/exhibition/stadtverbindungen-wien-bratislava April 2018 - Okt. 2019

City links. Vienna – Bratislava

Test
Remember
Exhibition
locomotive.adventure
Mobility
Related links
TRAM
Eisenbahnmuseum Schwechat

From 12. April 2018

How are cities linked up? Vienna Technical Museum is answering this question by examining two historic public transport lines, both of which form part of transport infrastructure still in use today: Otto Wagner’s Wiener Stadtbahn metropolitan railway and the “Pressburger Elektrische” Vienna-Bratislava electric railway.

38 kilometres. Otto Wagner’s Stadtbahn railway
2018 marks the 120th anniversary of the opening of Vienna’s Wiener Stadtbahn in May 1898. Otto Wagner was commissioned to carry out the architectural design for the project. He came up with highly detailed plans for a sophisticated and cohesive work of large-scale architecture – a 38-kilometre-long railway that is still integral to Vienna’s public transport network to this day. Until 1945 the railway’s Hauptzollamt station, which is now Wien Mitte, was also the end of the line for the Pressburger Bahn Vienna-Bratislava electric railway, also known as the Pressburger Elektrische.

69 kilometres. The Pressburger Elektrische

The 69-kilometre-long Pressburger Bahn railway linked Vienna and Bratislava with a state-of-the-art electric line. Direct transport links between the neighbouring cities were subsequently severed due to the political developments of the 20th century, but the capitals of the two EU member states were connected once again by the Twin City Liner Danube river ferry in 2005 and the A6 motorway in 2007. The high-speed Twin City Rail line running between the two cities is also scheduled to open in 2023. Nicknamed the “Pressburger Elektrische” (Bratislava Electric), the line was a forerunner of a modern transport concept to link two close European cities.

This exhibition has been staged in collaboration with the Slovakian-Austrian T.R.A.M. project (www.tram.to) and Eisenbahnmuseum Schwechat (Schwechat railway museum).

Medzimestské spojenia: Viedeň – Bratislava

Výstavu si môžete pozrieť od 12. apríla v Technickom múzeu vo Viedni.

Ako sa spájajú mestá? Na túto otázku odpovedá Technické múzeum vo Viedni na základe dvoch historických medzimestských spojení, ktorých infraštruktúru ešte stále vo veľkej miere využívame – mestská železnica Otta Wagnera a Viedenská električka. 

38 kilometrov. Mestská železnica Otta Wagnera
V roku 2018 oslávime 120. výročie viedenskej mestskej železnice, ktorej prevádzka sa začala v máji 1898. Otto Wagner bol poverený architektonickým dizajnom. Navrhol podrobne premyslené, súvislé, 38-kilometrov dlhé rozsiahle stavebné dielo, ktoré je dodnes neoddeliteľnou súčasťou siete verejnej dopravy vo Viedni. Pred stanicou mestskej železnice Hauptzollamt, teraz nazývanou Wien Mitte, mala do roku 1945 svoju začiatočnú a konečnú stanicu aj Viedenská električka.

69 kilometrov. Viedenská električka
Od roku 1914 spájala Viedeň a Bratislavu Viedenská električka, 69-kilometrov dlhá a vysokomoderná električková trať. Politické zmeny 20. storočia susedov rozdelili. V zjednotenej Európe ich však od roku 2005 spája Twin City Liner na Dunaji, od roku 2007 severovýchodná diaľnica a po roku 2023 to bude vysokorýchlostná železničná trať Twin City Rail. Viedenská električka bola predchodcom modernej koncepcie mobility pre dve spriaznené európske mestá. 

Výstava prebieha v spolupráci so slovensko-rakúskym projektom T.R.A.M. (www.tram.to) a Železničným múzeom Schwechat.

  • Logo_Kulturerbejahr.jpg
Member of