle: 69373eventArticle: 69381eventArticle: 69342eventArticle: 69408eventArticle: 69388eventArticle: 69349eventArticle: 69415eventArticle: 69395eventArticle: 69356eventArticle: 69422eventArticle: 69401eventArticle: 69362eventArticle: 69368eventArticle: 69374eventArticle: 69382eventArticle: 69343eventArticle: 69409eventArticle: 69389eventArticle: 69350eventArticle: 69416eventArticle: 69396eventArticle: 69357eventArticle: 69423eventArticle: 69402eventArticle: 69363eventArticle: 69369eventArticle: 69375eventArticle: 69670eventArticle: 69754eventArticle: 69726eventArticle: 69698eventArticle: 69671eventArticle: 69755eventArticle: 69727eventArticle: 69699eventArticle: 69672eventArticle: 69756eventArticle: 69728eventArticle: 69700eventArticle: 69673eventArticle: 69757eventArticle: 69729eventArticle: 69701eventArticle: 69674eventArticle: 69758eventArticle: 69730eventArticle: 69702eventArticle: 69675eventArticle: 69759eventArticle: 69731eventArticle: 69703eventArticle: 69676eventArticle: 69760eventArticle: 69732eventArticle: 69704eventArticle: 69677eventArticle: 69761eventArticle: 69733eventArticle: 69705eventArticle: 69678eventArticle: 69762eventArticle: 69734eventArticle: 69706eventArticle: 69679eventArticle: 69763eventArticle: 69735eventArticle: 69707eventArticle: 69680eventArticle: 69764eventArticle: 69736eventArticle: 69708eventArticle: 69681eventArticle: 69765eventArticle: 69737eventArticle: 69709eventArticle: 69682eventArticle: 69766eventArticle: 69738eventArticle: 69710eventArticle: 69683eventArticle: 69767eventArticle: 69739eventArticle: 69711eventArticle: 69684eventArticle: 69768eventArticle: 69740eventArticle: 69712eventArticle: 69685eventArticle: 69769eventArticle: 69741eventArticle: 69713eventArticle: 69686eventArticle: 69770eventArticle: 69742eventArticle: 69714eventArticle: 69687eventArticle: 69771eventArticle: 69743eventArticle: 69715eventArticle: 69688eventArticle: 69772eventArticle: 69744eventArticle: 69716eventArticle: 69689eventArticle: 69773eventArticle: 69745eventArticle: 69717eventArticle: 69690eventArticle: 69774eventArticle: 69746eventArticle: 69718eventArticle: 69691eventArticle: 69775eventArticle: 69747eventArticle: 69719eventArticle: 69692eventArticle: 69776eventArticle: 69748eventArticle: 69720eventArticle: 69693eventArticle: 69777eventArticle: 69749eventArticle: 69721eventArticle: 69694eventArticle: 69778eventArticle: 69750eventArticle: 69722eventArticle: 69695eventArticle: 69779eventArticle: 69751eventArticle: 69723eventArticle: 69696eventArticle: 69780eventArticle: 69752eventArticle: 69724eventArticle: 69697eventArticle: 69781eventArticle: 69753eventArticle: 69725eventArticle: -1eventArticle: -1
 • BERGwerk_237
  Tägliche Führung

  Bergwerk

  Wie wird tief unter der Erde gearbeitet? Besuchen Sie das bis ins kleinste Detail original nachgebaute Bergwerk unter dem Technischen Museum Wien!

 • Gleitentladung_hochspannung
  Tägliche Führung

  Hochspannungsvorführung

  Eine beeindruckende Show im Technischen Museum Wien entführt Sie in die Welt der Ladungen und Ströme!

 • CU3A2286_1_k02.SpecialEffects.jpg
  Trailer Production (ERWACHSENE)

  Film ab! Spezialeffekte im Filmstudio

  Wie entstehen Spezialeffekte im Kino? In unserem Filmstudio erfahren Sie, wie Filmtricks technisch funktionieren und können diese gleich selbst ausprobieren.

 • mITTEL LOK  10875
  Führung

  LOK.Vorführung

  „Zug fährt ab!“ – Erleben Sie eine ganz besondere Dampflok in Aktion!

 • AUP-014-L_18007525_3D-Drucker.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE)

  Zukunft produzieren

  Können wir zukünftig Produkte nach unseren Vorstellungen selbst gestalten und trotzdem günstig kaufen? Welche Technik steckt dahinter und was bedeutet das für unsere zukünftige Arbeitswelt?

 • CU3A1852_1_k02_ SPECIAL EFFECTS.jpg
  FÜHRUNG (ERWACHSENE UND JUGENDLICHE AB 10 JAHREN)

  Film.Geschichte(n)

  Filme erzählen Geschichten – wir erzählen Filmgeschichte(n). Erfahren Sie von den Anfängen der Filmproduktion bis hin zu modernen Spezialeffekten, die beeindruckende Filmwelten entstehen lassen.

 • BPA-015507_1500533.jpg
  KuratorInnen-Führung

  Dampflokomotive 12.10

  Nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie sich im Rahmen unserer Spezialführungen selbst ein Bild von diesem außergewöhnlichen Projekt!

 • Mercedes Silberpfeil_Ausstellung Mobilität_(c)TMW kpic.at.jpg
  ADULTS

  Guided tour: Highlight

  At the Technisches Museum Wien, technology is a thrilling experience that plays out over more than 22,000 m² of exhibition space. It’s where we showcase our greatest treasures, hopefully whetting your appetite to embark on your own voyages of discovery in our Museum!

 • CRD_5594_Pilotenschule
  Führung (Erwachsene)

  Mobilität einst und jetzt

  Wie sind die Menschen früher gereist – als es weder Flugzeug, noch Auto oder Eisenbahn gab? Wie hat sich unser Alltag durch die wachsende Mobilität verändert? Entdecken Sie Verkehrsmittel im Wandel der Zeit!

 • CRD_5248 (Medium).JPG
  Spezialitäten des Hauses

  Fokus Liebe

  Erfahren Sie, wie es früher zwischen zwei Verliebten nicht nur metaphorisch, sondern tatsächlich „funken“ konnte oder zu welchem unserer Objekte der berühmte Musiker Alban Berg geradezu eine Liebesbeziehung hatte.

Mehr anzeigen

Member of